Práce na evropských projektech / Working on European projects

Práce na evropských vzdělávacích projektech vyžaduje tvůrčí aktivitu, mravenčí práci a především zdravý selský rozum.

Ať už to s evropskou unií vypadá jakkoliv, její podpora vzdělávacích projektů je v plné síle. Evropské projekty podporující moderní rozvoj učitelského řemesla jsou jednou z náplní naší práce. Naše škola se podílí na tvorbě několika vzdělávacích projektů. Všechny tyto projekty mají ve zkratce jedno společné poslání - za pomocí nejmodernějších postupů docílit toho, aby se vzdělávání stalo zábavou. V posledních letech jsme se do mezinárodní spolupráce na evropských projektech ponořili natolik, že bylo potřeba v naší instituci vytvořit speciální projektový tým. Tato jednotka, v plném nasazení, bojuje s jednotlivými úkoly, které jí byly v rámci mezinárodní spolupráce svěřeny. Kromě těchto úkolů, které jsou spíše administrativního a profesního zaměření, se občas objeví i nečekaný úkol akčního rázu. Tak jako to bylo v případě naší Evropské putující knihovny projektu EuroLib. Knihovna obsahovala 30 knih pro děti z cizích zemí. Tyto knihy jednotlivé týmy partnerských zemí dávaly měsíce dohromady. Po úspěšném sestavení knihovny byl naplánován meeting, na který se partneři projektu z šesti evropských zemí měli přiletět podívat na to, jak taková mezinárodní knihovna ve skutečnosti vypadá. Několik dní před meetingem jsme ovšem zjistili něco šíleného. Knihovna vážící několik desítek kilogramů byla z naší školy ukradena. Stačila chvilka nepozornosti a mezinárodní ostuda byla na světě.

Naši kancelář zachvátila dočasná, ale zato velmi intenzivní panika. Naštěstí i v takovýchto situacích si umí správný projektový tým poradit. Zachovali jsme chladnou hlavu a začali uvažovat selským rozumem. Co by také mohl dělat chudáček český zlodějíček s taškou plnou knih v turečtině, finštině nebo italštině?  Po pár dnech na telefonu i v terénu jsme knihy objevili v jedné brněnské zastavárně. Knihovna byla zachráněna a díky naší práci se dostala tam, kam měla – k dětem.

DSC_0569-1024x685-623x417

Working on European educational projects requires creative activity, a painstaking effort, and especially common sense.

No matter what the state of the European Union is, its support of educational projects is at full strength. One of the subjects of our work is European projects which support a modern development of teaching. Our school participates in creating of several educational projects. All of these have a mutual aim – to make education fun. In recent years we have immersed in the international cooperation very much so we had to create a special team for this purpose. This unit conscientiously fights with all the tasks that have been assigned to it in terms of the international cooperation. Besides these tasks which are mostly administrative, there always appear some of an action character, for example the one with our European travelling library of the EuroLib project. The library comprised 30 books for children from foreign countries. This collection was being put together by the individual teams of the partnership countries. After the library was finished, there was a meeting planned. Each of the project partners were supposed to come and see the complete library. Several days before the meeting, we discovered something crazy happened. The library weighing tens of kilograms had been stolen. One moment of inattention caused an international scandal.

Our office was overcome by a temporary but intensive panic. Fortunately, a good project team can manage even in such cases. We remained calm and used our common sense. What could a poor little Czech thief do with a bag full of Turkish, Finnish or Italian books? After a few days of searching, we found the books in a pawnshop in Brno. The library was saved. Thanks to our effort it got to those for whom it had been intended – to children.

One thought on “Práce na evropských projektech / Working on European projects”

Comments are closed.