Lingua+

Lingua+ answers a specific need related to current migration flow in Iceland. In 2016, the number of migrants reached 10 % of the overall population, but experience with teaching host country language are still very low. The goal of the project is to give migrants the chance to learn the host country language through state-of-the-art methodologies and practices embedded into socio-cultural interplay, where their own language and culture are also appreciated.

 

Projekt reaguje na specifické potřeby Islandu související se zvýšenou migrací. V roce 2016 dosáhl počet příchozích migrantů 10 % celkové populace ostrova, ale zkušenosti s výukou islandštiny pro cizince jsou v této zemi stále velmi omezené. Cílem projektu je poskytnout migrantům šanci naučit se jazyk hostitelské země prostřednictvím osvědčených metod a technik zasazených do sociálně-ekonomického kontextu, který vezme v potaz jejich jazykovou a kulturní zkušenost.