BUDOUCÍ REALITA / FUTURE REALITY

Zajímavou událostí v novém roce bude pro mnohé narození prvního občánka. Spousta z nás bude řešit otázky životních rozhodnutí, ať už je to rozchod, rozvod nebo uzavření manželství. Nebudou chybět nové lásky, hezké budou určitě ty ztracené a znovu nalezené. Nemine nás zklamání a ztráta blízké osoby. I v roce 2014 tu bude zdraví a nemoc, bohatství a chudoba, nový život a smrt. Budeme se radovat z mnoha věcí a nebude nás těšit prohra. Navštívíme kartářky, přečteme horoskopy, ale nikdy nebudeme přesně vedet, kdy to přijde. Každý svého osudu strůjcem a je na každém z nás, jak mu půjdeme vstříc. Jisté je, že ať už bude ekonomická krize, která nás zasáhne, ať už bude válka, škola tu bude pořád. Lidé budou chytřejší, protože věda a technika jdou kupředu. Třeba nám další rok nachystá o něco více překážek, které musíme zvládnout.

Ale, co je důležité? Měli bychom se umět těšit z každého dne. Když se nám nepovede něco tak, jak bychom chtěli, je důležité nepadnou na kolena, ale říct si, že zítra bude lépe.

Soutěžní článek o druhou polovinu školného v Jazykové škole PELIKÁN.

img_0420-623x415

In the upcoming year, many people will be interested in the news about the first new born citizen. Many of us will have to face various life decisions, such as a break up, divorce or marriage. There will be new loves and also the ones that were lost and found anew. We will not be spared disappointments or losses of people who are close to us. Health and illness, wealth and poverty, new life and death will all be present in 2014 too. We will rejoice at many things and we will not be pleased by failures. We will go to clairvoyants and read horoscopes and yet we will never know exactly, when the moment arrives. Everyone is the creator of one’s destiny and it is up to each one of us how we are going to approach it. However, one thing is certain. May we be struck by economic crisis or by war, there will always be school. People will be smarter because science and technology are advancing. It is possible that in the upcoming year there may be more obstacles we have to overcome.

What is important, though?   We should be able to relish every day. When something does not turn out the way we would have liked it to, it is important not to drop down to one’s knees, but to tell ourselves that tomorrow will be brighter.