Roční kurz Čeština pro cizince

Výuka češtiny pro cizince je v současné době velmi aktuální. To je dáno nejen členstvím České republiky v EU, ale taky vzrůstajícím počtem imigrantů přicházejících do České republiky v těchto dnech z různých kulturních oblastí. Cílem našich kurzů Češtiny pro cizince (roční kurzy pro studenty všech úrovní) je dosáhnout s účastníky kurzů zvolené úrovně v co nejkratší době, aby došlo k bezproblémovému začlenění do běžného života.

Od 1. 9. 2019 otevíráme roční kurz češtiny pro cizince   

Cíl kurzu

Jazykové kurzy jsou určeny zejména pro studenty, kteří chtějí v České republice začít studovat, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka. Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR.

Celá příprava vychází z „Evropského referenčního rámce pro jazyky“. Výuka je postavena na komunikativním přístupu a je vedena zkušenými lektory. K ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno komplexní závěrečnou zkouškou sestávající z částí Poslech, Čtení, Gramatika, Psaní a Mluvení. Účastníci zkoušky získají Osvědčení o znalosti češtiny na úrovni A1 – B1.

Obsah studia

Kurzy češtiny pro cizince jsou určeny pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. Naučíme vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme vás také základy komunikace v oblasti vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška potvrzuje vaše aktuální jazykové znalosti a pomůže vám úspěšné zvládnout přijímací řízení na vysoké školy v České republice.

Studenti nastupující do kurzu s nulovou znalostí češtiny mohou při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně B1 – B2. V ročním intenzivním jazykovém kurzu češtiny si student osvojí celý systém české gramatiky, množství lexika, frazeologizmů a větnou skladbu na odpovídající úrovni. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.

 • Čeština pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty
 • Základy odborné akademické češtiny používané na vysoké škole
 • Kulturní, společenské a historické reálie České republiky
 • Doprovodné akce (přednášky, společná výuka s českými studenty, exkurze aj.)

Proč studovat s PELICANEM?

 • Široký výběr kurzů češtiny pro cizince různých typů úrovní
 • Skvěle dostupná lokalita výuky
 • Kvalifikovaní a prověření lektoři s odpovídající pedagogickou praxí
 • Propracovaná metodika kurzů
 • Skupinové kurzy i individuální výuka
 • Intenzivní denní kontakt s jazykem
 • Interaktivní výuka
 • Dlouholetá tradice školy PELICAN, která se věnuje výuce češtiny již od roku 2002
 • Výuka češtiny taky ve firmách – pro konkrétní zaměstnance a situace
 • Jazyková škola v centru Brna

Informace o kurzu

Kurz se otevírá při minimálním počtu 10 účastníků. V případě, že nebude dostatek zájemcům budou studenti zařazeni do skupiny se studenty, kteří využili služeb některé z našich partnerských agentur.

Cena za roční kurz je 45 000 Kč. Roční kurz češtiny pro cizince je rozdělen do dvou semestrů, zahájení školního roku bude probíhat v říjnu 2019. Kurz bude ukončen na přelomu května/ června 2020.

Po podání přihlášky a uhrazení studia získá každý student Potvrzení o studiu, na základě kterého si žádá o vízum. Ze zkušenosti Jazykové školy PELICAN dostane bezproblémově 90 % zájemců o naše kurzy vízum. V případě, že by se tak nestalo, vrátíme vám školné v plné výši. 

V závěru ročního kurzu má každý účastním možnost složit státní jazykovou školu, na základě které získá Osvědčení o znalosti jazyka na odpovídající úrovni (A2 – B2). Certifikát o složení zkoušky vás opravňuje ke studiu na většině vysokých škol v ČR. Při neúspěšném složení závěrečné zkoušky máte možnost opravného termínu, v každém případě získáte Potvrzení o absolvování kurzu. Státní jazyková zkouška není zahrnuta v ceně kurz a její cena se liší podle úrovně, pro kterou se rozhodnete.

 • B1 1500 CZK
 • B2 3500 CZK
 • C1 4200 CZK

Rádi vám zodpovíme dotazy, týkající se výuky češtiny jako druhého jazyka, metod a didaktických postupů výuky češtiny jako cizího jazyka, nabídneme prostředky ke vzdělávání učitelů v tomto oboru, učebnice i metodické příručky. Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 725 441 935 , emailem na jadrna@skolapelican.com, případně se za námi zastavte osobně na Lidickou 9 v Brně.

Moc rádi vás uvidíme!