Kurzy angličtiny Brno

Pro jakékoliv informace volejte do kanceláře školy
na tel. číslo +420 774 742 296.

VŠECHNY JAZYKOVÉ KURZY PROBÍHAJÍ I PŘES LÉTO!

Proč si vybrat kurzy angličtiny u PELICANA?

 • Jsme jazyková škola s dlouholetou zkušeností ve výuce jazyků - škola PELICAN byla založena roku 2002.
 • Naši lektoři jsou kvalifikovaní a vyučují moderní formou, aby vás výuka neomrzela, angličtinu se u nás opravdu naučíte.
 • Vyvinuli jsme vlastní metodu výuky, tzv. Active learning system.
 • Učebny máme v centru Brna.
 • Vyjdeme vám maximálně vstříc ve vašich požadavcích, zakládáme si na individuálním přístupu a spokojenosti zákazníka.
 • Garantujeme otevření kurzu angličtiny Brno od počtu dvou účastníků - malé skupiny ve výuce - efektivnější výuka.
 • Možnost parkování v areálu školy.
 • K dispozici kuchyňka a wifi pokrytí po celé škole.
JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINA BRNO
PROČ STUDOVAT S PELICANEM
JAK PROBÍHÁ VÝUKA
SPECIALIZOVANÉ KURZY ANGLIČTINY
PŘÍPRAVNÉ KURZY
JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ANGLIČTINY BRNO
POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY BRNO
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A POVINNOSTI STUDENTŮ
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINA BRNO

Kvalitní výuka angličtiny Brno se pozná především podle toho, že se přizpůsobuje vám a ne vy jí. Zkušení lektoři, kteří vedou anglické kurzy Brno ví, že suchopárným výkladem a nudným opakováním gramatických pouček cesta k poznání jazyka nevede. A je jedno, jestli jde o kurz angličtiny pro začátečníky, pokročilé, nebo úplné experty – výuka musí bavit.

Pokud jste chodili na vysokou školu, možná si pamatujete na úpornou otravu při sezení ve velkých přednáškových sálech, ve sterilním a anonymním prostředí, kde učitel něco přednášel a sotva se staral, kdo ho poslouchá a kdo mu rozumí. V Pelicanovi na to jdeme trochu jinak. Angličtina Brno není vedena v sálech připomínajících nádražní haly - kurz angličtiny Brno pořádáme v malých učebnách, obvykle nejvýše pro 6 studentů. Jedině to umožňuje učiteli mít se svými žáky kontakt. Čím se dále vyznačuje angličtina, kurzy Brno u Pelicana, to je internetové připojení zdarma v učebnách. Moderní doba žádá využívat technických pomůcek, jak je to nutné – používejte své telefony, abyste si našli další významy slovíčka, které jste se právě naučili, nebo abyste si ověřili správnost věty, kterou chcete lektorovi sdělit.

 

Těm, co potřebují vylepšit jazykové vybavení a hledají kurzy angličtiny, Brno nabízí opravdu širokou škálu možností. Jazykových škol je všude plno. I pokud jste z okolí angličtina v Brně je kvalitnější. Jak ale vybrat tu správnou školu? Kde se naučit anglický jazyk opravdu dobře?

Na jazykové škole Pelican máme celou řadu vynikajících lektorů, kteří ví, jak dát hodinám atmosféru a tempo. Mají s vedením výuky zkušenosti a dokážou aplikovat individuální přístup ke studentům. Zažijete dynamické a interaktivní hodiny, na které se budete těšit. Angličtina Brno u Pelicana, to znamená lekce v dobré partě lidí, vedena v přátelském a zábavném duchu s využitím moderních metodik a technik.

