Německý jazyk – Věčný začátečník

Hodnoceno 5.00 z 5 na základě 4 hodnocení zákazníků
(Hodnocení: 4)

4 400 

Přijímáme přihlášky do jarních kurzů!

Půlroční kurz.
20 lekcí

Možnost přistoupit kdykoliv během roku – cena kurzu bude adekvátně snížena.

Otevření kurzu při minimálním počtu 4 účastníků.

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Popis

Německý jazyk – věčný začátečník

Základní informace

 • Kurz němčiny pro věčné začátečníky je určen všem, kteří se již se studiem tohoto jazyka setkali a potřebují si osvěžit své minimální znalosti.
 • Kurz se zaměřuje na základní gramatiku, perfektní zvládnutí tvorby větných staveb a na získání nezbytné slovní zásoby.
 • Procvičíte si nepravidelná slovesa a slovesa s předložkovou vazbou.
 • Zdokonalíte se ve tvoření vět, procvičíte si využívání jazyka v praxi, především v každodenních situacích.
 • Klademe důraz na poslech, čtení, porozumění snadnému textu a správnou výslovnost.

Cíl kurzu

Po absolvování kurzu budete schopni:

 • kompletně ovládat základní gramatiku,
 • zvládnout základní časy, skloňování, stupňování, tvoření slov atd.,
 • tvořit kladné i záporné věty a otázky,
 • používat přídavná jména, zájmena, příslovce,
 • tvořit množné číslo podstatných jmen,
 • zvládnout základní konverzační témata (představování se, volnočasové aktivity, záliby, jídlo a pití).
 • Deklinace, konjugace,
 • předložky, zájmena, rozkaz,
 • modální slovesa,
 • perfektum

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je vhodný pro ty, kteří s jazykem začínali už vícekrát (např. v rámci střední školy nebo jazykového kurzu) a mají tak se studiem německého jazyka minimální zkušenost a chtějí své nabyté dovednosti osvěžit a zdokonalit.

Jak je to se studijními materiály

 • Ve výuce používáme následující učebnice: HABERSACK, Charlotte,
 • Angela PUDE a Franz
 • Menschen A2:
 • Deutsch als Fremdsprache.
 • Sprechen Sie Deutsch 1
 • Netzwerk
 • učebnice si účastník zajišťuje sám na základě dohody s lektorem.
 • Doplňkové gramatické materiály
 • Lektor dále využívá autentických materiálů (poslechové nahrávky, písně, hry) .
 • Do výuky dále zařazujeme autentické situace ve formě video materiálu – klíčovým prvkem situací je opakované vystupování jednotlivých postav, což umožňuje studentům ztotožnit se s nimi, a tak v ještě větší míře usnadnit přenos a uchopení slovní zásoby a komunikačních dovedností, dále cvičení v audio/video podobě, které představuje nadstavbu nosného video materiálu a na rozdíl od písemných cvičení umožní interakci studentů s mluveným projevem s cílem okamžitě a co nejefektivněji použít naučenou slovní zásobu a obraty v dalších situacích. Využíváme ICT nástroje jako prostředku k další recyklaci obsahu prezentovaného v lekci v rámci domácí přípravy do hodin.

Proč studovat s PELICANEM

 • Využijte možnost ukázkové hodiny ZDARMA!
 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.
 • Klademe důraz na individuální přístup a přátelské prostředí.
 • Každý kurz se otevírá od počtu čtyř osob. 
 • Jazykový kurz lze přímo u nás zakončit státní jazykovou zkouškou úrovně B2 a C1.
 • Sídlíme v samotném centru Brna.
 • Wi-Fi zdarma.
 • V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, a to jak v osobním tak i profesním životě.
 • PELICAN vyvinul vlastní metodiku jazykového vzdělávání, tzv. PELICAN Active learning system, který je založen na zkušenostech instituce s on-line systémem vzdělávání a rozvojem audio-vizuálních materiálů v rámci mezinárodních projektů. Metodika povzbuzuje a podporuje činnost, kreativitu a nezávislost studentů. Urychluje osvojování cizího jazyka (Language Acquisition), tj. procesu, kdy student přijímá a užívá lexikální a gramatické formy intuitivně, díky vnoření do cizojazyčného prostředí (Language Immersion) a použití jazyka v reálných komunikačních situacích (Communicative Language Teaching). Pro vnoření se do cizojazyčního prostředí a vystavení studentů cílovému jazyku v korektní a autentické podobě využíváme audiovizuální technologie a multimédia (Computer Assisted Language Learning).

Kam dál?

 

 

4 recenze Německý jazyk – Věčný začátečník

 1. Hodnocení 5 z 5

  Jan Kalousek

  Kladně hodnotím rychlost se kterou byla vyřízena moje přihláška. Téměř okamžitě jsem mohl do kurzu nastoupit.. Díky zkušeným lektorům jsem se brzy zlepšil a přestal mít strach mluvit.

 2. Hodnocení 5 z 5

  Magdalena Veselá

  Němčina v Brně už jedině u Pelicana! S úžasnou lektorkou Šašinkovou, v krásné pavlačové budově a se skvělým zázemím. Díky!

 3. Hodnocení 5 z 5

  Marian Zápotocký

  Díky kurzu němčiny věčný začátečník přestávám být věčným začátečníkem, za což děkuji své lektorce Monice Bukáčkové i škole Pelican. 🙂

 4. Hodnocení 5 z 5

  Petr Kalous

  Němčinu jsem se učil už několikrát během života, nejdříve na střední, potom na vysoké škole a nakonec jsme měli i nějaké kurzy v práci, Pořád jsem začínal od začátku a nikdy se německy kloudně nenaučil. Když jsem zase začal kvůli svému zaměstnání, začal jsem se učit v jazykové škole Pelican. S takovým přístupem lektora jsem se doposud nesetkal. Je opravdu trpělivý a vše přehledně vysvětlí. Myslím, že mohu říct, že teď už bych se německy domluvil, Budu teď začínat kurz mírně pokročilý

Přidat recenzi

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Objednávka

Pokladna