DEUTSCHLAND: VORURTEILE VERSUS REALITÄT, 2.TEIL / NĚMECKO: PŘEDSUDKY VERSUS REALITA, 2. ČÁST

Vor kurzem war ich von der Werbung für ein Auto fasziniert, wo Männer in einer Kneipe sitzen und der eine erzählt, was er heute geträumt hat: sein Auto ist kaputt gegangen und deswegen traf er ein schönes blondes Modell. In der Wirklichkeit antwortet ihm dasselbe Supermodel, dies könne nicht passieren, weil sein Auto "deutsch" ist und nie kaputt gehen wird. Wer hätte gedacht, dass solche Arroganz die Automobilmarken wie Opel, BMW, Mercedes, VW oder Porsche bestimmt? Allerdings können sie sich das leisten, denn Deutschland herrscht auf dem europäischen Markt der verkauften Autos vor auf Grund ihrer Präzision, Qualität und Stärke der Marke. Selbst die Tatsache der zahlreichen und hochwertigen Autobahnen, auf denen man meist ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren kann außer auf einigen Abschnitten, wo diese auf 120 km/h begrenzt wird, bietet Autoliebhabern die Möglichkeit, ihre Fahrt zu genießen und das sogar auf Hochtouren.

Ein wesentliches Faktum ist auch die ruhmreiche Renngeschichte, die selbst italienische übertrifft. Und darum sollte man als richtiger Deutscher unbedingt die Formel 1 verfolgen. In deutschen Haushalten passiert es oft, dass die Tochter nach Hause kommt und sagt, dass sie einen neuen Freund hat. Zu 100 % wird die erste Frage des Vaters sein: "Welches Auto fährt er?" Fragen wie z. B. Name, Alter, Arbeit folgen erst später. Die Situation, dass er gar kein Auto hätte, ist unzulässig!

Die Deutschen nehmen Autos sehr ernst und sie sind stolz darauf. Frauen wird es nicht empfohlen zu sagen, dass das Auto, das sie fährt, blau ist. Autos sind ein wichtiger vergleichender Faktor in Gesellschaft und Konversation. Wenn Sie nichts über Autos wissen außer, dass sie vier Räder und ein Lenkrad haben, ist es für Sie sehr schlimm. Also, dies ist schnell zu verbessern! Machen Sie ein Praktikum bei Porsche oder BMW, die diese Unternehmen Interessenten anbieten und folgen Sie die neuesten Trends in der Welt des Motorsports.

Dann müssen Sie sich nicht mehr befürchten, dass Sie im Gespräch mit Deutschen über das Thema Autos ins Fettnäpfchen treten.

Dieser Artikel kommt Ihnen vielleicht zu übertrieben vor und dass er Deutschen als Nation sehr lobt. Natürlich hat jeder seine Vorteile sowie Nachteile. In diesem Beispiel wollte ich nur auf deutschen Ehrgeiz und Begierde hinweisen. Das Verlagen der Beste zu sein. Dies garantiert den Deutschen die stabile, erfolgreiche und wichtigste Position unter Ländern der Welt.

bmw

Nedávno mě zaujala reklama na automobil, kdy si chlapi v hospodě vypraví o snu, že se jednomu z nich porouchalo auto a díky tomu narazil na krásnou blonďatou modelku. V realitě mu ta samá supermodelka odpoví, že to by se stát nemohlo, protože jeho auto je „Němka“ a ta se nikdy neporouchá. Kdo by řekl, že taková účelová arogance automobilových značkám jako Opel, BMW, Mercedes, Volkswagen nebo Porsche stále prochází? Ovšem mohou si ji dovolit, jelikož na evropském trhu prodávaných automobilů vládnou Němci a to už nejenom díky jejich preciznosti, kvalitě a síle značky. Sám fakt početných a kvalitních dálnic, kde se dá většinou jezdit bez omezení až na některé úseky, kde je snížena rychlost na 120km/h, se milovníkům aut naskytuje možnost užít si svoji jízdu a to i při plné rychlosti.

Neodmyslitelným faktem je také vítězství v závodech a závodní historie, které nemůže konkurovat ani ta italská. A proto jako správní Němci neexistuje, abyste nesledovali Formuli 1. V německé domácnosti se často stává, že dcera přijde domů a oznámí, že má nového přítele. Na 100% bude otcova první otázka: „Jakým jezdí autem?“ Otázky typu jméno, věk, práce následují až později. Situace, že by dokonce vůbec žádné auto neměl, se nepřipouští!

Němci berou auta velmi vážně a jsou nato hrdí. Ženám se nedoporučuje říkat, že autem, kterým jezdí, je modré. Jsou důležitým srovnávacím faktorem ve společnosti a konverzaci. Pokud nevíte o autech nic, kromě toho, že mají čtyři kola a volant, jste na tom velmi špatně. Tak to rychle napravte! Absolvujte praktikum třeba u Porsche nebo BMW, které tyto firmy zájemcům nabízejí, a sledujte nejnovější trendy ve světě motorismu.

Následně už se nemusíte bát, že byste při rozhovoru s Němci v tématu týkajících se aut propadli.

Tento článek vám přijde možná zbytečně přehnaný, a že Němce jako národ vychvaluje do nebes. Samozřejmě všichni máme své přednosti, ale také stinné stránky. Na tomto příkladu jsem jen chtěla poukázat na německou ctižádostivost a touhu být nejlepší, což Němce staví do pozice stabilních, prosperujících a tím významných států na světě.