PROČ STUDOVAT S PELICANEM
 • Ověříte si svou jazykovou úroveň pomocí rozřazovacího testu.
 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.
 • Klademe důraz na individuální přístup a přátelské prostředí.
 • Učebny najdete na adrese Lidická 9 a Kudelova 8 v centru města Brna.
 • Pro vás jen to nejlepší - lektory vybíráme podle evropských standardů pro jazykové vzdělávání, na základě jejich praxe, vzdělání a zahraničních zkušeností.
 • Jazykový kurz lze přímo u nás zakončit státní jazykovou zkouškou.
 • S PELICANEM máte možnost zapojit se do projektů, workshopů a soutěží.
 • Wi-Fi zdarma.
 • Kuchyňka ve škole je vám k dispozici.
 • Umožníme vám parkovat v areálu školy.
 • Ve výuce využíváme současné metodické postupy, a to díky dlouhodobé spolupráci s partnery na EU projektech.
 • Při úspěšném absolvování kurzů získáte certifikát Jazykové školy PELICAN.

Hledáte kurzy, které se vám přizpůsobí a které vás naučí přesně to, co potřebujete? Nechcete se na lekcích nudit? Potom jsou kurzy angličtiny Brno u PELICANA pro vás to pravé!

JAK PROBÍHÁ VÝUKA

 

Škola nabízí wifi připojení, možnost občerstvit se v kuchyňce..

SPECIALIZOVANÉ KURZY ANGLIČTINY

Vyberte si to pravé pro vás. Studium angličtiny u Pelicana, to jsou konverzační kurzy, kurzy se zaměřením na profesní problematiku nebo přípravné kurzy na státní zkoušky. Můžete svoje studium anglického jazyka pojmout ve velkém a během několika let se naučit anglicky jako profesionál, třebaže jste doposud tímto jazykem nedotčeni – Pelican totiž učí na všech úrovních. Máme kurzy pro začátečníky, věčné začátečníky i pro pokročilé. Nejste si jisti, jaká je vaše úroveň? Napište si u nás rozřazovací test. Na jeho základě zjistíte, do které z 6 základních úrovní (A1, A2, B1, B2, C1, C2) patříte a pak můžete své studium angličtiny Brno začít.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Nabízíme i přípravný kurz FCE i s příslušnou státní jazykovou zkouškou. FCE neboli First Certificate in English je zkouškou uznávanou prakticky na všech univerzitách v evropských zemích a stejnou vahou je ceněna také zaměstnavateli, kteří vznášejí nárok na jazykové vzdělání. Státní jazyková zkouška je u Pelicana nabízena na úrovních B2 a C1 a opět platí, že ji u nás můžete složit bez ohledu na to, zda jste naším studentem.

 

JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVNÝ KURZ?

 Díky přípravnému kurzu si můžete být jistí, že se na jazykovou zkoušku z anglického jazyka dokonale připravíte. 

Zlepšete si plynulost projevu a vybudujte sebevědomí díky neustálé komunikaci v angličtině.

Rozšiřte si znalost gramatiky procvičováním na úrovních středně pokročilí i pokročilí.

Procvičíte si znalost angličtiny a slovní zásoby díky cvičením, kde doplňujete chybějící slova, hledáte chyby ve větách a měníte tvarosloví. Poslech se soustředí na rozpoznání běžné mluvené angličtiny v situacích, jakými jsou interview, rozhovor v televizi, konverzace ve skupině... V konverzaci studenti procvičují schopnosti mluvit k danému tématu delší dobu, hromadnější diskuze a interview, pracují s obrázky a fotkami a učí se využít slovní zásobu k jejich popisu.

Studenti se také učí, jak správně napsat formální dopisy.

 

TYPY ZKOUŠEK

 

FCE 

First Certificate in English (FCE)  dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.

 

CAE 

Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) je kvalifikace vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka. 

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ANGLIČTINY BRNO

Každý kurz můžete zakončit zkouškou a získat tak certifikát s celostátní platností, jenž vám může výrazně pomoci ve vaší studijní nebo pracovní kariéře. Zkoušky sestávají z písemné a ústní části, ověřujeme čtení, poslech, znalost gramatiky atd. Zkoušky samozřejmě můžete skládat i bez nutnosti předchozí účasti na kurzech, potřebujete-li například certifikát pro úroveň B1, vyplňte u nás přihlášku.

