Pelican lektoři

Bačovská Martina, Mgr.

Vyučovaný jazyk: němčina

Vzdělání:  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura a Učitelství německého jazyka a literatury

Kompetence: Individuální, skupinová a firemní výuka, konverzace, výuka dětí a příprava k maturitě, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, testování a hodnocení studentů.

Zkoušky: onDaF- Online-Einstufungstest Deutsch als Fremdsprache

Bohrnová Hana, Mgr.

Vyučovaný jazyk: novořečtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Novořecký jazyk a literatura, Klasický řecký jazyk a literatura

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, výuka dětí, překladatelská činnost, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, konverzace

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Soluni a v Athénách

Bucholcerová Anna, Mgr.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor Učitelství angličtiny pro střední a jazykové školy

Kompetence: Individuální, skupinová a firemní výuka, konverzace, výuka dětí a příprava k maturitě, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, testování a hodnocení studentů.

 

Bukáčková Monika, Bc. et Bc.

Vyučovaný jazyk: němčina

Vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Germanistika), Fakulta sociálních studií (Žurnalistika), Universität Wien (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache)

Kompetence: pomaturitní studium, skupinová výuka, firemní výuka, individuální výuka

Zkoušky:  DSH III, Unicert III

Zahraniční zkušenosti: Au-pair pobyt, Německo (Grube), studijní pobyt na Universität Regensburg, zahraniční stáž v Bosně a Hercegovině (výuka německého jazyka na VŠ), studium na Universität Wien

Černá Hana

Vyučovaný jazyk: čeština, španělština, ruština

Vzdělání:   Filozofická fakulta, Universidad de Granada (Španělsko), obor Slovanská filologie

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní kurzy, výuka dětí a mládeže,  konverzace, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, příprava k jazykovým zkouškám, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1,  překladatelská a tlumočnická činnost, tvorba didaktických materiálů, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Sofii (Bulharsko) a v Iževsku (Rusko)

Černický Viktor,  Bc. et BcA.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Teorie a dějiny divadla / Divadelní Fakulta, Janáčkova Akademie Múzických umění, obor Fyzické divadlo

Kompetence: pomaturitní studium, skupinová a individuální výuka, Business English, přípravné kurzy ke Státní jazykové zkoušce, tlumočnická činnost, příprava k maturitě, interaktivní výuka s důrazem na jazyk a kulturu.

Zahraniční stáže: pracovní stáž v Biškeku, Kyrgyzstán

Michala Ďuráková, Bc.

Vyučovaný jazyk: francouzština

Vzdělání: Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni, obor Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Masarykova univerzita

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta, obor Francouzský jazyk a literatura (filologie) a Učitelství francouzského jazyka pro SŠ

Kompetence: Individuální, skupinová a firemní výuka, konverzace a gramatika, výuka dětí, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: studijní pobyt Erasmus ve Francii (Normandie, Bretagne), pracovní stáž ve Francii, studijní pobyt v Kanadě (Montreal) 

Gal Petr, Bc. et Bc.

Vyučovaný jazyk: čeština (pro cizince)

Vzdělání: Masarykova univerzita, obor Český jazyk a literatura a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Žurnalistika

Kompetence: Výuka individuální a skupinová. Firemní výuka českého jazyka. Člen komise zkoušek B1, B2 a C1.

Zkoušky: Pedagogika volného času

Gigina Natalia 

Vyučovací jazyk: ruština

Vzdělání: studentka Mendlovy univerzity, Provozně-ekonomické fakulty, oboru Management cestovního ruchu, Mendlova univerzita, Institut celoživotního vzdělávaní, intenzivni kurz češtiny pro cizince

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, obchodní ruština, ruština pro gastronomie, příprava k přijímacím a jazykovým zkouškám, překladatelská činnost

Zkoušky: rodilý mluvčí 

Hálová Šárka, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Anglický jazyk a literatura

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní výuka, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, konverzace, příprava k jazykovým zkouškám, překladatelská činnost 

Zkoušky: FCE

Havlová Barbora, Bc.

Vyučovací jazyk: španělština, angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor španělská filologie

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka,  testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Finsku, studijní a pracovní pobyt ve Španělsku

Zkoušky: FCE

Hoangová Kim

Vyučovací jazyk: vietnamština

Vzdělání: bilingvní mluvčí; Jihočeská univerzita - Ekonomická fakulta

Kompetence: individuální a skupinová výuka, konverzace, kurzy online, tlumočení, asijská kultura

Zahraniční stáže: každoročně na Hanoi National University of Education

Zkoušky: rodilý mluvčí

Horonyová Barbora, Bc. et Bc.

