Co mají společného rozkvetlé kaštany, Favorit a Vespera?

Jsem nadšený běžec, cyklista, aktivní chodec a řidič. Pokud jde o to, přesunout se z bodu A do bodu B, nejraději bych všechny přesuny proběhala. Nicméně vzhledem k potřebě, která nás všechny nutí, abychom v rekordním čase zvládli spoustu věcí, jsem nucena v mnoha případech volit auto. Řídím ráda a mám jako všichni své oblíbené i neoblíbené brněnské trasy. Mezi ty, které neprojíždím ráda, patří cesta kolem M paláce a ulice Holandské nebo sjezd z dálnice přes Bohunice. Naopak už přes dvacet let si téměř pokaždé s radostí užívám cestu kolem Brněnského výstaviště, a to z obou stran. Ti, kteří už něco pamatují jako já, si jistě vzpomenou na jara s rozkvetlými vzrostlými kaštany, které před několika lety byly z bůhvíjakého důvodu skáceny.

 

Brněnské výstaviště mě celý život přitahuje magickou silou. První barevná fotografie mě, bratra a maminky byl pořízena během brněnského strojírenského veletrhu. Když jsem byla dítě školou povinné, návštěva výstaviště byla kulturní událostí a s tím bylo spojeno mé první fotografování profesionálním fotografem. Můj první běžecký závod – 10 km kolem výstaviště. Moje první brigáda – hosteska na brněnském výstavišti. Stála jsem tenkrát u zemědělského stroje a nabízela kolemjdoucím vodku 😉 Na veletrhu nábytku jsem objevila českou značku Vespera. Jejich nábytek mě doslova vyrazil dech. Originální design dnes nabízí většina výrobců, ale účelnost a praktičnost, ve spojení s kvalitním materiálem a příznivou cenou jsem objevila až u Vespery. A též by bylo hříchem opomenout legendární klub Favorit a moje první koncerty a party v devadesátých letech. Pamatujete?

 

Projděte se někdy na jaře po areálu prázdného Brněnského výstaviště a nechte na sebe působit stavby jednotlivých pavilonů. Mě osobně nevíce oslovují ty, navržené Bohuslavem Fuchsem, jehož dílo prostupuje celým Brnem.

 

Brněnské výstaviště, jehož provoz byl zahájen 26. května 1928, patří bezesporu spolu s Brněnským závodním okruhem, Brněnskou přehradou a nově i Brněnských kulturním centrem kolem Jakubského náměstí, k místům bez kterých by Brno nebylo Brnem. A tak mě napadá, že by stálo za to, oslovit Brněnské kapely a gastronomická zařízení a oslavit vždy na jaře zahájení provozu Brněnského výstaviště s hudbou a dobrým jídlem. Co vy na to?

 

A jaký bude kulturní říjen v Brně? Budou se konat tři akce, které si nenechám za žádnou cenu ujít. Pro mě nejvýznamnější je premiéra baletu Made in USA 29. října v Janáčkově divadle. A do Sona se tentokrát vydám dvakrát, a to na Tonyho Levina s projektem Stick men a kamarády z Bigg Boss v čele s Vladimíre 518. A na co se můžeme těšit hned začátkem listopadu? Jednoznačně na festival jógy – Live Yoga, love Brno – který se bude konat v Lužánkách 4.-6. listopadu.

 

Dáša Ráček Pelikánová

Škola PELICAN

 

What do blossoming chestnuts, Favorit and Vespera have in common?

 

I am an enthusiast in cycling, running, walking and driving. When it comes to moving from point A to point B, I would prefer to make running my only mode of transport. Nevertheless, because of the need to catch many things in a record time, I am sometimes forced to use a car. I like driving and I have my favourite, as well as unpopular paths in Brno, as everyone. The ones I do not like to use are the road around M-Palace and Holandská street or the exit from the highway through Bohunice. On the other hand, I almost always enjoy the road around Brno trade fairs area – at least for the last 20 years, and from both sides. Those who remember something, like me, will definitely remember springs with blossoming high-grown chestnuts, which were cut down several years ago for some “God only knows” reasons.

 

Brno trade fairs area has a magical attractiveness for me. The first coloured photograph of me, my brother and mother was done at the Brno International Engineering Fair. When I was a schoolchild, the visit of Brno trade fairs was a cultural event of great importance and my first photo made by a professional photographer comes from there. My first running race – 10 km around the Brno trade fairs area. My first part-time job – a hostess at Brno trade fairs. I was standing next to an agricultural machine and offering vodka to those passing by 😉 At the International Fair of Furniture, I have found a Czech brand Vespera. Their furniture simply took my breath away. Original designs are now a must for most furniture companies, but the usefulness and functionality in combination with quality material and a good price I could not find before Vespera. And it would be a great sin to omit the legendary club Favorit and my first concerts and parties in the 90s. Remember?

 

Go for a short walk around the empty area of Brno trade fairs sometimes in the summer. Let the unique pavilion constructions impress you. I have been most affected by the ones designed by Bohuslav Fuchs, the architect whose buildings are an integral part of the whole Brno atmosphere.

 

Brno trade fairs, opened for the public on 26th May 1928, and is without doubt a part of Brno’s identity, along with the Brno race circuit, the Brno water dam and recently also the Brno culture centre along Jakubské náměstí. So, my idea is: Let’s address some Brno music groups and gastronomy institutions and open the season at Brno trade fairs with music and good food. What do you think about it?

 

What will cultural October look like in Brno? Three events I simply cannot miss: the premiere of Made in USA ballet on 29th October in Janáčkovo divadlo. Then there is SONO Music Hall, which I am going to attend twice this month: the Tony Levin project “Stick men” and the friends from Bigg Boss, led by Vladimir 518. And at the beginning of November, get ready for the Yoga festival – Live Yoga, love Brno – held in Lužánky on the 4th – 6th November.

 

Dáša Ráček Pelikánová

Škola PELICAN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>