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY BRNO

Nevyšly vám přihlášky na vysokou školu? Nevíte, co si následující rok po maturitě počít? Snadná pomoc. Přihlaste se na pomaturitní studium angličtiny. Zdokonalte se v jazyku tak, abyste za rok na výšce mezi ostatními vyčnívali. Zásluhou tohoto pomaturitního studia si zajistíte velkou výhodu pro nadcházející studijní kariéru – můžete se například dostat na některou prestižní zahraniční stáž.

Pomaturitní studium angličtiny probíhá denně v prostorách školy PELICAN 4 vyučovací hodiny. Výuka je rozdělena do několik skupin pokročilosti a je ukončena státní jazykovou zkouškou nebo osvědčením o znalosti jazyka B1.

Na pomaturitní studium angličtiny Brno se můžete přihlásit pod tímto odkazem.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A POVINNOSTI STUDENTŮ
 • Kurzy musí být uhrazeny na náš bankovní účet nebo v kanceláři školy nejpozději tři pracovní dny před zahájením.
 • Přihláška do kurzu je závazná.
 • Přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před zahájením kurzu, jinak je uchazeč povinen uhradit náklady spojené s organizací kurzu ve výši 1 000 Kč.
 • V případě nedostatečného počtu zájemců o kurzy si vyhrazujeme právo posunout datum zahájení kurzu - Školní řád.
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

V případě zájmu o individuální výuku volejte do kanceláře školy

Markétě Eliášové na telefonní číslo 774 742 296

 JŠ PELIKÁN se specializuje na individuální přístup ke studentovi a individuální výuku.
• Den a hodinu výuky si stanovuje student sám dle domluvy s lektorem. Termíny výuky mohou být v závislosti na studentovi potřeby pružné.
• Plán výuky je sestaven před začátkem kurzu na základě vašich potřeb, znalostí a požadavků. Vypracování studijních plánů a vstupní testování je pro vás zdarma.
• Lektor se plně věnuje pouze jednomu studentovi a výuka je výlučně zaměřena na studentovi jazykové potřeby. Vyučovací tempo v hodině se podřizuje schopnostem a znalostem klienta.
• Velkou výhodou individuální výuky je možnost přeložení vyučovací hodiny na jiný termín bez penalizace.
• Občerstvení je zdarma pro všechny účastníky kurzů.
• Možnost slev, slevových balíčků a členství v Klubu JŠ PELIKÁN.
• Poradenství v průběhu studia, průběžné a závěrečné testování zakončené platnou jazykovou zkouškou /SJZ, TOEFL ITP/ s návazným doporučením dalšího jazykového vzdělání.
• Při úspěšném zakončení studia získají studenti certifikát JŠ PELIKÁN.
• Přihláška do jazykového kurzu ke stažení zde.

Student může odvolat výuku nejpozději 48 hodin před sjednaným termínem. V případě odvolání lekce ve lhůtě kratší než 48 hodin není možné výuku nahradit.

Pro jakékoliv informace volejte Markétě Eliášové do kanceláře školy
na tel. číslo +420 737 613 809.

Pokud jste chodili na vysokou školu, možná si pamatujete na úpornou otravu při sezení ve velkých přednáškových sálech, ve sterilním a anonymním prostředí, kde učitel něco přednášel a sotva se staral, kdo ho poslouchá a kdo mu rozumí. V Pelicanovi na to jdeme trochu jinak. Angličtina Brno není vedena v sálech připomínajících nádražní haly - kurz angličtiny Brno pořádáme v malých učebnách, obvykle nejvýše pro 15 studentů. Jedině to umožňuje učiteli mít se svými žáky kontakt. Čím se dále vyznačuje angličtina, kurzy Brno u Pelicana, to je internetové připojení zdarma v učebnách. Moderní doba žádá využívat technických pomůcek, jak je to nutné – používejte své telefony, abyste si našli další významy slovíčka, které jste se právě naučili, nebo abyste si ověřili správnost věty, kterou chcete lektorovi sdělit.

Chcete získat jazykové kurzy za zvýhodněné ceny?

Podívejte se na naše AKCE!

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.

Jazyková škola Pelican je vám vždy k dispozici - neváhejte a vyzkoušejte kurzy angličtiny Brno.

This post is also available in: EN