Pelican lektoři a překladatelé

Babíková Petra, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Italský jazyk a literatura

CILS C1

Bačovská Martina, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Certifikace:

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura a Učitelství německého jazyka a literatury

onDaF

Beyerová Václava, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura

au-pair pobyt v Salzburgu, studijní pobyt ve Vídni

Bohrnová Hana, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Zkušenosti:

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Novořecký jazyk a literatura a Klasický řecký jazyk a literatura

studijní pobyt v Soluni a v Athénách

individuální výuka, skupinová výuka, výuka dětí a mládeže, konverzace, příprava na jazykové zkoušky, překladatelství, korektury

Bothová Jitka

Jazyk:

Vzdělání:

Zkušenosti:

Co umím:

Univerzita J. E. Purkyně, obor Pedagogika

dlouholetý život a práce v Itálii

firemní kurzy, individuální výuka, skupinová výuka, konverzace, příprava na jazykové zkoušky, překladatelství

Bocholcerová Anna, Mgr.

Jazyk:

Vzdělání:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Učitelství angličtiny pro střední školy

firemní kurzy, individuální výuka, skupinová výuka, výuka dětí a mládeže, konverzace, testování, příprava na jazykové zkoušky, příprava na maturitu

Bukáčková Monika, Bc. et Bc.

Jazyk:

Vzdělání:

 

 

Certifikace:

Zkušenosti:

 

Co umím:

Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura

Universität Wien, obor Němčina jako cizí jazyk

DSH III, Unicert III

au-pair pobyt v Grube (Německo), studijní pobyt v Rakousku

Černá Hana

Vyučovaný jazyk: čeština, španělština, ruština

Vzdělání:   Filozofická fakulta, Universidad de Granada (Španělsko), obor Slovanská filologie

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní kurzy, výuka dětí a mládeže,  konverzace, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, příprava k jazykovým zkouškám, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1,  překladatelská a tlumočnická činnost, tvorba didaktických materiálů, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Sofii (Bulharsko) a v Iževsku (Rusko)

Černayová Kristína, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání:  Mendelova Univerzita, Provozně ekonomická fakulta, obor Business and Management

Kompetence: firemní výuka, individuální a skupinové kurzy, Business English, doučování a výuka dětí a mládeže, konverzace, příprava k maturitě, přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce FCE

Zkoušky: Státní jazyková zkouška (C1)

Černický Viktor,  Bc. et BcA.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Teorie a dějiny divadla / Divadelní Fakulta, Janáčkova Akademie Múzických umění, obor Fyzické divadlo

Kompetence: pomaturitní studium, skupinová a individuální výuka, Business English, přípravné kurzy ke Státní jazykové zkoušce, tlumočnická činnost, příprava k maturitě, interaktivní výuka s důrazem na jazyk a kulturu.

Zahraniční stáže: pracovní stáž v Biškeku, Kyrgyzstán

Ďuráková Michala, Bc.

Vyučovaný jazyk: francouzština

Vzdělání: Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni, obor Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Masarykova univerzita

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta, obor Francouzský jazyk a literatura (filologie) a Učitelství francouzského jazyka pro SŠ

Kompetence: Individuální, skupinová a firemní výuka, konverzace a gramatika, výuka dětí, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: studijní pobyt Erasmus ve Francii (Normandie, Bretagne), pracovní stáž ve Francii, studijní pobyt v Kanadě (Montreal) 

esberova

Esberová Hana

Vyučovaný jazyk: arabština

Kompetence: individuální kurzy a skupinové kurzy, konverzace, překladatelství a tlumočnictví

Zahraniční stáže: 25 let života a práce v Sýrii

pelican-logo

Fabianová Martina, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Kompetence: firemní výuka, individuální kurzy a skupinové kurzy, doučování a výuka dětí a mládeže, konverzace

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Kanadě, pracovní pobyt v USA

Findejsová Anna, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, obor Biomedicínská technika a bioinformatika

Kompetence: firemní výuka, individuální kurzy, skupinové kurzy, pomaturitní studium, příprava ke zkouškám, překlady, doučování a výuka dětí a mládeže

pelican-logo

Frelichová Yvette

Vyučovaný jazyk: italština, francouzština, čeština

Kompetence: individuální a skupinové kurzy, firemní výuka, konverzace, testování a hodnocení studentů, příprava na jazykové zkoušky, překladatelská a tlumočnická činnost

