Live2Work meeting v Kodani / leden 2017

 

Chceme porozumět projektům, na kterých se podílíme. Jedině tehdy je možné jejich záměr patřičně rozšířit tam, kde je ho potřeba.

Tentokrát naše cesta směřovala do Kodaně na workshop k projektu Live2Work, jehož výstupem je pozitivní změna v životě mladých lidí, jejichž základní či podprůměrné vzdělání je často limituje při výběru a udržení si zaměstnání

Smyslem projektu je vytvoření těch správných nástrojů a metod, které pomohou například pracovníkům neziskových organizací zabývajících se výukou těchto skupin. Do těchto skupin patří často mladí lidé/ cizinci, limitovaní nedostačujícím vzděláním a všeobecným přehledem. To vede k časté nezaměstnanosti či neschopnosti dostát nárokům kladeným na zaměstnance a v důsledku této životní situace tito lidé takřka přežívají ze dne na den, bez vidiny a možnosti perspektivní pracovní příležitosti.

Metody výuky, které si projekt klade za cíl vyvinout, skvěle poslouží úřadům práce, sociálním pedagogům i lektorům zabývajícím se vzděláváním v této citlivé oblasti, a to ve všech partnerských zemích, které se na tomto projektu aktivně podílejí.

Uvědomujeme si, jak je nejen absolvování rekvalifikačních kurzů, ale i zisk sebevědomí důležitým bodem pro úspěšnou re-integraci do společnosti. Rozvíjením tzv: SOFT SKILLS a osvojením si základních znalostí současného právního a ekonomického systému těmto lidem pomůžeme v cestě k lepší budoucnosti. 

PROJEKT LIVE 2 WORK MÁ SMYSL! 

 

Jedním z cvičení na workshopu bylo ve dvojicích- navigátor a “nevidomý”- projít v bludišti mezi židlemi za cílem získání důvěry.

Hodnoty a skills, jejichž osvojení a získání je cílem projektu Live2Work.

 

Lutheránská jeptiška vyprávějící o zvyklostech, všichni zaujatě poslouchají.

  

 

Pelikánci všude. I v kostele.

 

Strike a pose in a church.

 

Maximální soustředění.

 

ZLEPŠI SVOJI ANGLIČTINU, SLOŽ ZKOUŠKU A DÍKY ZÍSKANÉMU CERTIFIKÁTU ZVYŠ SVOJE ŠANCE PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ! 

 

Role se prostřídaly, teď Angelika naviguje mezi židlemi Michala.

 

PELICAN na meetingu 🙂

 

Mette se specializuje na koučing, psychodiagnostiku a poradenství vedoucí k úspěšnému zvládnutí změny uvažování, vedoucí k dosahování kariérních cílů.

 

NĚMČINA JE JEDNÍM Z NEJROZŠÍŘENĚJŠÍCH JAZYKŮ EVROPY. ZÍSKEJ V NĚM JISTOTU I TY DÍKY POMATURITNÍMU STUDIU!

 

Odborník na pozitivní psychologii SELIGMAN u grafického zobrazení slov použitých v Trumpově projevu.

 

Opět hra na důvěru 🙂

 

Angelika představuje plán měření kvalitů výstupů, Cecilie, Mete, Joanne a Dagmar diskutují.

 

Projekt Live2Work má nejen vlastní FACEBOOKOVÉ stránky, ale také WEB!

 

 

This post is also available in: EN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>