Konec světa / Конец света?

Konec světa? Nevěřím. To už tady bylo mockrát. Jednou, když mi další moje kamarádka začala s vykoulenýma očima povídat o dalším z nich, který tentokrát vymysleli mayové, jsem se už naštval.  Zadám google, napíšu to do vyhledavacího okénka a co nevidím: přes deset milionů odkazů! Mezi prvními byl odkaz na stránku wikipedie, kde byl uveden seznam už ohlášených konců světa - na osmdesátém jsem přestal počítat. Každé náboženství na Zemi ma své proroky a své konce světa. Ale to přece neznamená, že budeme notoricky věřit v každý z nich? To by se z toho jeden posesouval… Vezměme si například rok 1999 -  jedenáct mediálně doložených konců světa. Nevím, proč to lidé dělají. Snad je to nějaká forma reklamní kampaně, že se v období krize díky tomu zvětši poptávka po nafukovacích lodích, v teleshopu se objeví zázračný prostředek na tloustnutí (pro případ kdyby došlo ke globálnímu umrznutí), vzroste cena pozemků v horách. Možná začnou vybírat antimeteoritovou daň. A když se tak zamyslím, tak vlastně ani nemáme šanci. Proč, protože jestli někdo přežije letošní konec dnů tak ho zabije ten další v roce 2018 (Nostradamus, jaderná válka) a v případě, že by někdo měl větší výdrž než šváb, tak má stejně smůlu… dorazí ho meteorit v roce 2036. Takže po zvážení všech za a proti, vlastně ani nemá smysl něco před koncem světa plánovat, protože nevěřím, že nějaký bude. A kdyby byl, tak stejně nemá cenu nic řešit, protože, upřímně, kdo z Vás se teď zvedne a půjde si kopat úkryt na zahrádce nebo prodá všechen majetek a odstěhuje se do Himalájí?

photo-by-robin-krc48dmc3a1c599-623x416

Нет, не верю. Он был здесь уже много раз. Однажды, когда одна из моих подруг мне с вытаращенными глазами рассказала об очередном Армагеддоне, который на этот раз  придумали майя, я рассердился. Я открываю Google, забиваю энтот «всем пипец» в поле поиска, и что я вижу: более десяти миллионов ссылок!

В числе первых была ссылка на Википедию, где была статья со списком всех официально объявленных концов мира в прошлом - на восьмидесятом я сбился со счета.

Каждая религия на земле имеет своих пророков и концы света. Но это же не значит, что мы должны верить в каждый из них? Так ведь конца мира и не дождешься, раньше с ума сойдешь. .. Ну например 1999 год - одиннадцать медиально подтверждённых Армагеддонов.

Я не знаю, зачем это людям нужно. Возможно, это в своем роде рекламная кампания, которая во время кризиса поднимает спрос на надувные лодки, в рекламе появится очередное чудо-средство для потолстения (на случай глобального похолодания) поднимется стоимость участков в горах. Государство введет антиметеоритный налог?

А если вдуматься, так и шансов то не остается. Почему? Потому что если кто-то переживет этот конец света, так его убьет следующий в 2018 году (Нострадамус, ядерная война), а если и он не справится то «поможет» метеорит, который должен упасть в 2036.

Таким образом, взвесив все плюсы и минусы, собственно бессмысленно, что-либо планировать, потому, что я не верю в этот конец мира. И даже если он будет … какая разница? ... кто из Вас, сейчас встанет и пойдет копать убежище в саду, или продаст всё свое имущество и переедет в Гималаи?

One thought on “Konec světa / Конец света?”

Comments are closed.