Roční kurz Čeština pro cizince

Výuka češtiny pro cizince je v současné době velmi aktuální. To je dáno nejen členstvím České republiky v EU, ale taky vzrůstajícím počtem imigrantů přicházejících do České republiky v těchto dnech z různých kulturních oblastí. Cílem našich kurzů Češtiny pro cizince (roční kurzy pro studenty všech úrovní, přípravné kurzy na zkoušky A1 a B1, skupinové kurzy) je dosáhnout s účastníky kurzů zvolené úrovně v co nejkratší době, aby došlo k bezproblémovému začlenění do běžného života.

 

Od 1. 10. 2019 otevíráme roční intenzivní kurz češtiny pro cizince pro rusky mluvící uchazeče od úrovně A1 (začátečníci) do úrovně B2 (pokročilí). V případě zájmu piště rusky na info@anna.education nebo volejte na +420774428666 (viber, whatsapp) nebo anglicky na email jadrna@skolapelican.com.

 

C 1.10.2019 мы открываем годовой интенсивный курс чешского языка для русскоязычных иностранцев с нуля до уровня B2. Курс проходит в режиме 20 часов в неделю и заканчивается сдачей экзамена, в том числе - государственного языкового экзамена и получением сертификата об окончании курса.

Подать заявку на данный курс вы можете отправив письмо на  info@anna.education или связавшись по телефону +420774428666 (доступны Viber, Whatsap, Telegram) c 10 до 17 часов в будние дни. Здесь же вы получите полную информацию на русском языке о процедуре получения визы, вариантах размещения в Брно с их бронированием и сможете подобрать себе программу под ваши индивидуальные нужды.

Стоимость языкового курса (только чешский язык)  -  45 000 крон.

Стоимость программы, включающей в себя чешский язык в объеме 20 часов в неделю с октября по июнь, 90 минут английского языка в неделю, визовую поддержку, помощь в продлении визы по окончании курса, нострификацию вашего диплома или аттестата, курсы профильной подготовки для поступления в выбранный ВУЗ, консультации по подборку вуза, бытовым и юридическим вопросам,  помощь в экстренных ситуациях  24/7 - 88 800 крон. 

 

Informace o kurzu, ceník

 

Kurz se otevírá při minimálním počtu 10 účastníků. 

 

Cena za roční kurz je 45 000 Kč. Roční kurz češtiny pro cizince je rozdělen do dvou semestrů, zahájení školního roku bude probíhat v říjnu 2019.

 

Hodinová dotace kurzu je 20 hodin týdně (5 vyučovacích hodin denně). Po podání přihlášky a uhrazení studia získá každý student Potvrzení o studiu, na základě kterého si žádá o vízum. Ze zkušenosti Jazykové školy PELICAN dostane bezproblémově 99 % účastníků našich kurzů vízum. V případě, že by se tak nestalo, vrátíme vám školné v plné výši.

V závěru ročního kurzu skládá každý účastník zkoušku, na základě které získá Osvědčení o znalosti jazyka na odpovídající úrovni (A1 – B1). Certifikát o složení zkoušky vás opravňuje ke studiu na většině vysokých škol v ČR. Při neúspěšném složení závěrečné zkoušky máte možnost opravného termínu, v každém případě získáte Potvrzení o absolvování kurzu.

Cíl kurzu

 

Jazykové kurzy jsou určeny zejména pro studenty, kteří chtějí v České republice začít studovat či pracovat, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka. Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem (případně práci) a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR.

 

Celá příprava vychází z „Evropského referenčního rámce pro jazyky“. Výuka je postavena na komunikativním přístupu a je vedena zkušenými lektory. K ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno komplexní závěrečnou zkouškou sestávající z částí Poslech, Čtení, Gramatika, Psaní a Mluvení. Účastníci zkoušky získají Osvědčení o znalosti češtiny na úrovni A1 – B1.

 

 

Obsah studia

 

Kurzy češtiny pro cizince jsou určeny pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. Naučíme vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme vás také základy komunikace v oblasti vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška potvrzuje vaše aktuální jazykové znalosti a pomůže vám úspěšné zvládnout přijímací řízení na vysoké školy v České republice.

 

Studenti nastupující do kurzu s nulovou znalostí češtiny mohou při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně B1 – B2. V ročním intenzivním jazykovém kurzu češtiny si student osvojí celý systém české gramatiky, množství lexika, frazeologizmů a větnou skladbu na odpovídající úrovni. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.

 

 • Čeština pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty
 • Základy odborné akademické češtiny používané na vysoké škole
 • Kulturní, společenské a historické reálie České republiky
 • Doprovodné akce (přednášky, společná výuka s českými studenty, exkurze aj.)

Proč studovat s PELICANEM?

 

 • Široký výběr kurzů češtiny pro cizince různých typů úrovní
 • Skvěle dostupná lokalita výuky
 • Kvalifikovaní a prověření lektoři s odpovídající pedagogickou praxí
 • Propracovaná metodika kurzů
 • Skupinové kurzy i individuální výuka
 • Intenzivní denní kontakt s jazykem
 • Interaktivní výuka
 • Dlouholetá tradice školy PELICAN, která se věnuje výuce češtiny již od roku 2002
 • Výuka češtiny taky ve firmách – pro konkrétní zaměstnance a situace
 • Jazyková škola v centru Brna

 

Rádi vám zodpovíme dotazy, týkající se výuky češtiny jako druhého jazyka, metod a didaktických postupů výuky češtiny jako cizího jazyka, nabídneme prostředky ke vzdělávání učitelů v tomto oboru, učebnice i metodické příručky. Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 725 441 935 , emailem na jadrna@skolapelican.com, případně se za námi zastavte osobně na Lidickou 9 v Brně.

 

Moc rádi vás uvidíme!