Sleva

Německý jazyk – Pokročilý B2

4 400 8 400 

Přijímáme přihlášky do podzimních kurzů!

Půlroční nebo roční kurz.
20 / 40 lekcí

Při platbě za roční kurz 400 Kč sleva.
Možnost přistoupit kdykoliv během roku – cena kurzu bude adekvátně snížena.

Otevření kurzu při minimálním počtu 4 účastníků.

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Popis

Německý jazyk – pokročilý

Základní informace

 • Kurz němčiny pro pokročilé je určen absolventům jazykové úrovně středně pokročilý nebo pro náročnější zájemce, kterým rozřazovací test na našich stránkách doporučil tuto úroveň.
 • V kurzu probereme náročnější gramatiku a různá speciální spojení, která jsou pro jazyk typická.
 • Zaměříme se na četbu složitějších textů a rozbor textů a také na poslech dialogů a aktuálních zpráv, správnou výslovnost a používání běžných frází a často používaných výrazů.
 • Prohloubíte si praktické využití jazyka, zlepšíte svůj písemný projev a zdokonalíte se v komunikaci v nejrůznějších hovorových situacích (běžný rozhovor, pohovor…)

Cíl kurzu

Po absolvování kurzu budete schopni:

 • používat způsobové věty a infinitiv s „zu“ ve vedlejší větě, přívlastkové vazby,
 • ovládat modální slovesa a trpný rod v minulém čase, budoucí čas a gerundium,
 • tvořit přídavná jména ze sloves,
 • porozumět složitějším textům a vyvodit význam neznámých slov z kontextu,
 • plynule konverzovat na daný problém a vyjádřit svůj názor.
 • konverzační situace
 • rozšíření slovní zásoby

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je vhodný pro absolventy kurzu středně pokročilý a pro uchazeče se znalostmi německého jazyka, kteří své dovednosti chtějí dále prohlubovat, a na základě rozřazovacího testu jim vyšla tato úroveň.

Jak je to se studijními materiály

 • Ve výuce používáme následující učebnice:
 • Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 – Ubungsbuch
 • Lektor využívá vlastní materiály vždy vybrané podle aktuálních potřeb studentů, trénink všech jazykových dovedností.
 • učebnice si účastník zajišťuje sám na základě dohody s lektorem.
 • Doplňkové gramatické materiály
 • Lektor dále využívá autentických materiálů (poslechové nahrávky, písně, hry) .
 • Do výuky dále zařazujeme autentické situace ve formě video materiálu – klíčovým prvkem situací je opakované vystupování jednotlivých postav, což umožňuje studentům ztotožnit se s nimi, a tak v ještě větší míře usnadnit přenos a uchopení slovní zásoby a komunikačních dovedností, dále cvičení v audio/video podobě, které představuje nadstavbu nosného video materiálu a na rozdíl od písemných cvičení umožní interakci studentů s mluveným projevem s cílem okamžitě a co nejefektivněji použít naučenou slovní zásobu a obraty v dalších situacích. Využíváme ICT nástroje jako prostředku k další recyklaci obsahu prezentovaného v lekci v rámci domácí přípravy do hodin.

Proč studovat s PELICANEM

 • Využijte možnost ukázkové hodiny ZDARMA!
 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.
 • Klademe důraz na individuální přístup a přátelské prostředí.
 • Každý kurz se otevírá od počtu čtyř osob. 
 • Jazykový kurz lze přímo u nás zakončit státní jazykovou zkouškou úrovně B2 a C1.
 • Sídlíme v samotném centru Brna.
 • Wi-Fi zdarma.
 • V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, a to jak v osobním tak i profesním životě.
 • PELICAN vyvinul vlastní metodiku jazykového vzdělávání, tzv. PELICAN Active learning system, který je založen na zkušenostech instituce s on-line systémem vzdělávání a rozvojem audio-vizuálních materiálů v rámci mezinárodních projektů. Metodika povzbuzuje a podporuje činnost, kreativitu a nezávislost studentů. Urychluje osvojování cizího jazyka (Language Acquisition), tj. procesu, kdy student přijímá a užívá lexikální a gramatické formy intuitivně, díky vnoření do cizojazyčného prostředí (Language Immersion) a použití jazyka v reálných komunikačních situacích (Communicative Language Teaching). Pro vnoření se do cizojazyčního prostředí a vystavení studentů cílovému jazyku v korektní a autentické podobě využíváme audiovizuální technologie a multimédia (Computer Assisted Language Learning).

Kam dál?

 • Příprava na SJZ B2, Příprava na Goethe-Zertifikat B2, Německý jazyk C1 – vysoce pokročilý

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Německý jazyk – Pokročilý B2”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Objednávka

Pokladna