Zkoušky: Státní jazyková zkouška

Zahraniční zkušenosti: studijní pobyt v Itálii, pracovní pobyt ve Francii

Gaiduschová Daniela, Ing.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, obor Ekotoxikologie, Mendelova univerzita v Brně, obor biotechnologie rostlin

Kompetence: pomaturitní studium, firemní výuka, individuální a skupinové kurzy, doučování a výuka dětí a mládeže, příprava ke zkouškám, překlady, příprava na Cambridge zkoušky

Zkoušky: FCE, CAE

Zahraniční stáže: au-pair pobyt ve Španělsku, pracovní stáž ve Velké Británii, výzkumné pobyty ve Finsku

Gal Petr, Bc. et Bc.

Vyučovaný jazyk: čeština (pro cizince)

Vzdělání: Masarykova univerzita, obor Český jazyk a literatura a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Žurnalistika

Kompetence: Výuka individuální a skupinová. Firemní výuka českého jazyka. Člen komise zkoušek B1, B2 a C1.

Zkoušky: Pedagogika volného času

Gigina Natalia 

Vyučovací jazyk: ruština

Vzdělání: studentka Mendlovy univerzity, Provozně-ekonomické fakulty, oboru Management cestovního ruchu, Mendlova univerzita, Institut celoživotního vzdělávaní, intenzivni kurz češtiny pro cizince

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, obchodní ruština, ruština pro gastronomie, příprava k přijímacím a jazykovým zkouškám, překladatelská činnost

Zkoušky: rodilý mluvčí 

pelican-logo

Goláňová Petra

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, obor Anglický jazyk

Kompetence: skupinové a individuální kurzy, firemní výuka, výuka a doučování dětí a mládeže, konverzace, příprava na zkoušky

Zkoušky: FCE

Zahraniční zkušenosti: studijní pobyt ve Skotsku

 

Hájková Kateřina

Vyučovací jazyk: japonština

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Japanistika

Kompetence: skupinové a individuální kurzy, firemní výuka, konverzace

Zahraniční stáže: roční studijní pobyt na Univerzitě Waseda v Tokiu

Certifikáty: JLPT úroveň N2

 

Hájková Sylvie

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, obor Pedagogické asistenství anglického jazyka a literatury, Pedagogické asistenství německého jazyka a literatury

Kompetence: skupinové a individuální kurzy, firemní výuka, konverzace, výuka dětí, příprava na zkoušky

 

Hálová Šárka, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Anglický jazyk a literatura

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní výuka, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, konverzace, příprava k jazykovým zkouškám, překladatelská činnost 

Zkoušky: FCE

Havlová Barbora, Bc.

Vyučovací jazyk: španělština, angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor španělská filologie

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka,  testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Finsku, studijní a pracovní pobyt ve Španělsku

Zkoušky: FCE

hlozkova

Hložková Jitka

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Mendelova Univerzita, obor Mezinárodní teritoriální studia

Kompetence: individuální a skupinová výuka, konverzace

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Španělsku

Hnidáková Eva, Mgr.

Vyučovací jazyk: němčina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, obor Německá filologie

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní výuka

Zahraniční stáže: studijní pobyt na univerzitách ve Vídni a Hannoveru

Hoangová Kim

Vyučovací jazyk: vietnamština

Vzdělání: bilingvní mluvčí; Jihočeská univerzita - Ekonomická fakulta

Kompetence: individuální a skupinová výuka, konverzace, kurzy online, tlumočení, asijská kultura

Zahraniční stáže: každoročně na Hanoi National University of Education

Zkoušky: rodilý mluvčí

Horonyová Barbora, Bc. et Bc.

Vyučovací jazyk: francouzština

Vzdělání: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro ZŠ, Pedagogické asistentství občanské výchovy pro ZŠ; Filozofická fakulta, Český jazyk a literatura

Kompetence: skupinové kurzy, individuální kurzy, firemní výuka

Zkoušky: DELF B2

Houfková Kateřina , Mgr. et Mgr.

Vyučovaný jazyk: čeština pro cizince, angličtina 

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Český jazyk a literatura, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka

Zahraniční stáže:studijní pobyty ve Velké Británii (University of Bristol) a Holandsku (Inholland University of Applied Sciences, Rotterdam)

Hudačková Lucia,  Bc. 

