Pelican lektoři a překladatelé

Babíková Petra, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Italský jazyk a literatura

CILS C1

Bačovská Martina, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura a Učitelství německého jazyka a literatury

onDaF

Beyerová Václava, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura

au-pair pobyt v Salzburgu, studijní pobyt ve Vídni

Bohrnová Hana, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Novořecký jazyk a literatura a Klasický řecký jazyk a literatura

studijní pobyt v Soluni a v Athénách

individuální výuka, skupinová výuka, výuka dětí a mládeže, konverzace, příprava na jazykové zkoušky, překladatelství, korektury

Bothová Jitka

Jazyk:

Vzdělání:

Zkušenosti:

Co umím:

Univerzita J. E. Purkyně, obor Pedagogika

dlouholetý život a práce v Itálii

firemní kurzy, individuální výuka, skupinová výuka, konverzace, příprava na jazykové zkoušky, překladatelství

Bocholcerová Anna, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Učitelství angličtiny pro střední školy

firemní kurzy, individuální výuka, skupinová výuka, výuka dětí a mládeže, konverzace, testování, příprava na jazykové zkoušky, příprava na maturitu

Bukáčková Monika, Bc. et Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Certifikace:

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura

Universität Wien, obor Němčina jako cizí jazyk

DSH III, Unicert III

au-pair pobyt v Grube (Německo), studijní pobyt v Rakousku

Černá Hana

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Filozofická fakulta, Universidad de Granada, Španělsko, obor Slovanská filologie

studijní pobyt v Sofii, Bulharsko a v Iževsku, Rusko

Černayová Kristína, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Co umím:

Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova univerzita, obor Business and Management

Státní jazyková zkouška (C1)

Černický Viktor, Bc. et BcA.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

 

Zkušenosti:

Co umím:

Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Teorie a dějiny divadla / Divadelní fakulta, Janáčkova Akademie Múzických umění, obor Fyzické divadlo

pracovní stáž v Biškeku, Kyrgyzstán

firemní kurzy, individuální výuka, skupinová výuka, pomaturitní studium, Business English, tlumočení a překlady, interaktivní výuka s důrazem na jazyk a kulturu

Červenková Adéla, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Co umím:

angličtina, portugalština

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obory Učitelství anglického jazyka pro střední školy a Portugalský jazyk a literatura

Dorková Beáta, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Italský jazyk a literatura

studijní pobyt v Itálii

Esberová Hana

Jazyk:

Zkušenosti:

Co umím:

Findejsová Anna, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Co umím:

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, obor Biomedicínská technika a bioinformatika

Frelichová Yvette

Jazyk:

Certifikace:

Zkušenosti:

Co umím:

Gal Petr, Bc. et Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Certifikace:

Co umím:

Masarykova univerzita, obory Český jazyk a literatura a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání a Žurnalistika

Pedagogika volného času

Goláňová Petra

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

Co umím:

Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, obor Anglický jazyk

FCE

studijní pobyt ve Skotsku

Hájková Kateřina

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

Co umím:

Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Japanistika

JLPT úroveň B2

roční studijní pobyt na Univerzitě Waseda v Tokiu

Hájková Sylvie

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

 

Co umím:

Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, obor Pedagogické asistenství anglického jazyka a literatury, Pedagogické asistenství německého jazyka a literatury

Hoangová Kim

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

 

Co umím:

bilingvní mluvčí, Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta

každoroční stáž na Hanoi National University of Education

Horonyová Barbora, Bc. et Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

 

 

Certifikace:

Co umím:

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro ZŠ, Pedagogické asistentství občanské výchovy pro ZŠ; Filozofická fakulta, Český jazyk a literatura

DELF B2

Janeček Lukáš, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Historie-Archeologie a Management v kultuře

studijní a výzkumný pobyt v Řecku a na Krétě

Jobánková Anna, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Lektorství ruského jazyka, Překladatelství ruského jazyka a Speciální pedagogika – komunikační techniky

Kadlecová Martina

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství

FCE, Medical English (B2–C1), Pedagog volného času

pracovní pobyt v Norsku a Rakousku

Kalousková Michaela

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura

studijní a pracovní pobyty v Německu a Rakousku

Knichal David, Bc. et Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Německý jazyk a literatura

studijní a pracovní pobyty v Rakousku

Koloušková Ivana

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství

DSD II. C1

stipendium a studijní pobyt v Marburgu, školení rétoriky a schopnosti debatovat v němčiny

