Multilingual Families Clubs

Myšlenka multijazykových klubů vychází ze zkušenosti podobných zařízení, která fungují již desítky let v západní Evropě. Cíle projektu je vytvořit ucelenou sadu nástrojů pro:

  • Založení a úspěšný provoz multijazykových klubů v dalších zemích
  • Aktivity a hry pro děti a rodiče určené k podpoře vícejazyčnosti, multikulturalismu a dialogu mezi dětmi a rodiči v jejich rodných jazycích
  • Metodické vedení multijazykových klubů pro řídicí pracovníky (základní školy, neziskové organizace, centra volného času)
  • Zvýšení povědomí o výhodách vícejazyčnosti mezi rodiči a vzdělávacími institucemi

Pro více informací se podívejte na webové stránky  www.multilingualclubs.eu nebo na Facebook projektu.