Ruština Brno

Pro jakékoliv informace volejte do kanceláře školy
na tel. číslo +420 774 742 296.

JAK PROBÍHÁ VÝUKA KURZU
PROČ STUDOVAT S PELICANEM
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A POVINNOSTI STUDENTŮ
JAK PROBÍHÁ VÝUKA KURZU
PROČ STUDOVAT S PELICANEM
 • Ověříte si svou jazykovou úroveň pomocí rozřazovacího testu.
 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.
 • Klademe důraz na individuální přístup a přátelské prostředí.
 • Učebny najdete na adrese Lidická 9 a Kudelova 8 v centru města Brna.
 • Pro vás jen to nejlepší - lektory vybíráme podle evropských standardů pro jazykové vzdělávání, na základě jejich praxe, vzdělání a zahraničních zkušeností.
 • Jazykový kurz lze přímo u nás zakončit státní jazykovou zkouškou.
 • S PELICANEM máte možnost zapojit se do projektů, workshopů a soutěží.
 • Wi-Fi zdarma.
 • Kuchyňka ve škole je vám k dispozici.
 • Umožníme vám parkovat v areálu školy.
 • Ve výuce využíváme současné metodické postupy, a to díky dlouhodobé spolupráci s partnery na EU projektech.
 • Při úspěšném absolvování kurzů získáte certifikát Jazykové školy PELICAN.
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

V případě zájmu o individuální výuku volejte do kanceláře školy.

Telefonní číslo: 774 742 296.

 • Strategie individuální výuky je založena na předpokladu, že se lektor plně věnuje pouze jednomu studentovi a výuka je výlučně zaměřena na jeho jazykové potřeby.
 • Plán a termíny výuky jsou sestaveny před začátkem kurzu na základě potřeb, znalostí a požadavků studenta.
 • Vyučovací tempo výuky se podřizuje schopnostem a znalostem studenta.
 • Výhodou individuální výuky je časová flexibilita

 

Student může odvolat výuku nejpozději 48 hodin před sjednaným termínem. V případě odvolání lekce ve lhůtě kratší než 48 hodin není možné výuku nahradit.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A POVINNOSTI STUDENTŮ
 • Kurzy musí být uhrazeny na náš bankovní účet nebo v kanceláři školy nejpozději tři pracovní dny před zahájením.
 • Přihláška do kurzu je závazná.
 • Přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před zahájením kurzu, jinak je uchazeč povinen uhradit náklady spojené s organizací kurzu ve výši 1 000 Kč.
 • V případě nedostatečného počtu zájemců o kurzy si vyhrazujeme právo posunout datum zahájení kurzu - Školní řád.
 • Kurzy mohou být otevřeny také od 2 nebo 3 osob - více informací najdete v ceníku.

Ruský jazyk prožívá v posledních letech comeback. Mladí lidí začínají objevovat tento jazyk, který byl vnucován příslušníkům starší generace a právě kvůli tomu se u většiny lidí netěšil zrovna přízni. Tím, že si jej mladí lidé vybírají dobrovolně, mají možnost objevit skutečné kouzlo ruštiny. Je totiž třeba dát stranou pohnutou historii vztahů mezi Československem a Sovětským svazem – jazyk jako takový za nic nemůže. Ruština je zvučná a zpěvná a nádherně tvárná, tak jako kterýkoli slovanský jazyk. Tím, že pochází ze stejné jazykové rodiny jako čeština, je navíc pro české studenty uživatelsky příjemná. Má velké množství shodných či podobných rysů ve slovní zásobě i v mluvnici. Jestliže komukoli doposud činily cizí řeči problémy, ruský jazyk je možné vstřebat překvapivě snadno a rychle.

Pokud jde o kurz ruštiny Brno, nejlepší institucí, kde se můžete přihlásit, je jazyková škola Pelican s právem státní jazykové zkoušky. Na prvním místě je nutné uvést kantory – Pelican má celou řadu prověřených a kvalitních pedagogů. Jsou mezi nimi i rodilí mluvčí. Všichni disponují rozsáhlým vzděláním  a také schopností podat studentům jasný a srozumitelný výklad látky. Nadto jsou to příjemní a vstřícní lidé, jimž nečiní problém aplikovat individuální přístup k studentům.

Pelican dále razí moderní a efektivní systém výuky, který je založen na aktivní účasti studentů na hodinách. Důležitý je kontakt s učitelem a ostatními studenty a utváření příjemné, zábavné a produktivní atmosféry. Na tom kurz ruština Brno u Pelicana stojí. Jedině tak má výuka smysl a přináší požitek a užitek všem jejím aktérům.

Proč studovat s PELICANEM?

 • Ověříte si svou jazykovou úroveň pomocí rozřazovacího testu.
 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.
 • Klademe důraz na individuální přístup a přátelské prostředí.
 • Učebny najdete na adrese Lidická 9 a Kudelova 8 v centru města Brna.
 • Pro vás jen to nejlepší - lektory vybíráme podle evropských standardů pro jazykové vzdělávání, na základě jejich praxe, vzdělání a zahraničních zkušeností.
 • Jazykový kurz lze přímo u nás zakončit státní jazykovou zkouškou.
 • S PELICANEM máte možnost zapojit se do projektů, workshopů a soutěží.
 • Wi-Fi zdarma.
 • Kuchyňka ve škole je vám k dispozici.
 • Umožníme vám parkovat v areálu školy.
 • Ve výuce využíváme současné metodické postupy, a to díky dlouhodobé spolupráci s partnery na EU projektech.
 • Při úspěšném absolvování kurzů získáte certifikát Jazykové školy PELICAN.

Jak probíhá výuka kurzu?

Kromě obecné výuky jazyků jsme schopni zajistit specializované kurzy ruštiny Brno dle vašich požadavků jako například konverzační kurzy, kurzy ruštiny se zaměřením na profesní problematiku nebo přípravné kurzy na státní jazykové zkoušky.

Ruština Brno
Ruština Brno
Kurzy ruštiny Brno
Kurzy ruštiny Brno
Kurz ruštiny Brno
Kurz ruštiny Brno

V nabídce Pelicana nechybí ani pomaturitní studium ruštiny. K Pelicanovi můžete tedy přihlásit své děti, které právě dokončily maturitní studium a nevědí, kudy dál... desetiměsíční intenzivní pomaturitní studium ruštiny jim dá mnoho zkušeností a velmi cennou dovednost, kterou ve svém dalším studijním či profesním životě jistojistě zúročí.

Chcete získat jazykové kurzy za zvýhodněné ceny?

Podívejte se na naše AKCE!

Základní pravidla a povinnosti studentů

 • Kurzy musí být uhrazeny na náš bankovní účet nebo v kanceláři školy nejpozději tři pracovní dny před zahájením.
 • Přihláška do kurzu je závazná.
 • Přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před zahájením kurzu, jinak je uchazeč povinen uhradit náklady spojené s organizací kurzu ve výši 1 000 Kč.
 • V případě nedostatečného počtu zájemců o kurzy si vyhrazujeme právo posunout datum zahájení kurzu - Školní řád.
 • Kurzy mohou být otevřeny také od 2 nebo 3 osob - více informací najdete v ceníku.

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.

Jazyková škola Pelican je vám vždy k dispozici - neváhejte a vyzkoušejte kurz ruština Brno.

This post is also available in: EN