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Prešovská univerzita, Filozofická fakulta

Kompetence: skupinová a individuální výuka, firemní kurzy, konverzace, přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce FCE

Zahraniční pobyty: studijní pobyt ve Francii

Hůsek Tomáš,  Mgr. 

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Kompetence: pomaturitní studium, skupinová, individuální a firemní výuka, konverzace, přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce FCE a ke Státní jazykové zkoušce, překladatelská činnost a korektury.

Zkoušky: FCE (C1)

DSC00346

Janeček Lukáš, Bc.

Vyučovaný jazyk: novořečtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Historie-Archeologie a Management v kultuře

Kompetence: skupinová a individuální výuka, firemní kurzy, konverzace

Zahraniční stáže: studijní a výzkumný pobyt v Řecku a na Krétě

Jílková Anna

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Anglický jazyk a literatura

Kompetence: skupinová a individuální, firemní kurzy, konverzace, výuka a doučování dětí a mládeže, příprava na jazykové zkoušky

Jobánková Anna, Mgr. 

Vyučovací jazyk: ruština

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor Lektorství ruského jazyka; Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Překladatelství ruského jazyka; Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor Speciální pedagogika – komunikační techniky

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, pomaturitní studium, testování a hodnocení studentů, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, příprava ke Státní jazykové zkoušce, konverzace

Jonák Václav, Mgr. et Mgr.

Vyučovaný jazyk: francouzština, italština

Vzděláni: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Francouzský jazyk a literatura, Italský jazyk a literatura, Učitelství francouzského a italského jazyka pro střední školy

Kompetence: vedoucí lektorů, pomaturitní studium, skupinové kurzy, individuální kurzy, firemní výuka, výuka vedoucích pracovníků, hodnocení a testování studentů, příprava ke státní jazykové zkoušce, člen komise SJZ, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Francii

Kadlecová Martina

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní výuka, konverzace, Medical English

Zahraniční stáže: pracovní pobyty Norsko, Rakousko

Zkoušky: FCE, Medical English (B2-C1), Pedagog volného času

 
20170705_200519

Kalousková Michaela

Vyučovaný jazyk: němčina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Německý jazyk a literatura

Kompetence: individuální a skupinová výuka, konverzace

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Německu, pracovní pobyt v Rakousku

 

Kameníková Barbora

Vyučovaný jazyk: němčina, angličtina, španělština

Vzdělání: Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci, obor německý jazyk a španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní výuka, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, konverzace

Zahraniční stáže: roční studijní pobyt ve Freiburg im Breisgau (Německo), anglický jazykový kurz v Londýně a Readingu,  německý jazykový kurz v Grazu, španělský jazykový kurz ve Valladolidu

 

Knichal David, Bc. et Bc. 

Vyučovaný jazyk: němčina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta , obor Německý jazyk a literatura

Kompetence: pomaturitní studium, skupinová a individuální výuka

Zahraniční stáže: zahraniční stáž v Rakousku (Sankt Pölten), studijní pobyt ve Vídni

Kolečková Zuzana, Bc. 

Vyučovaný jazyk: italština

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta , obor Mediteránní filologie

Kompetence: skupinové kurzy, individuální kurzy, firemní výuka

Zahraniční stáže: studijní pobyt na Scuola Normale Superiore v Pise; studijní pobyt na Ca‘ Foscari v Benátkách

Koloušková Ivana

Vyučovaný jazyk: němčina

Vzdělání:  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, obor Všeobecné lékařství

Kompetence: skupinové kurzy, individuální kurzy, firemní výuka, příprava k maturitě, konverzace

Zahraniční stáže: Stipendium a studijní pobyt v Marburgu, školení rétoriky a schopnosti debatovat v němčině

Zkoušky: DSD II. C1

Koňaříková Anna, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obory Psychologie a Mediální a komunikační studia

Kompetence: individuální a skupinová výuka, konverzace, firemní výuka, překladatelská a tlumočnická činnosti, příprava na zkoušky

Zahraniční stáže: Studijní pobyt v Nizozemí (Utrecht University), pracovní pobyt ve Španělsku

Zkoušky: CAE (Certificate in Advanced English)

Krajčová Yvonne, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií - obor: Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Kompetence: firemní kurzy, individuální a skupinové lekce

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Velké Británii

Zkoušky: FCE

Krajíčková Hana

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, konverzace

Zahraniční stáže: pracovní pobyt v Řecku

Zkoušky: FCE

Kroutilová Marika, Bc.