Koňaříková Anna, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Psychologie a Mediální a komunikační studia

CAE

studijní pobyt v Nizozemí, pracovní pobyt ve Španělsku

Koudelková Jitka, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

 

 

 

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Český jazyk a literatura

studijní pobyt v Německu, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Slavistik; výuka češtiny v Jihomoravském regionálním centru pro podporu integrace cizinců a v Dobrovolnickém centru 67 SVČ Lužánky Brno

Krajčová Yvonne, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

Co umím:

Univerzita Tomáše Bati, obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi

FCE

studijní pobyt ve Velké Británii

Krajíčková Hana

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

Co umím:

Univerzita Tomáše Bati, obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi

FCE

pracovní pobyt v Řecku

Kroutilová Marika, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Lektorství ruského jazyka

pracovní pobyt v Kazani

Krumpholzová Barbora

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Portugalský jazyk a literatura

pracovní pobyt ve Velké Británii, studijní pobyt v Portugalsku, pracovní stáž v Indonésii

Křiklánová Tereza, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Portugalský jazyk a literatura

First Certificate in English (FCE)

studijní pobyty v Irsku

firemní kurzy, individuální výuka, skupinová výukakonverzace, příprava k FCE a CAE, testování a hodnocení studentů, Business English

Kvítek Tomáš, Bc.

Jazyk:

Certifikace:

 

Zkušenosti:

Co umím:

First Certificate in English (FCE), Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

studijní pobyt ve Velké Británii a Severním Irsku

firemní kurzy, individuální výuka, skupinová výukakonverzace, pomaturitní studium, příprava na maturitu, příprava k FCE, CAE a TOEFL, příprava k SJZ, testování a hodnocení studentů, Business English

Mencová Kristýna

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Lektorství francouzského jazyka

studijní pobyt ve Francii

Milon Josef, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obory Ruský jazyk a literatura a Český jazyk a literatura

studijní pobyt v Rusku

Množilová Lucie, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Učitelství španělského jazyka a literatury

studijní a pracovní pobyt ve Španělsku

Moras Jannis

Mrštíková Michaela

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury

jazykový a metodologický kurz ve Velké Británii, zahraniční pobyt v Irsku

Nováková Zuzana, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

 

Zkušenosti:

 

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obory Anglický jazyk a literatura a Ruský jazyk a literatura

všeobecná státnice z anglického jazyka, základní státnice z ruského jazyka

pracovní pobyt ve Skotsku a v Kanadě, dobrovolnický program v Ekvádoru, Peru a Bolívii, pobyty ve Střední Americe a Austrálii

Novokshonova Alesya

Jazyk:

Vzdělání:

 

Co umím:

Běloruská statní univerzita kultury a umění, obor Učitelství

Pavlíková Michaela

Jazyk:

Vzdělání:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Obecná jazykověda

Peťková Veronika

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy

Pham Ngoc Lan Huong

Pospíchalová Zlata, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Certifikace:

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obory Překladatelství německého jazyka a Učitelství německého a španělského jazyka pro střední školy

ÖSD Oberstufe Deutsch, CAE

studijní pobyty v Německu, Španělsku a Salvadoru, pracovní pedagogická stáž v Peru

Pouzar Ludvík, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Co umím:

Prajsová Michaela, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

Co umím:

Privrelová Michaela

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Učitelství anglického jazyka a literatury

pracovní pobyt v USA

Prokudina Galina, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

 

Co umím:

Nižegorodská státní univerzita N.I.Lobačevského, obor Ruský jazyk a literatura, Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, obor Ruský jazyk a literatura

Pronenko Tatiana

Jazyk:

Vzdělání:

 

Co umím:

Volgogradská státní pedagogická univerzita (RU), obor Učitelství ruštiny a angličtiny

Řičicová Monika

Jazyk:

Zkušenosti:

Co umím:

studijní pobyt ve Spojeném Království

individuální výuka, skupinová výuka, firemní výuka, výuka dětí a mládeže, konverzace, testování, korektury

Sedláčková Hana, DiS.

