Moderní řečtina – Věčný začátečník VZ

Hodnoceno 4.50 z 5 na základě 2 hodnocení zákazníků
(Hodnocení: 2)

3 900 

Zahájen zápis do 2. pololetí!

Roční kurz.
Platba možná po jednom semestru.
Při platbě obou semestrů najednou SLEVA.
Kurz zahrnuje 40 lekcí – začátek září, konec červen.
Možnost přistoupit kdykoliv během roku – cena kurzu bude adekvátně snížena.

Otevření kurzu při minimálním počtu 4 účastníků.

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,

2 recenze Moderní řečtina – Věčný začátečník VZ

 1. Hodnocení 4 z 5

  Marta Ouhrabková

  S výukou u Pelicana jsem spokojena. Chodím na řečtinu věčný začátečník a myslím, že se posunuji vpřed. Doufám, že to tak bude i nadále.

 2. Hodnocení 5 z 5

  Oldřiška Mocná

  Škola Pelikán mi byla doporučena kamarádkou a jsem za top ráda. Výuka řečtiny je zde na vysoké úrovni a já se rychle zlepšuji. 🙂

Přidat recenzi

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Popis

Novořečtina – věčný začátečník

Základní informace

 • Kurz novořečtiny pro věčné začátečníky je určen všem, kteří se již se studiem tohoto jazyka setkali a potřebují si osvěžit své minimální znalosti.
 • Kurz se zaměřuje na základní gramatiku, perfektní zvládnutí tvorby větných staveb a na získání nezbytné slovní zásoby.
 • Zopakujete a rozšíříte si svoje dosavadní znalosti.
 • Zdokonalíte se ve tvoření vět, procvičíte si využívání jazyka v praxi, především v každodenních situacích.
 • Klademe důraz na poslech, čtení, porozumění snadnému textu a správnou výslovnost.

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je vhodný pro ty, kteří se s jazykem setkávají poprvé nebo s jazykem začínali už vícekrát (např. v rámci střední školy nebo jazykového kurzu) a mají tak se studiem novořečtiny zkušenost a chtějí své nabyté dovednosti osvěžit a zdokonalit.

Cíl kurzu

Po absolvování kurzu budete schopni:

 • kompletně ovládat základní gramatiku, používat přivlastňovací, tázací a ukazovací zájmena,
 • používat přídavná jména,
 • tvořit rozkazovací způsob,
 • tvořit minulý čas sloves 1. konjugace,
 • zvládnout základní konverzační témata (představování se, volnočasové aktivity, záliby, jídlo a pití).
 • Maskulina –as, -is, -os; Feminina –a, -i; Neutra –o, -i;
 • Pravidelná adjektiva;
 • Opisné stupňování adjektiv;
 • Osobní a přivlastňovací zájmena; Časování slovesa být; Časování A + B (aktivum, prézens); Aorist; Imperativ; Konjunktiv;
 • Základní předložky; Částice tha, na; Obsahové vedlejší věty.

Jak je to se studijními materiály

 • Ve výuce používáme následující učebnice: Epikoinoniste ellinika 1, Ellinika A, Margarita, učebnice si účastník zajišťuje sám na základě dohody s lektorem.
 • Doplňkové gramatické materiály
 • Lektor dále využívá autentických materiálů (poslechové nahrávky, písně, hry) .
 • Do výuky dále zařazujeme autentické situace ve formě video materiálu – klíčovým prvkem situací je opakované vystupování jednotlivých postav, což umožňuje studentům ztotožnit se s nimi, a tak v ještě větší míře usnadnit přenos a uchopení slovní zásoby a komunikačních dovedností, dále cvičení v audio/video podobě, které představuje nadstavbu nosného video materiálu a na rozdíl od písemných cvičení umožní interakci studentů s mluveným projevem s cílem okamžitě a co nejefektivněji použít naučenou slovní zásobu a obraty v dalších situacích. Využíváme ICT nástroje jako prostředku k další recyklaci obsahu prezentovaného v lekci v rámci domácí přípravy do hodin.

Proč studovat s PELICANEM

 • Využijte možnost ukázkové hodiny ZDARMA!
 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.
 • Klademe důraz na individuální přístup a přátelské prostředí.
 • Každý kurz se otevírá od počtu dvou osob. Maximální kapacita kurzu je 5 osob, díky čemuž je kurz schopen reflektovat individuální potřeby studentů.
 • Jazykový kurz lze přímo u nás zakončit státní jazykovou zkouškou úrovně B2 a C1.
 • Sídlíme v samotném centru Brna.
 • Wi-Fi zdarma.
 • V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, a to jak v osobním tak i profesním životě.
 • PELICAN vyvinul vlastní metodiku jazykového vzdělávání, tzv. PELICAN Active learning system, který je založen na zkušenostech instituce s on-line systémem vzdělávání a rozvojem audio-vizuálních materiálů v rámci mezinárodních projektů. Metodika povzbuzuje a podporuje činnost, kreativitu a nezávislost studentů. Urychluje osvojování cizího jazyka (Language Acquisition), tj. procesu, kdy student přijímá a užívá lexikální a gramatické formy intuitivně, díky vnoření do cizojazyčného prostředí (Language Immersion) a použití jazyka v reálných komunikačních situacích (Communicative Language Teaching). Pro vnoření se do cizojazyčního prostředí a vystavení studentů cílovému jazyku v korektní a autentické podobě využíváme audiovizuální technologie a multimédia (Computer Assisted Language Learning).

Kam dál?

 • Novořečtina A2 – mírně pokročilý

Objednávka

Pokladna