Vyučovaný jazyk: ruština

Vzdělání:   Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Lektorství ruského jazyka

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní kurzy, konverzace, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, příprava k jazykovým zkouškám, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: pracovní pobyt v Kazani

Krumpholzová Barbora

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Portugalský jazyk a literatura

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka, konverzace, výuka dětí a příprava k maturitě, pomaturitní studium

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Velké Británii, studijní pobyt v Portugalsku, pracovní stáž v Indonésii 

Křiklánová Tereza, Mgr.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Karlova univerzita, obor: Anglistika-ameristika, Anglický jazyk a didaktika

Kompetence: pomaturitní studium, skupinové kurzy, firemní kurzy, individuální kurzy, příprava ke Státní jazykové zkoušce, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, příprava ke zkoušce FCE, příprava ke zkoušce CAE, testování a hodnocení studentů, příprava k maturitě, obchodní angličtina

Zahraniční stáže: studijní pobyty v Irsku

Zkoušky: First certificate in English (FCE)

Kudrnová Karolína

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: AKCENT College, obor Angličtina jako cizí jazyk

Kompetence: skupinová a individuální výuka, firemní kurzy, kurzy pro děti

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Velké Británii

Kvítek Tomáš, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Kompetence: pomaturitní studium, skupinová a individuální výuka, přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce TOEFL ITP, TOEFL iBT a FCE, přípravné kurzy ke Státní jazykové zkoušce, Business English, firemní výuka, překladatelská a tlumočnická činnost, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, konverzace, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Velké Británii a Severním Irsku

Zkoušky: First certificate in English (FCE), Test of English as a Foreign Language TOEFL

Larkin Dwane

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: City College Santa Fe (USA)

Kompetence: individuální a skupinové kurzy, firemní kurzy, konverzace, překladatelská a tlumočnická činnost, korektury

Zkoušky: rodilý mluvčí

Líbal Ondřej, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Kompetence: individuální kurzy, konverzace, skupinové kurzy, firemní kurzy,  překladatelská činnost, tlumočení, příprava k pracovním pohovorům v anglickém jazyce

Zahraniční stáže: studijní pobyt University of Lapland in Finland - Global education, Výměnný pobyt United Kingdom.

Markovičová Zdeňka, Ing.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Univerzita obrany, Ekonomika řízení lidských zdrojů

Kompetence: skupinová a individuální výuka, firemní kurzy, doučování žáků základních a středních škol, příprava ke státní maturitní zkoušce, výuka seniorů

Zahraniční stáže: roční pobyt ve Velké Británii, dvouletý pobyt v Rakousku

Mencová Kristýna

Vyučovaný jazyk: francouzština

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor Lektorství francouzského jazyka

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka, testování a hodnocení studentů, gramatika, konverzace, příprava k maturitě a zkouškám

Zahraniční stáže: studijní pobyt Erasmus ve Francii, pracovní

Milon Josef, Mgr.

Vyučovaný jazyk: ruština, čeština

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Ruský jazyk a literatura, Český jazyk a literatura

Kompetence: pomaturitní studium, individuální a skupinová výuka, přípravné kurzy ke Státní jazykové zkoušce, konverzace, člen komise Čeština pro získání trvalého pobytu A1, kurzy čeština pro cizince, příprava ke Státní jazykové zkoušce základní a všeobecné, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, člen komise SJZ

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Rusku

Mitrevski Dime, Mgr. et Mgr.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Literatura a mezikulturní komunikace; Univerzita sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje, obory Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, a Překladatelství.

Kompetence: pomaturitní studium, skupinová a individuální výuka, Business English, přípravné kurzy ke Státní jazykové zkoušce, překladatelská a tlumočnická činnost, příprava k maturitě, interaktivní výuka s důrazem na jazyk a kulturu, didaktika překladu, lokalizace.

Zahraniční stáže: jednosemestrální studijní pobyt v Bristolu

Množilová Lucie, Mgr.

Vyučovaný jazyk: španělština

Vzdělání: Masarykovy univerzity, Filozofická fakulta, obor Učitelství španělského jazyka a literatury

Kompetence: skupinová a individuální výuka, firemní kurzy, překladatelská a tlumočnická činnost, příprava k maturitě

Zahraniční stáže: studijní a pracovní pobyt ve Španělsku

Moras Jannis

Vyučovaný jazyk: novořečtina

Vzdělání: rodilý mluvčí

Kompetence: individuální, skupinová, firemní výuka, konverzace, výuka dětí, překladatelská a tlumočnická činnost

Mrštíková Michaela

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, obor  Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury

Kompetence: skupinové a individuální kurzy, hodnocení a testování studentů, konverzace, výuka dětí. 

