Nejlepší zpěvák na světě ? / The best singer in the world?

Monopol, fenomén, hitmaker, multitalentovaný umělec, rapper, zpěvák. Jedním slovem Rytmus. Takhle si necháváš říkat, takhle vystupuješ, tohle jsi. Patřím mezi tvé fanoušky a sleduji tvou dráhu již od undergroundových začátků až po dnešní mainstream hudbu, kterou produkuješ. Je neuvěřitelné pozorovat vývoj tvé osobnosti a tvé hudby. Od obyčejného kluka ze slovenských Piešťan až po člověka, který má na Youtube klip s více než 5 000 000 views, vyprodává koncerty, vystupuje v televizi, jezdí v BMW a má na kontě miliony. Mnoho lidí tě také nenávidí. Buď za to, že tvé songy obsahují vulgární výrazy. Pro někoho jsou moc primitivní. Další potrava pro haters je tvé vzdělání, které jak říkáš, je pouze základní. Další si tě zaškatulkují jako cikána. A takhle by s výčty tvých vlastností nebo úspěchů šlo pokračovat hodně dlouho. Osobně si myslím, že máš velkou zásluhu na zničení hip hopové kultury na Slovensku i v Česku. Začínající rapeři vidí úspěch, kterého jsi dosáhl a tak se po tobě opičí. Rapují o podobných tématech jako ty, používají podobný slovník a snaží se být jako ty. Tohle má za následek totální úpadek inteligentních textů na scéně. Stoupej dál ke hvězdám.

Fanoušek, Ondřej

balkon-2-3-623x423

A monopoly, a phenomenon, a hitmaker, a multitalented artist, a rapper, a singer. Or Rytmus, in short. That's how you ask the others to call you, that´s how you present yourself, that is what you are. I am one of your fans, and I have been watching your career since your underground beginnings to your today's mainstream music production. It´s been amazing to observe the development of your personality and music. Starting as an normal Slovak boy from Piestany you became a man whose clip on Youtube exceeds 5,000,000 views, sold out concert halls, appears on TV, drives a BMW, and owns a million bank account. Many people hate you, too. Either because your songs contain rude and vulgar expression. There are those who consider you a primitive. Also your education, which is as you say only elementary, is a juicy bit for haters. Others reckon you are a gipsy. The list of your characteristics is far from being exhaustive. Personally, I think you have great credits for destruction of Czech and Slovak hip-hop culture. Beggining rappers see your success and try to copy you. They raps on similar topics, use similar vocabulary and try to be like you. This supposed the total decline and decadence of intelligent lyrics on musical stage. Never stop raising to the stars.

Your fan, Ondřej

One thought on “Nejlepší zpěvák na světě ? / The best singer in the world?”

Comments are closed.