León Vivien – Co kdyby Facebook existoval v roce 1914?

Pod názvem Et si Facebook avait existé en 1914 zahájilo vloni Muzeum velké války (Mussé de la Grand guerre) ve Francii ojedinělý projekt, jenž má lidem přiblížit každodennost francouzského učitele - vojáka během první světové války.

Rakušák? Němec? V podstatě totéž.

Již vloni na výročí začátku světového konfliktu se francouzské muzeum rozhodlo rozjet zajímavý projekt, který sice jistě neosloví každého, ale zato muzeu umožnil prezentovat se za cenu minimálních výdajů. Prostřednictvím fiktivního francouzského učitele Leona Viviena, podle jeho facebookového profilu narozeného v Paříži roku 1885 prezentuje muzeum zdarma dobové události, fotografie, anekdoty a další materiály tisícům fanoušků z řad široké veřejnosti.

Statusy přidává Leon od 28. června 1914, tedy vraždy Františka Ferdinanda, kterému je věnován ten první. Fiktivní dobová diskuze pod příspěvkem pobaví: „O Němčoura míň“ „Rakušáka“ „To je v podstatě to samé“. Následují fotky dobových novin týkajících se posledních jednání před vypuknutím války, mobilizační vyhlášky a fotografií z mobilizace samotné. To vše Leon komentuje směsí pohledu francouzského měšťáka a moderního facebookového stylu, k problémům se vyjadřují jeho fiktivní přátelé a manželka. 

Po Leonově narukování do armády jsme seznámeni s každodenností ve výcvikovém táboře, a následně po odvelení na bojiště s hrůzami a krutostmi války z pohledu jednoho malého francouzského učitele. Vše je doplňováno dobovými fotografiemi, novinami, deníky a dalšími zajímavými materiály z depozitářů Mussé de la Grand Guerre.

Leonův facebookový deník je zakončen hrozivým zápisem z 20. května 1915, před očekávaným německým útokem (Je ne suis plus un homme du vingtième siècle, je suis un soldat de Crécy, un soudard du Moyen Âge, un fantassin sans armure. J'ai peur, Madeleine. Je t'aime. – Už nejsem člověk dvacátého století, jsem voják od Kresčaku, středověký bojovník, pěšák bez brnění. Mám strach, Madleine. Miluji tě). Po něm je naznačeno, že se Leon ztratil v bitevní vřavě, ergo nemůže více postovat na svůj facebookový profil.

a-FACEBOOK-1914-640x468

Le Figaro i Le Parisien

Neobvyklost projektu přitáhla poměrně značnou mediální pozornost, Leonově profilu věnovala pochvalný článek řada významných francouzských novin jako Le Figaro, Le Parisien, či Liberation, ale své místo našel i v plátcích zahraničních. Není proto divu, že projekt získal během své krátké existence na 66 000 facebookových fanoušků (číslo v době psaní článku) a diskuze o něm zaplnily francouzský virtuální prostor. Na základě těchto úspěchů vydalo Mussé de la Grand guerre na podzim 2013 příběh Leona Viviena knižně pod názvem Leon Vivien. Le poilu aux 60 000 fans – tedy Leon Vivien, poilu s 60 000 fanoušky.

Materiály pro každého

Díky internacionalitě serveru je příběh Leona Viviena volně dostupný každému fanouškovi se zájmem o první světovou válku. Pro část českých čtenářů možná bude nepříjemná jazyková bariéra, neboť celý profil je pochopitelně veden ve francouzštině, nicméně tento nedostatek jistě vykompenzuje množství dobových materiálů, na které by se z velké části museli jet podívat do válečného muzea ve Francii.

 

https://www.facebook.com/leon1914/timeline

transmedia-the-rabbit-hole-leon-02

LEÓN VIVIEN – WAS WÄRE, WENN FACEBOOK IM JAHR 1914 EXISTIEREN WÜRDE?

Mit dem Namen Et si Facebook avait existé en 1914 hat Museum des großen Krieges (Mussé de la Grand guerre) in Frankreich mit dem einmaligen Projekt angefangen, der Besuchern Alltäglichkeit des französischen Lehrers – des Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg…

Österreicher? Deutsche? Im Grunde dasselbe…

Schon letztes Jahr, an dem Jahrestag des Anfangs des Weltkriegs, hat sich das Museum entschieden, mit dem interessanten Projekt zu beginnen. Es nimmt jemanden sicher nicht ein, aber das Museum ermöglicht das sich für weniger Geld zu präsentieren. Durch den ausgedachten französischen Lehrer León Vivien, nach seinem Facebook-Profil in Paris, im Jahr 1885 geboren, veröffentlicht das Museum kostenlos historische Ereignisse, Fotos, Anekdoten und weitere verschiedene Materialien für tausende Facebook-Fans für die breite Öffentlichkeit. León sendet die Beiträge on 28. Juni 1914, also von der Ermordung Franz Ferdinand d´Austria. Ihm ist der erste Beitrag gewidmet. Die fiktive historische Diskussion macht Spaß: „Also um einen Deutschen weniger.“ „Österreicher.“ „Ja, es ist im Grunde dasselbe…“ Dann folgen die Fotos und Artikel aus damaligen Zeitungen über die politischen Handlungen die Nachrichten über Mobilisation und Fotos der Mobilisation selbst. León bewertet alles mit Kombination der Ansichten des französischen Bürger und modernen Facebook-Stil. Probleme werden auch von seiner fiktiven Frau und Freunde kommentiert.

Nach seinem Eintragen in die Armee können wir die Routine der Soldaten im Trainingslager sehen und dann die Schrecken der Kriege von Anschauung eines kleinen französischen Lehrers. Alles ist mit Fotos, Zeitungen, Notizbücher und viele andere Materialien aus Depositoriums Mussé de la Grand Guerre. Das Facebook-Tagesbuch Leons wird mit dem schrecklichen Eintrag aus 20. Mai 1915 beendet, vor der erwarteten Offensive der Deutschen (Ich bin nicht mehr ein Mensch aus dem 20. Jahrhundert, ich bin ein Soldat aus Crecy, ein Kämpfer aus Mittelalter, der Infanterist ohne Rüstung. Ich habe Angst, Madleine, ich liebe dich.) Nach diesem letzten Status, wird es angedeutet, dass León verloren ist, ergo kann er nicht mehr auf Facebook posten.

Le Figaro und Le Parisien

Die Neuigkeit des Projektes hat große Beachtung angezogen. Die lobenden Artikel wurden über Leons Profil von vielen wichtigen französischen Zeitungen geschrieben wie Le Figaro, Le Parisien oder Liberation geschrieben.

Aber er hat den Platz auch in ausländischer Presse gefunden. Es ist klar, dass das Projekt hat viele Fans gewinnen (mehr als 66 000 Facebook-Fans) und die Diskussionen haben den virtuellen Raum ausgefüllt. Aufgrund dieser Erfolge hat das Mussé de la Grand guerre die Geschichte Leóns Vivien als Buch mit dem Namen Leon Vivien. Le poilu aux 60 000 fans – also Leon Vivien, poilu mit 60 000 Fans. herausgegeben.

Die Materialien für Jeden

Dank der Intentionalität Facebook ist die Geschichte Leóns erreichbar für alle Leute, die sich für Ersten Weltkrieg interessieren. Für jemand könnte Problem sein, dass alle Artikel in Französisch sind. Aber viele historische Materialien, für die man sonst nach Frankreich fahren müsste, kompensieren diesen Mangel.

https://www.facebook.com/leon1914/timeline