Firemní vzdělávání reference

Seznam partnerů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují v oblasti školení zaměstnanců.

 

Ing. et Ing. Daniel Orel, Ph.D.

Ing. et Ing. Daniel Orel, Ph.D.

Jsme přední světová firma vyrábějící velmi kvalitní vstřikovací stroje pro zpracování plastů. Mateřská společnost sídlí v Lossburgu v Německu. Máme pobočky a zastoupení téměř ve sto zemích po celém světě. Z této skutečnosti vyplývá, že je pro nás naprostou nutností, aby naši zaměstnanci perfektně ovládali firemní komunikační jazyk - angličtinu nebo němčinu. Hledali jsme proto jazykovou školu, která je schopná zabezpečit jak výuku v naší společnosti v Brně, tak nastavit hodnotící a monitorovací systém vzdělávání. Potřebovali jsme též školu, která bude schopna přizpůsobit se našim časovým možnostem. Po zodpovědném výběru jsem uzavřel smlouvu o spolupráci s jazykovou školou PELICAN, která splnila veškeré naše požadavky. Po analýze potřeb a počátečním vyhodnocení jazykových dovedností budoucích účastníků firemní výuky v Brně paní magistra Dáša Ráček Pelikánová rozdělila účastníky kurzů angličtiny do skupin tak, aby výuka byla co nejefektivnější. S výukou samotnou, organizací kurzů anglického jazyka i monitoringem docházky a studijních výsledků jsme doposud naprosto spokojeni. Jelikož naše jazykové znalosti jsou na dosti vysoké úrovni, jinými slovy naše angličtina je na úrovni B2 a C1, nebylo jistě jednoduché zvolit takovou formu výuky, učební materiál  - a co je nejdůležitější - také lektora, abychom se v anglickém jazyce dále zdokonalovali. Škola PELICAN to zvládla na jedničku a my jsme rádi, že jsme si vybrali správně.

Ing. et Ing. Daniel Orel, Ph.D., jednatel společnosti ARBURG CZ a SK

ARBURG , coby čelní světový výrobce velmi kvalitních vstřikovacích strojů pro zpracování plastů se každým dnem snaží o to, aby zákazníci mohli úspěšně vyrábět vstřikované díly. Dlouholeté zkušenosti společnosti zajistí klientům rozhodující náskok před konkurencí. Stroje pro zpracování plastů se vyrábějí výhradně v mateřském závodě společnosti  ARBURG v Loßburgu. V Německu pracuje přibližně 2 200 zaměstnanců, dalších 500 lidí pak zajišťuje chod 33 poboček společnosti po celém světě.

David Škarka

David Škarka

Společnost URC Systems, spol. s r.o.  je nejen dlouholetým etablovaným partnerem MV ČR a MO ČR, ale i úspěšným exportérem vlastních speciálních systémů do zemí, kde kontraktační jednání probíhají nejen v anglickém jazyce. Proto jsme v roce 2016 vyhlásili vlastní výběrové řízení na zvýšení úrovně znalosti angličtiny a francouzštiny v oblasti projektového řízení a obchodního zastupování. Vyhodnocením výběrového řízení jsme zahájili spolupráci s jazykovou školou PELICAN, a to v naší brněnské provozovně. Hlavním kritériem výběru byla zkušenost lektorů a flexibilita zástupců jazykové školy a tu potvrdila hned po prvním seznámení jednatelka společnosti Mgr. Dagmar Ráček Pelikánová se svým týmem. Probíhající příprava vybraných zaměstnanců na zkoušku TOEFL lektorkou angličtiny Elizabeth Pallot a zdokonalování francouzského jazyka Barborou Horonyovou má očekávanou vysokou úroveň a zdokonalovaní zaměstnanci potvrzují spokojenost s vybranými lektorkami a jejich přístupem k výuce. Za dosavadní nasazení určeného týmu JŠ PELICAN, organizační schopnosti, flexibilitu, profesionalitu a přátelskou spolupráci mohu dát JŠ PELICAN „palec nahoru“ a vřele ji doporučit jiným společnostem.

David Škarka, výkonný ředitel URC Systems, spol. s r.o.

