Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Pokud i Vy patříte do skupiny lidí, kteří se již několik let stále rozmýšlí, zda se nezačít učit cizí jazyk, avšak stále nenašli dostatek odhodlání k přihlášení do kurzu, tento krátký článek by Vás mohl k tomuto kroku jistě motivovat. Kromě běžných kurzů, které poskytuje většina jazykových škol, totiž existují i jiné netradiční a zábavnější formy výuky jazyků.

Fakt, že učení se cizím jazykům může být zábavné, se nám nedávno potvrdil i na meetingu projektu Web2Learn, který se zaměřuje na seznámení dospělých (především rodičů, ale ne výhradně) se současnými web 2.0 nástroji a možnostmi tak, aby je mohli využít pro svůj vlastní osobnostní rozvoj i pro rozvoj jejich dětí. Právě na této akci se setkali lidé z různých evropských států mluvící různými jazyky. Jedna z hlavních aktivit spočívala právě ve výuce jazyka formou zábavy. Podstatou bylo naučit kolegy ze zahraničí říci, jak se jmenuje, odkud pochází a jakými jazyky umí hovořit, a to vše v několika jazycích. Výsledkem tedy bylo, že každý ze zúčastněných včetně zástupců z Jazykové školy Pelikán, která celou akci pořádala, si během jednoho odpoledne zkusil mluvit hned několika evropskými jazyky. To, že takto koncipovaná forma učení se cizím jazykům rozhodně není nuda, můžete sami posoudit podle přiloženého videa a v případě, že již máte s podobnou formou studia zkušenosti, či Vás během čtení tohoto článku napadly další metody jak si výuku jazyka zpestřit, neváhejte se o s námi o tuto skutečnost pomocí krátkého komentáře podělit.

img_2402-623x415

THE MOR LANGUAGES YOU KNOW, THE MORE OF PERSON YOU ARE If you belong to the group of people who are considering learning a foreign language but you still have not found enough resolution to sign in to a course, this short article should motivate you to do so.

In fact there are different unconventional and more fun forms of language lessons apart from the common courses which most of the language schools provide. The fact that learning foreign languages can be fun was confirmed to us at a recent meeting of a project Web2Learn which focuses on introduction of adults (mainly parents but not only them) to contemporary web 2.0 tools and possibilities in a way that they can use for their personal growth as well as for development of their own children. People from various European countries speaking different languages encountered at this very meeting. One of the main activities lied in the teaching of a foreign language in an entertaining way. The point was to teach the foreign colleagues to say what their names are, where they came from and what languages they could speak in several different languages. Every participating person including representatives of the Language School Pelican, that held the meeting, experienced speaking of several European languages. You can consider the fact that such form of learning of foreign languages is not boring at all by watching the attached video. In case you already experienced a similar study method or if you think of different ways of how to make learning of foreign languages more interesting, please do not hesitate to share with us by a short comment.

Jakou máte jazykovou úroveň? Vyzkoušejte rozřazovací testy.   

2 thoughts on “Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem”

  1. Martina B.

    Super nápad! 😉 … Ostatně nikdy není pozdě naučit se cizímu jazyku 🙂

Comments are closed.