Dřív bych skončila v plamenech / Once I would ended up in flames…

Rouhání? Omlouvám se, ale nemohu jinak.

Občas se mi stane, že dostanu otázku: "Věříš v Boha?" "Mmm.. ne", odpovídám. Hned na to následuje: "Proč?". A má odpověď na to bývává stejná: "Dej mi důvod".

Nikdy jsem se Bohem moc nezabývala, ale téměř před dvěma lety jsem poznala jednu hudební skupinu, kterou jsem si ihned zamilovala. Jak to souvisí s vírou v Boha? Když byl zpěvák skupiny dítě, byl věřící, ale vzhledem k okolnostem víru ztratil. Chlapci, který nikdy nikomu neublížil, bylo ubližováno jen kvůli tomu jak vypadal, jen proto, že byl jiný než ostatní (pozn.: ale stejné rasy i národnosti). Kde byl v tu dobu Bůh? Nikdo se ho nikdy nezastal, nikdo mu ani v nejtěžších chvílích nepomohl, Bůh taky ne! Trpěl kvůli tomu, kým byl, a denně se modlil k Bohu a prosil ho, aby mu pomohl. K jeho smůle se nikdy nic nestalo.

Jenže to není vše. Denně umírají nevinní lidé, kteří si to nezaslouží. Proč? A nejsou to jen lidé.. ale i zvířata, kolik tisíců zvířat trpí a umírá, a nemyslím tím zvířata určená na porážku. Všude ve světě je tolik zla - vraždy, krádeže, ubližování, pomluvy, smrtelné nemoci.. . Máte odpověď na to, kde ten milující a laskavý Bůh je? Prý je strůjcem všeho zla Lucifer – padlý anděl. Proč mu Bůh dovolí, aby se tohle dělo? V tohoto Boha věřit nechci a ujišťuji Vás, pane papeži, že věta "Bůh to tak chce" mi rozhodně nestačí.

Teď mi nezbývá nic jiného, než doufat, že mě žádný silně věřící za můj názor neukamenuje. V co věřím nebo nevěřím, je moje věc, navíc žijeme v 21. století..

Se vší úctou vážený pane papeži, Miss Atheist.

paja2-6327

Blasphemy? I beg you pardon but I cannot feel otherwise…

Sometimes I happen to be asked the following question:bDo you believe in God? Mmm .. no,"  is the answer. Why? The answer use to be like this: Give me a reason.

I have never given much thought to God, but almost two years ago I met a band which I immediately fell in love with. How does this relate to the faith in God? When the lead singer was a child, he believed in God, but due to certain circumstances he lost his faith. The boy, who never hurt anyone, was being hurt by others because he looked and behaved differently (although he was the same race and nationality as his peers). Where was God at that time? No one ever stood by him, no one helped him even in the toughest times, and neither God did! He suffered from being the way he was, and prayed daily begging God for help. Unfortunatelly, nothing ever happened...

But that's not all. Every day innocent people die and do not deserve it. The reason? And it's not just people . Also animals,  thousands of animals suffer and die, apart from animals intended for slaughter. Everywhere in the world there is so much evil - murder, theft, harm, calumny, fatal diseases … Can you tell us where the loving and gracious God is? It is said that Satan - the fallen angel - is the initiator of all evil. Why do God allow him to make this happen? I am not going to believe in this God and I assure you, Your Holiness, that saying „It´s God´s will“ is not enough for me.

Now I can do nothing else but hope that any convinced believer will think of scratching my eyes out. My beliefs and opinions are, after all, only my own business. And what´s more, we live in the 21st century.

With all due respects to Your Holiness, Miss Atheist.

2 thoughts on “Dřív bych skončila v plamenech / Once I would ended up in flames…”

  1. sin

    Možná že tu nad námi je něco “většího”, co určuje běh života na Zemi…Vem si jak je v přírodě všechno dokonale vymyšlené, ten systém prostě funguje,pravda, jediný člověk do něj nezapadá)…

    Ale pokud něco takového je, řekl bych že to nemá nic společného s tím, co vykreslují a popisují všechny ty církve, které jsou jen dílem a výmyslem lidí, jenž na myšlence víry parazitují.

    1. Miss Atheist - autorka

      jj, přesně tak.. souhlas se vším; to že možná existuje něco “vyššího” já sama připouštím, ale odmítám věřit v Boha, jako takového, jakého si beztak církev upravila podle sebe, jak se jí to hodilo. Mám víc argumentů, proč nevěřím, ale to by už bylo na delší článek.

Comments are closed.