Mladí a nepřipravení = nezaměstnaní?

Nezaměstnanost mladé generace představuje v současnosti problém pro celou Evropu. Mylně se domníváme, že se tato skutečnost týká pouze imigrantů a cizinců. Ano, bezpochyby určitou část představují cizinci, kteří se ocitnou v jiné zemi s rozdílnými ekonomickými standardy. Nicméně nemusíme jít daleko, abychom zjistili, že například v Řecku či Španělsku počet mladých lidí bez práce (mezi 18 a 25 lety) dosahuje více než 50 procent. V České republice se i přes (zatím) nízké procento podle odborníků tento problém bude ale prohlubovat.

Podle údajů světové banky se v příštích deseti letech na evropský trh práce dostane miliarda mladých lidí. Nepřipravenost či nedostatečné vzdělání je příčinou tohoto stále aktuálnějšího problému. Jedna miliarda představuje skutečně velký poměr, a je proto namístě nějakým způsobem mladé lidi na příchod na trh práce lépe vzdělat a připravit. Pochopením vlastních kvalit a schopností si pak “zajíčci” mezi zaměstnanci spíš dokáží udržet pozici a získat potřebné sebevědomí.

kurzy angličtiny BRNO

Projekt Live2Work si klade za cíl díky psychologickým kurzům skupinu, které se tento problém týká, lépe připravit a tím jim pomoci úspěšně se začlenit do společnosti. Snížit nejen číselné hodnoty, ale především stáre rostoucí počet mladých lidí, kteří doslova přežívají ze dne na den. Díky metodám pozitivní psychologie si tak dokáží uvědomit své přednosti, posílit charakterové vlastnosti a rozvinout dovednosti. Na projektu se podílí několik partnerských škol, vzdělávacích institucí či osob, které se o tuto problematiku přímo zabývají. A škola PELICAN je jednou z nich 🙂

POMATURITNÍ STUDIUM JAZYKŮ- ŠKOLNÍ ROK 2017/18 ZA SUPER CENU!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>