Will be Czechs the nation of fools? / Budou Češi národem hlupáků?

Will be Czechs the nation of fools? There are many sayings connected to our nation, such as "Golden Czech hands" or "The Czech, the musician". Unfortunately, it seems like there won't be anything else to do, than make one's living by manual work or being busker. Now there's a law in the approval process, regarding the post-high school language studying. According to this law, students of language schools shouldn't have the right to use status of student. And, since the bell tolls for our free college education, are the impacts of the law obvious on the first sight. The only option for high-school graduate would be then to choose payed university or college. If the students won't choose the school, or if they will simply don't have the money for 3-year studies, the only way out would be the job center. The fact, that our politicians are pea-brained, is not a surprise for us anymore. The main priority for our politicians is just lobbing for friends and putting some money aside. But, how will the country look like, where money and the whole education system is blocking the way for studying? Should will be the nation of morons just because the biggest ones are in the lead?

img_0362-623x415

Budou Češi národem hlupáků? S naším národem se vždycky spojovala různá úsloví jako „Zlatý český ručičky“ nebo „Co Čech, to muzikant“.  Bohužel, jak to tak vypadá, v budoucnu nám asi ani nic jiného, než se živit manuální prací či pouličním zpěvem, nezbyde. Ve schvalovacím procesu se nyní ocitl zákon, který se týká pomaturitního studia cizích jazyků. Podle tohoto zákona by v budoucnu neměli mít studenti jazykových škol právo využívat status studenta. Vzhledem k tomu, že bezplatnému vysokoškolskému vzdělání u nás už také zvoní hrana, jsou dopady zákona jasné na první pohled. Jedinou možností pro maturanta bude vybrat si placenou vysokou nebo vyšší odbornou školu. Pokud si studenti školu nevyberou, nebo jednoduše nebudou mít na tříleté studium dostatečné finanční zázemí, bude pro ně jediným východiskem pracovní úřad. Fakt, že si naši politici sedí už delší dobu na vedení, v naší zemi už nikoho nepřekvapí. Hlavní prioritou našich politiků je lobovat pro kamarády a nějaký ten peníz bokem.  Jak to s námi ale bude vypadat v zemi, kde lidem v cestě za vzděláním stojí peníze a celý školský systém? Má se z nás stát národ hlupáků jen proto, že nám ti největší vládnou? [polldaddy poll=6114241]

Jazyková škola PELIKÁN je organizátorem pomaturitního studia v Brně.