Michal Vodička

Michal Vodička

S jazykovou školou PELICAN spolupracuje naše společnost již od roku 2002, kdy jsme začali pořádat první jazykové kurzy na centrále v Brně. Vzhledem ke kladným ohlasům našich zaměstnanců a viditelným pokrokům v anglické komunikaci, což se pozitivně promítá při jednání se zahraničními klienty, jsme se nedávno rozhodli naši spolupráci rozšířit i na další pobočky, a to v Praze a ve Zlíně.

Vzdělávání zaměstnanců patří v této době k prioritám naší společnosti a já jsem rád, že v oblasti výuky jazyků se nám podařilo najít kvalitního a dlouhodobého partnera, kterým je právě jazyková škola PELICAN.

Michal Vodička, ředitel společnosti ELKOV elektro a.s.

Společnost ELKOV elektro a.s. je specializovaný velkoobchod elektromateriálem a svítidly se sítí 21 prodejních skladů v České republice.

Ing. Lubomír Němec

Ing. Lubomír Němec

Jelikož naše nadnárodní společnost působí na mezinárodním trhu, je v našem zájmu, abychom měli jazykově vybavené zaměstnance a mohli tak bez omezení komunikovat se zahraničními partnery. Hledali jsme proto takového poskytovatele firemního jazykového vzdělání v Brně, který by nám i našim zaměstnancům vyšel vstříc a přizpůsobil se našim časovým možnostem i profesnímu zaměření. Škola PELICAN nám svojí flexibilitou a individuálním přístupem splnila veškeré požadavky a v mnohém předčila naše očekávání. S jejich lektory angličtiny jsme nadmíru spokojeni. Samozřejmostí je u PELICANa odpovídající kvalifikace vyučujících, kteří jsou nejen příjemní, ale dokáží naše zaměstnance pozitivně motivovat a tím je dovést k úspěšnému osvojení znalostí cizího jazyka. Škola nám vychází vstříc v našich náročných požadavkách a díky individuálnímu přístupu, který je nám poskytován, mají naši zaměstnanci jazykovou výuku ušitou na míru dle potřeb svých, mých jakožto generálního ředitele a také naší nadnárodní společnosti VA TECH Wabag. Především oceňuji zaměření výuky na obchodní angličtinu a použití názvosloví a frází z našeho oboru. Těším se na další spolupráci a všem školu PELICAN doporučuji.

Ing. Lubomír Němec, generální ředitel společnosti VA TECH Wabag Brno spol. s r.o.

Firma VA TECH Wabag působí v oboru úpravy vody od roku 1994, kdy byla založena jako dceřiná společnost německé společnosti Wabag Wassertechnische Anlagen GmbH & Co. KG, Kulmbach. Oblasti, ve kterých firma působí, jsou například předúprava vody, tepelné úpravy vody, úprava chladící vody, odvodňování kanálů, úprava pitné vody, čistírny odpadních vod a množství dalších. Škola PELICAN ve firmě VA TECH Wabag vyučuje od roku 2004 a výuku nadále rozšiřuje.

Ing. Milan Behro

Ing. Milan Behro

Naše společnost se zabývá vývojem a distribucí software a jsme také předním poskytovatelem internetových služeb souvisejících s prezentací na internetu a e-komercí. V této oblasti je nezbytná komunikace v cizím jazyce, a proto jsme uvítali spolupráci se spolehlivou moderní jazykovou školou PELICAN, která uplatňuje aktuální trendy ve vzdělávání.

Firemní kurzy angličtiny a němčiny pro nás organizuje již 10 let a jsme s ní velice spokojeni. Výuku angličtiny jsme nejprve rozšířili o kurzy němčiny a letos plánujeme zahájit lekce španělštiny. Kladně hodnotíme lektory školy PELICAN jak anglického, tak i německého jazyka, a to zejména jejich pedagogické a jazykové vybavení a zařazování moderních výukových metod založených na PELICAN Active Learning System.

Metodici jazykové školy každoročně vyhodnocují učební pokrok a docházku mých zaměstnanců a v rámci evaluace firemní výuky navrhnou nová řešení, která vždy posílí jejich motivaci a zlepší studijní výsledky, což jako majitel společnosti sleduji s radostí. Se školou PELICAN spolupracujeme též na organizování kurzů profesního vzdělávání. Vždy rád vítám návrhy komplexních řešení a postupů, které škola PELICAN v rámci řešení firemní výuky v ZONERU navrhne.