Vyučovací jazyk: francouzština

Vzdělání: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro ZŠ, Pedagogické asistentství občanské výchovy pro ZŠ; Filozofická fakulta, Český jazyk a literatura

Kompetence: skupinové kurzy, individuální kurzy, firemní výuka

Zkoušky: DELF B2

Hůsek Tomáš,  Bc. 

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Kompetence: pomaturitní studium, skupinová, individuální a firemní výuka, konverzace, přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce FCE a ke Státní jazykové zkoušce, překladatelská činnost a korektury.

Zkoušky: FCE (C1)

Jobánková Anna, Mgr. 

Vyučovací jazyk: ruština

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor Lektorství ruského jazyka; Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Překladatelství ruského jazyka; Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor Speciální pedagogika – komunikační techniky

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, pomaturitní studium, testování a hodnocení studentů, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, příprava ke Státní jazykové zkoušce, konverzace

Jonák Václav, Mgr. et Mgr.

Vyučovaný jazyk: francouzština, italština

Vzděláni: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Francouzský jazyk a literatura, Italský jazyk a literatura, Učitelství francouzského a italského jazyka pro střední školy

Kompetence: vedoucí lektorů, pomaturitní studium, skupinové kurzy, individuální kurzy, firemní výuka, výuka vedoucích pracovníků, hodnocení a testování studentů, příprava ke státní jazykové zkoušce, člen komise SJZ, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Francii

Kadlecová Martina

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní výuka, konverzace, Medical English

Zahraniční stáže: pracovní pobyty Norsko, Rakousko

Zkoušky: FCE, Medical English (B2-C1), Pedagog volného času

 

Kolečková Zuzana, Bc. 

Vyučovaný jazyk: italština

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta , obor Mediteránní filologie

Kompetence: skupinové kurzy, individuální kurzy, firemní výuka

Zahraniční stáže: studijní pobyt na Scuola Normale Superiore v Pise; studijní pobyt na Ca‘ Foscari v Benátkách

Krajíčková Hana

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, konverzace

Zahraniční stáže: pracovní pobyt v Řecku

Zkoušky: FCE

Kroutilová Marika, Bc.

Vyučovaný jazyk: ruština

Vzdělání:   Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Lektorství ruského jazyka

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní kurzy, konverzace, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, příprava k jazykovým zkouškám, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: pracovní pobyt v Kazani

Krumpholzová Barbora

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Portugalský jazyk a literatura

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka, konverzace, výuka dětí a příprava k maturitě, pomaturitní studium

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Velké Británii, studijní pobyt v Portugalsku, pracovní stáž v Indonésii 

Křiklánová Tereza, Mgr.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Karlova univerzita, obor: Anglistika-ameristika, Anglický jazyk a didaktika

Kompetence: pomaturitní studium, skupinové kurzy, firemní kurzy, individuální kurzy, příprava ke Státní jazykové zkoušce, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, příprava ke zkoušce FCE, příprava ke zkoušce CAE, testování a hodnocení studentů, příprava k maturitě, obchodní angličtina

Zahraniční stáže: studijní pobyty v Irsku

Zkoušky: First certificate in English (FCE)

Kvítek Tomáš, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Kompetence: pomaturitní studium, skupinová a individuální výuka, přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce TOEFL ITP, TOEFL iBT a FCE, přípravné kurzy ke Státní jazykové zkoušce, Business English, firemní výuka, překladatelská a tlumočnická činnost, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, konverzace, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Velké Británii a Severním Irsku

Zkoušky: First certificate in English (FCE), Test of English as a Foreign Language TOEFL

Líbal Ondřej, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Kompetence: individuální kurzy, konverzace, skupinové kurzy, firemní kurzy,  překladatelská činnost, tlumočení, příprava k pracovním pohovorům v anglickém jazyce

Zahraniční stáže: studijní pobyt University of Lapland in Finland - Global education, Výměnný pobyt United Kingdom.

Mencová Kristýna

Vyučovaný jazyk: francouzština

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor Lektorství francouzského jazyka

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka, testování a hodnocení studentů, gramatika, konverzace, příprava k maturitě a zkouškám

Zahraniční stáže: studijní pobyt Erasmus ve Francii, pracovní

Milon Josef, Mgr.

