JEDNO RÁNO V BARCELONĚ…

Evropa má přibližně 400 milionů obyvatel. Co přiměje několik z nich, aby se v jedno březnové ráno setkali v sídle vzdělávací instituce STUCOM nedaleko Placa de Catalunya v centru Barcelony? Nedávno jsem přemýšlel, jak složité je dostat se k penězům, které Evropská komise vyčlenila k financování vzdělávacích projektů. Podrobně zpracovaná žádost, zdůvodnění myšlenky, inovativní aspekt, kontrolní mechanizmy, to všechno jsou aspekty, které předchází a provází proces realizace vzdělávacích projektů. Jenom díky nim se však mohou setkat moudří a šikovní lidé, které spojuje společný cíl. Obohatit vzdělávání o nové myšlenky, metody a nástroje. Tak se mohou setkat Gordon ze Skotska, Kent z Dánska, Charo z Katalánska, Malachy a Caoimhin z Irska s Dášou z České republiky. Pochybuji, že by k tomu došlo za jiných okolností. Byla by to škoda, jelikož jsou to všechno velmi inspirativní a přátelští lidé. Naše malá instituce z Lidické 9 v Brně je hrdá na to, že je důstojným partnerem v těchto projektech.

barcelona meeting1

ONE MORNING IN BARCELONA...

There are about 400 million people living in Europe. What brings some of them one morning in March to meet at the headquarters of the educational institution STUCOM near Placa de Catalunya in the centre of Barcelona? I was thinking recently how difficult it is to receive funding for the EU projects. Thoroughly elaborated proposal, justification of ideas, innovation and control mechanisms are all aspects which precede and accompany the process of implementation of educational projects. But it’s thanks to them that wise and clever people can meet. Their ultimate goal and ambition is to bring new ideas, methods and tools in education. This is how Gordon from Scotland can meet with Kent from Denmark, Charo from Catalonia, Malachy and Caoimhin from Northern Ireland and Dáša from the Czech Republic. I doubt it would have happened under different circumstances. It would be a pity – they are all very inspiring and friendly people.

Our small institution at Lidicka 9 in Brno is proud to be a trusted partner in these projects.

PELICAN se účastní vzdělávacích projektů EU.

Jednoleté jazykové studium v Brně.

 

5 thoughts on “JEDNO RÁNO V BARCELONĚ…”

 1. Vašek Štěbra

  Rozhodně už jen setkání lidí s podobným zájmem je podle mě velký přínos vzdělávacích projektů EU.
  Více informací o projektu POOLS-3, jehož se příspěvek týkal a dalších projektech, na nichž se PELICAN podílí naleznete na

 2. Yan

  Placa de Catalunya is a wonderful place – it always makes me start thinking of old and new era of Barcelona 🙂 I am sure you had great time there!

 3. Martina

  I malá instituce dokáže dosáhnout VELKÝCH úspěchů 😉 .. takže nechť se všichni inspirují 😛

Comments are closed.