Ing. Milan Behro, jednatel společnosti ZONER software, a. s

ZONER software, a. s. je společnosti s hlavním sídlem v Brně a s pobočkami na Slovensku, v Maďarsku, Japonsku a USA, pracuje zde přes 100 zaměstnanců. Společnost ZONER vyvinula např. oblíbený český program pro správu a úpravu fotografií Zoner Photo Studio.

Petra Navrátilová

Petra Navrátilová

Nezisková společnost ELT Management Company Czech Republic www.eltma.cz, v návaznosti na získání oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR, provozuje kolektivní systém, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Společnost má přesah i na Slovensko. Komunikujeme na přímo s největšími výrobci pneumatik po celém světě a jsme aktivním členem asociace ETRMA. Proto je angličtina v naší práci nutností. Jazyková škola PELICAN nám byla schopna nabídnout služby přesně na míru naším potřebám. Vzhledem k menšímu počtu studentů s různou úrovní znalostí nebylo lehké najít pro nás řešení, které by bylo vhodné pro všechny. PELICAN nám vyšel ve všem vstříc. Hodiny s PELICANem nás baví a co je hlavní – jsou pro nás velmi přínosné.

Za ELT Management Company Petra Navrátilová, Sales & Marketing Specialist

Ing. Zdeněk Čížek

Ing. Zdeněk Čížek

Potřeba zdokonalit znalosti a dovednosti v anglickém a španělském jazyce našich zaměstnanců vycházela jak ode mě a vedení společnosti, tak i od samotných zaměstnanců. Z toho důvodu jsme se rozhodli pro firemní kurzy angličtiny a španělštiny uzavřít smlouvu s jazykovou školou, která nám zajistí komplexní služby od počáteční analýzy potřeb obou cílových skupin, vyhodnocení jazykových znalostí zaměstnanců a jejich rozdělení do skupin, přes realizaci výuky, monitoring, evaluaci, periodický reporting až po závěrečné testování, zkoušky a vyhodnocení kurzů firemního vzdělávání. Vybral jsem ze všech nabídek jazykovou školu PELICAN, která nám byla schopna vyhovět v našich požadavcích a svým přístupem v nás vyvolala naprostou důvěru.

Metodik školy Mgr. Dagmar Ráček Pelikánová osobně přišla do naší firmy, aby analyzovala potřeby společnosti a našich zaměstnanců. Poté proběhlo testování a byly vytvořeny skupiny dle jazykové úrovně každého ze zaměstnanců. Vše bylo tak dobře podchyceno, že firemní výuka byla okamžitě zahájena, a již nyní mohu říci, že je opravdu přínosná pro studenty i celou společnost NEPA. Chválím také probíhající monitoring a testování studentů. Máme tak přehled o úspěšnosti výuky a jsme schopni zhodnotit, že spolupráce se školou PELICAN je pro nás přínosem. Zpětná vazba od účastníků a učitelů, je díky rychlím zásahům manažera firemní výuky Marcely Mitany ze školy PELICAN ihned řešena, a to bezesporu posiluje jejich motivaci a zrychluje samotný učební progres.

Ing. Zdeněk Čížek, jednatel a finanční ředitel společnosti NEPA

NEPA spol., s.r.o. pro Českou a Slovenskou republiku zajišťuje distribuci komerční a rezidenční klimatizační i tepelné techniky SINCLAIR, LED zdrojů technického a veřejného osvětlení SINCLAIR a kalkulátorů SHARP již od roku 1990, bez cizí kapitálové účasti.

Škola PELICAN spolupracuje:

reference firmy Společnosticon5 Místo výukyreference kontakt Kontaktní osoba
Ateliér ŽidlickýGorkého třída 60, Brnop. Židlický
ELKOV elektro a.s.Kšírova 255, Horní Heršpicepí. Kubišová
Va tech Wabag Brno spol. s.r.o.Železná 16, BrnoIng. Bartoněk
ZONER software, s.r.o.Nové Sady 18, BrnoIng. Behro
Generální finanční ředitelstvíMasarykova 31, BrnoIng. Bajglová
Veletrhy Brno, a.s.Výstaviště 405/1, BrnoIng. Jelínková
MPS GradiorKřižíkova 68, Brnopí. Krejčí