Vyučovaný jazyk: ruština, čeština

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Ruský jazyk a literatura, Český jazyk a literatura

Kompetence: pomaturitní studium, individuální a skupinová výuka, přípravné kurzy ke Státní jazykové zkoušce, konverzace, člen komise Čeština pro získání trvalého pobytu A1, kurzy čeština pro cizince, příprava ke Státní jazykové zkoušce základní a všeobecné, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, člen komise SJZ

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Rusku

Moras Jannis

Vyučovaný jazyk: novořečtina

Vzdělání: rodilý mluvčí

Kompetence: individuální, skupinová, firemní výuka, konverzace, výuka dětí, překladatelská a tlumočnická činnost

Mrštíková Michaela

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, obor  Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury

Kompetence: skupinové a individuální kurzy, hodnocení a testování studentů, konverzace, výuka dětí. 

Zahraniční stáže: Jazykový a metodologický kurz ve Velké Británii, zahraniční pobyt v Irsku.

Mitrevski Dime, Mgr. et Mgr.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Literatura a mezikulturní komunikace; Univerzita sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje, obory Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, a Překladatelství.

Kompetence: pomaturitní studium, skupinová a individuální výuka, Business English, přípravné kurzy ke Státní jazykové zkoušce, překladatelská a tlumočnická činnost, příprava k maturitě, interaktivní výuka s důrazem na jazyk a kulturu, didaktika překladu, lokalizace.

Zahraniční stáže: jednosemestrální studijní pobyt v Bristolu

Mykytyn Hanna

Vyučovaný jazyk: angličtina, francouzština, ruština

Vzdělání: Filozofická fakulta, Krymska humanitní univerzita, Jalta, Ukrajina, obor Anglický jazyk a literatura. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor: Francouzský jazyk a literatura

Kompetence: individuální kurzy, skupinové kurzy, Business English, English for Hotel and Catering, firemní výuka, testování a hodnocení studentů, konverzace, francouzský jazyk pro začátečníky a mírně pokročilé, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Francii, Toulouse; Erasmus pobyt v Česku

Zkoušky: TOEFL iBT

Pallot Elizabeth

Vyučovací jazyk: angličtina (rodilý mluvčí aj i čj)

Vzdělání: Beaulieu Convent School Jersey, obor English Language/Literature 

Kompetence: individuální a skupinová výuka, příprava ke zkouškám, jazykové korektury, firemní výuka, konverzace, překladatelská činnost a tlumočení

Zahraniční stáže: rodilý mluvčí

Zkoušky: AQA a Edexcel English Litrature and language 

Poláčková Marcela

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: studentka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, obor Psychologie

Kompetence: skupinová a individuální výuka, konverzace, příprava na mezinárodní zkoušky KET, PET, FCE, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, překladatelská činnost,  testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Velké Británii

Zkoušky: CAE, Pedagog volného času

Suchomelová Silvie, Mgr.

Vyučovaný jazyk: španělština a katalánština

Vzdělání: Filosofická fakulta, UP v Olomouci, Universidad Autónoma v Barceloně – UB; státní jazyková zkouška z katalánského jazyka

Kompetence: individuální a skupinové jazykové kurzy, pomaturitní studium, firemní kurzy, kurzy on-line, konverzace, rychlokurz španělština na dovolenou, katalánština pro fanoušky fotbalu..; příprava na jazykové zkoušky DELE všech úrovní, tlumočnická a překladatelská činnost, soudní tlumočník a překladatel.

Zahraniční stáže: jazykový pobyt na UA v Madridu, roční stipendijní pobyt na UB v Barceloně, 18 let osobního a pracovního života ve Španělsku, každoroční přímý kontakt s oběma jazyky.

Šašinková Veronika, Mgr.

Vyučovací jazyk: němčina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka, výuka vedoucích pracovníků, testování a hodnocení studentů, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, konverzace, obecná a obchodní němčina

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Velké Británii a na Maltě, pracovní pobyt v Německu

Zkoušky: onDaF online-Einstufungstest Deutsch als Fremdsprache

Široká Pavla

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, konverzace

Zahraniční stáže: studijní pobyt na Université de Liège, Belgie

Zkoušky: FCE (C1)

Šťastná Alžběta, Bc.

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, obor Antropologie; studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor Lektorství angličtiny

Kompetence: firemní kurzy, skupinová a individuální výuka, Business English, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, příprava k jazykovým zkouškám, konverzace, překladatelská činnost, tlumočení

Zahraniční stáže: studijní pobyt na Universitetet i Bergen, Norsko

Zkoušky: FCE (C1)

Šuba Zbyněk

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta 

Kompetence: individuální a skupinová výuka, příprava ke státní maturitní zkoušce, příprava ke státní jazykové zkoušce, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B2, příprava k mezinárodním zkouškám FCE, hodnocení a testování studentů, překlady

Zahraniční stáže: roční studium na Lillebealt Academy, Odense, Dánsko

Zkoušky:  OXP (English Certificate C1)

 
 
 

Vencálková Eva Světlana, PhDr.

