Jak jsem si splnila sen

Když jsem byla ještě dítě, snila jsem o budoucím povolání. Všichni kolem mně snili o kariéře princezny, ale já byla jiná. Už v první moment jsem věděla, že bych chtěla být učitelkou. Všechny děti si hrály se svými hračkami, ale mojí nejoblíbenější hračkou byla učebnice. Jednoho dne jsem se rozhodla, že moji plyšáci a panenky budou moji žáci. Snila jsem o tom, že je naučím všechny informace, které jsem se naučila ve škole. Vždy jsem ve svém pokojíčku rozestavěla stoly a židle a plyšáky na ně usadila. Jako dítě jsem měla většinu hraček z Německa. Vozil mi je můj otec, který zde pracoval. Byly to ty nejlepší hračky, protože byly od něj. Hračkám jsem vždy rozdala učebnice, které jsem sama vyrobila. Vždy byli velice pozorní. Dodnes vlastně nevím, zda mi rozumněli, když jejich rozdný jazyk byla němčina. Splnila jsem si svůj dětský sen. Absolvovala jsem pedagogickou školu. A jak šel čas, moje sny se staly skutečností. Teď už to není pouhá dětská hra, ale skutečný život.

Eva Klanicová

Studentka jazykové školy PELICAN

lincoln_memorial_i_have_a_dream_marker_2413-623x370

Mein Kindheitstraum Als Ich klein war, habe ich von meinem künftigen Beruf geträumt. Alle Leute haben von Prinzessin-Karriere geträumt. Aber ich war anders. Von dem ersten Moment habe ich gewusst, dass ich Lehrerin sein möchte. Alle Kinder haben mit seinem Spielzeug gespielt, aber mein Lieblingsspielzeug war das Lehrbuch. Einmal habe ich mich entschieden, dass meine Plüschspielzeug und Puppen meine Schüler werden. Ich hatte einen Traum, dass ich sie alle Informationen lernen werde, die ich in der Schule gelernt habe. Ich habe immer in meinem Zimmer Tische und Stühle gestellt. Spielzeuge haben auf den Stühlen gesessen. In meiner Kindheit hatte ich die meisten Spielzeuge aus Deutschland. Spielzeuge hat mir mein Vater gebracht, weil er dort gearbeitet hat. Sie waren die besten, weil sie von meinem Papa waren. Ich gab ihnen immer ein Lehrbuch. Ich habe es selbst gemacht. Sie haben mir immer sehr aufmerksam zugehört. Bis heute weiß ich nicht, ob sie mich verstanden haben, als ihre Muttersprache Deutsch war. Ich habe meinen Kindheitstraum erfüllt. Ich absolvierte Fachpädagogische Schule. Im Laufe der Zeit sind meine Träume Wirklichkeit geworden. Es ist nicht nur ein Kinderspiel aber das wirkliche Leben.

Eva Klanicová

PELICAN Studentin