Příprava reportáže do časopisu PELICAN – studenti pomaturitního studia v Koishi 2013