Italský jazyk – Pokročilý B2

1 600 2 400 

Roční kurz – platba měsíčně.
Přihlas se kdykoliv, my se přizpůsobíme.
Pro více informací volej +420 774 742 296.
Platba 1 600 Kč – 4 lekce | 60 min.
Platba 2 400 Kč – 4 lekce | 90 min.
Do poznámky k přihlášce napiš datum, kdy chceš začít. 🙂

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Italský jazyk – Pokročilý B2”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Popis produktu

Italský jazyk – pokročilý

Základní informace

 • Kurz italštiny pro pokročilé je určen absolventům jazykové úrovně středně pokročilý nebo pro zájemce, kterým rozřazovací test na našich stránkách doporučil tuto úroveň.
 • V kurzu je probírána náročnější gramatika a různá speciální spojení, která jsou pro jazyk typická.
 • Kurz je zaměřen na četbu složitějších textů a rozbor textů a také na poslech dialogů a aktuálních zpráv, správnou výslovnost a používání běžných frází a často používaných výrazů.
 • V kurzu si prohloubíte své nabyté dovednosti a zdokonalíte praktické využití jazyka v každodenních situacích a svůj písemný projev.

Cíl kurzu

Po absolvování kurzu budete schopni:

 • tvořit trpný rod,
 • používat přechodník přítomný,
 • orientovat se v pravidelných a nepravidelných slovesech,
 • ovládat podmínková souvětí I., II. a III. typu,
 • používat zdvojená zájmena,
 • hovořit v minulém a budoucím čase,
 • používat specifická slovní spojení,
 • porozumět složitějším textům a vyvodit význam neznámých slov z kontextu,
 • plynule konverzovat na daný problém a vyjádřit svůj názor,
 • zvládnout slovní zásobu týkající se práce a zaměstnání
 • gerundium
 • passato remoto, trapassato,remoto,
 • zájmena pokračovací , trpný rod

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je vhodný pro absolventy kurzu středně pokročilý a pro uchazeče se znalostmi italského jazyka, kteří své dovednosti chtějí dále prohlubovat, a na základě rozřazovacího testu jim vyšla tato úroveň.

Jak je to se studijními materiály

 • Ve výuce používáme následující učebnice:
 • Bahníková a kolektiv
 • Italština, Leda 2001;
 • doplňkové materiály a učebnice si účastník zajišťuje sám na základě dohody s lektorem.
 • Doplňkové gramatické materiály
 • Lektor dále využívá autentických materiálů (poslechové nahrávky, písně, hry). Do výuky dále zařazujeme autentické situace ve formě video materiálu – klíčovým prvkem situací je opakované vystupování jednotlivých postav, což umožňuje studentům ztotožnit se s nimi, a tak v ještě větší míře usnadnit přenos a uchopení slovní zásoby a komunikačních dovedností, dále cvičení v audio/video podobě, které představuje nadstavbu nosného video materiálu a na rozdíl od písemných cvičení umožní interakci studentů s mluveným projevem s cílem okamžitě a co nejefektivněji použít naučenou slovní zásobu a obraty v dalších situacích. Využíváme ICT nástroje jako prostředku k další recyklaci obsahu prezentovaného v lekci v rámci domácí přípravy do hodin.

Proč studovat s PELICANEM

 • Využijte možnost ukázkové hodiny ZDARMA!
 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.
 • Klademe důraz na individuální přístup a přátelské prostředí.
 • Každý kurz se otevírá od počtu dvou osob. Maximální kapacita kurzu je 5 osob, díky čemuž je kurz schopen reflektovat individuální potřeby studentů.
 • Jazykový kurz lze přímo u nás zakončit státní jazykovou zkouškou úrovně B2 a C1.
 • Sídlíme v samotném centru Brna.
 • Wi-Fi zdarma.
 • V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, a to jak v osobním tak i profesním životě.
 • PELICAN vyvinul vlastní metodiku jazykového vzdělávání, tzv. PELICAN Active learning system, který je založen na zkušenostech instituce s on-line systémem vzdělávání a rozvojem audio-vizuálních materiálů v rámci mezinárodních projektů. Metodika povzbuzuje a podporuje činnost, kreativitu a nezávislost studentů. Urychluje osvojování cizího jazyka (Language Acquisition), tj. procesu, kdy student přijímá a užívá lexikální a gramatické formy intuitivně, díky vnoření do cizojazyčného prostředí (Language Immersion) a použití jazyka v reálných komunikačních situacích (Communicative Language Teaching). Pro vnoření se do cizojazyčního prostředí a vystavení studentů cílovému jazyku v korektní a autentické podobě využíváme audiovizuální technologie a multimédia (Computer Assisted Language Learning).

Kam dál?

 • Příprava na zkoušku CILS DUE B2, Italský jazyk C1 – vysoce pokročilý

Objednávka

Pokladna