Vyučovaný jazyk: španělština, francouzština

Vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Romanistika), obor francouzština a španělština, učitelství pro jazykové školy

Kompetence: skupinová výuka, firemní výuka, individuální výuka, překladatelská a tlumočnická činnost

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Latinské Americe, pracovní pobyty v Španělsku, Francii a Latinské Americe

Věčorková Šárka

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, obor Dějiny umění

Kompetence: skupinová a individuální výuka, konverzace, příprava na mezinárodní zkoušky KET, PET, FCE, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, překladatelská činnost,  testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Japonsku, dobrovolnická stáž v Jižní Koreji (Project H.U.G)

Zkoušky: CAE

 

Vignatiová Jana, Mgr.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor anglický jazyk a literatura – český jazyk a literatura – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Kompetence: skupinové kurzy, firemní kurzy, individuální kurzy, konverzace, překladatelská činnost, tlumočení

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Velké Británii

 Viszlayová Veronika, Bc.

Vyučovaný jazyk: němčina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura, obor Překladatelství a tlumočnictví německého jazyka

Kompetence: individuální a skupinová výuka, testování a hodnocení studentů, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, konverzace, příprava k maturitě, překladatelská a tlumočnická činnost

Zkoušky:  onDaF online-Einstufungstest Deutsch als Fremdsprache

Zahraniční zkušenosti: studijní pobyt v Německu

Vysloužilová Markéta, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání:   Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Lektorství anglického jazyka

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní kurzy, výuka dětí a mládeže,  konverzace, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, příprava k jazykovým zkouškám, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Velké Británii

Wagnerová Petra, Mgr.

Vyučovaný jazyk: španělština a katalánština

Vzdělání: MU obor Španělský jazyk a literatura, Universidad Autònoma de Barcelona (Španělsko) a El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la
UNAM (Mexiko)

Kompetence: individuální a skupinová výuka, pomaturitní studium, firemní kurzy, konverzace, tlumočnická a překladatelská činnost, příprava na zkoušky DELE, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, tvorba didaktických materiálů, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: jazykový a studijní pobyt ve Španělku a Mexiku, pracovní pobyt ve Velké Británii

Zkoušky: Certificát del Centro de Lenguas Modernas (C1), DELE (B2), Certificat del Institut Ramon Llull (A1 Bàsic)

Wawrosz Artur

Vyučovaný jazyk: japonština, angličtina

Vzděláni: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Japanistika

Kompetence: skupinové kurzy, individuální kurzy, firemní výuka, konverzace, příprava k´jazykovým zkouškám, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1 (angličtina) a N3 (japonština), překladatelská a tlumočnická činnost, pomaturitní studium, 

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Kjótu (Japonsko)

Weinštuk Marek, Mgr. 

Vyučovaný jazyk: angličtina, čeština pro cizince

Vzděláni: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Chemie

Kompetence: Skupinová a individální výuka, technická angličtina (obor chemie, biologie, farmacie), příprava na jazykové zkoušky, překlady z anglického jazyka, čeština pro cizince A1.

Zkoušky: FCE (First Certificate of English)

Zatloukal Radek

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, anglický a ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kompetence: individuální a skupinová výuka, příprava ke státní jazykové zkoušce či zkouškám KET, PET, FCE, překlady

Zahraniční stáže: pracovní pobyt v New York, USA, pracovní stáž v Baku, Ázerbájdžán

Zkoušky: CAE (Certificate in Advanced English)

Zatloukalová Martina, Bc.

Vyučovaný jazyk: čínština

Vzdělání: Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Kulturní studia Číny /// Filosofická fakulta, Univerzita Palackého, obor Čínská filologie

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka

Zkoušky:  HSK 5

Zahraniční zkušenosti: studijní pobyt na Zhengzhou University a Guizhou University, ČLR

Zlámalová Anna

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obory Anglický jazyk a literatura a Obecná jazykověda

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, výuka dětí a mládeže, konverzace, příprava k jazykovým zkouškám (FCE, CAE), korektury diplomových prací, výuka „chronických začátečníků“, firemní kurzy, překladatelská činnost 

Zkoušky: CAE