Jazyk:

Certifikace:

Zkušenosti:

Co umím:

Goethe-Zertifikat C1

pracovní pobyty v Německu a Rakousku

Sedlická Eliška

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Španělský jazyk a literatura

DELE B2

pracovní pobyt ve Španělsku

Smutný Tomáš, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Co umím:

Soukup Jaromír, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

 

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Anglický jazyk a literatura

pobyt v anglicky mluvících rodinách ve Velké Británii a Kanadě, další zkušenosti z Francie a Mexika

firemní kurzy, individuální výuka, skupinová výuka, konverzace, pomaturitní studium, překladatelství, výuka s důrazem na kulturu anglicky mluvících zemí

Sroková Zuzana

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Německý jazyk a literatura

studijní a pracovní pobyt v Německu

Suchomelová Silvie, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

 

 

Co umím:

španělština, katalánština

Filosofická fakulta, UP v Olomouci, Universidad Autónoma v Barceloně

státní jazyková zkouška z katalánského jazyka

jazykový pobyt na UA v Madridu, roční stipendijní pobyt na UB v Barceloně, 18 let osobního a pracovního života ve Španělsku

Šťastná Alžběta, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Certifikace:

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Antropologie; Pedagogická fakulta, obor Lektorství angličtiny

FCE (C1)

studijní pobyt na Universitetet i Bergen, Norsko

Štaudová Adéla

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

 

Co umím:

Mendelova univerzita, obor Ekonomika a management

roční pracovní pobyt ve Švýcarsku v anglicky mluvící rodině

Tihonová Tereza, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obory Anglický jazyk a literatura a Portugalský jazyk a literatura

pracovní pobyt ve Velké Británii

Topolářová Ester, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

Zkušenosti:

 

Co umím:

Colby College (USA), obor Kulturní antropologie

studium v Itálii a USA, pracovní stáž v Kyrgyzstánu a USA

Vanerová Veronika, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

 

 

Certifikace:

Zkušenosti:

 

Co umím:

Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, obor Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod; Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Překladatelství francouzského jazyka

DALF C2

pracovní stáž ve Francii, roční studium na Université Bretagne-Sud, Lorient (Francie)

Vencálková Eva Světlana, PhDr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor francouzština a španělština, učitelství pro jazykové školy

studijní pobyt v Latinské Americe, pracovní pobyty v Španělsku, Francii a Latinské Americe

Věčorková Šárka

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Dějiny umění

CAE

studijní pobyt v Japonsku, dobrovolnická stáž v Jižní Koreji

Vignatiová Jana, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor anglický jazyk a literatura – český jazyk a literatura – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

pracovní pobyt ve Velké Británii

Vondráková Kateřina, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Německý jazyk a literatura

Mittelstufe II. (C1), Zentrale Oberstufenprüfung (C2)

studijní pobyt na Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Německo

Vysloužilová Markéta, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Lektorství anglického jazyka

pracovní pobyt ve Velké Británii

Wagnerová Petra, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

 

Certifikace:

 

 

Zkušenosti:

 

Co umím:

španělština, katalánština

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Španělský jazyk a literatura, Universidad Autònoma de Barcelona (Španělsko) a El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM (Mexiko)

Certificát del Centro de Lenguas Modernas (C1), DELE (B2), Certificat del Institut Ramon Llull (A1 Bàsic)

jazykový a studijní pobyt ve Španělsku a Mexiku, pracovní pobyt ve Velké Británii

Walková Denisa, Mgr. Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

studijní pobyt v Polsku, výuka českého jazyka v Chorvatsku

individuální výuka, skupinová výuka, výuka dětí a mládeže, konverzace, testování, korektury

Weinštuk Marek, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Co umím:

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Chemie

FCE

Zatloukalová Martina, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Certifikace:

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, obor Kulturní studia Číny / Univerzita Palackého, Filosofická fakulta, obor Čínská filologie

HSK 5

studijní pobyt na Zhengzhou University a Guizhou University, ČLR

Závodská Ľubomíra

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

 

Zkušenosti:

 

Co umím:

Pedagogická a sociální akademie Turčianske Teplice, odbor Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství  / Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, obor Kulturní studia Číny 

Erasmus San cesario di Lecce

Zemanová Iveta, Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Učitelství francouzského jazyka

studijní pobyt ve Francii, pracovní pobyt v Anglii

Zlámalová Anna

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Co umím:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obory Anglický jazyk a literatura a Obecná jazykověda

CAE

Zrůstková Lucie

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Vysoké učení technické Brno, Podnikatelská fakulta, obor Ekonomika podniku

pracovní stáž ve Velké Británii