Zahraniční stáže: Jazykový a metodologický kurz ve Velké Británii, zahraniční pobyt v Irsku.

Mykytyn Hanna

Vyučovaný jazyk: angličtina, francouzština, ruština

Vzdělání: Filozofická fakulta, Krymska humanitní univerzita, Jalta, Ukrajina, obor Anglický jazyk a literatura. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor: Francouzský jazyk a literatura

Kompetence: individuální kurzy, skupinové kurzy, Business English, English for Hotel and Catering, firemní výuka, testování a hodnocení studentů, konverzace, francouzský jazyk pro začátečníky a mírně pokročilé, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Francii, Toulouse; Erasmus pobyt v Česku

Zkoušky: TOEFL iBT

Nováková Zuzana, Mgr.

Vyučovaný jazyk: angličtina, ruština

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Anglický a ruský jazyk  a literatura

Kompetence: firemní výuka, individuální kurzy, skupinové kurzy, pomaturitní studium, příprava ke zkouškám, překlady

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Skotsku a v Kanadě, dobrovolnický program v Ekvádoru, Peru a Bolívii, pobyty ve Střední Americe a Austrálii

Zkoušky: všeobecná státnice z anglického jazyka, základní státnice z ruského jazyka

Novokshonova Alesya

Vyučovaný jazyk: ruština

Vzdělání: Běloruská státní univerzita kultury a umění, obor Učitelství

Kompetence: firemní výuka, individuální a skupinové kurzy, překladatelská a tlumočnická činnost

Pallot Elizabeth

Vyučovací jazyk: angličtina (rodilý mluvčí aj i čj)

Vzdělání: Beaulieu Convent School Jersey, obor English Language/Literature 

Kompetence: individuální a skupinová výuka, příprava ke zkouškám, jazykové korektury, firemní výuka, konverzace, překladatelská činnost a tlumočení

Zahraniční stáže: rodilý mluvčí

Zkoušky: AQA a Edexcel English Litrature and language 

pelican-logo

Pavlíková Michaela

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Obecná jazykověda

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, konverzace, příprava na jazykové zkoušky

 

Peťková Veronika

Vyučovací jazyk: francouzština

Vzdělání: Masarykova univerzita: Pedagogická fakulta, obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka, konverzace, příprava na jazykové zkoušky

 

pelican-logo

Pham Ngoc Lan Huong

Vyučovací jazyk: vietnamština

Vzdělání: rodilá mluvčí

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka, konverzace, výuka pro děti a mládež

 

Poláčková Marcela

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: studentka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, obor Psychologie

Kompetence: skupinová a individuální výuka, konverzace, příprava na mezinárodní zkoušky KET, PET, FCE, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, překladatelská činnost,  testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Velké Británii

Zkoušky: CAE, Pedagog volného času

Pospíchalová Zlata, Mgr.

Vyučovaný jazyk: němčina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Překladatelství německého jazyka,  Učitelství německého a španělského jazyka pro střední školy

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka, konverzace, pomaturitní studium

Zahraniční stáže: studijní pobyty v Německu, Španělsku a Salvadoru, pracovní pedagogická stáž v Peru

Zkoušky: ÖSD Oberstufe Deutsch, CAE

pelican-logo

Pouzar Ludvík, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita, obor Učitelství anglického jazyka

Kompetence: individuální a skupinové jazykové kurzy, pomaturitní studium, firemní kurzy, konverzace, příprava na jazykové zkoušky

Zkoušky: CPE 

pelican-logo

Prajsová Eva, Mgr.

Vyučovaný jazyk: angličtina, němčina

Vzdělání: Univerzita Hradec Králové, obor Německý jazyk

Kompetence: individuální a skupinové kurzy, firemní výuka, konverzace, příprava na jazykové zkoušky, překlady a tlumočení, korektury

Privrelová Michaela

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova Univerzita, obor Učitelství anglického jazyka a literatury

Kompetence: individuální a skupinové jazykové kurzy, firemní kurzy, konverzace, příprava na jazykové zkoušky

Zahraniční stáže: pracovní pobyt v USA

Prokudina Galina, Mgr.

Vyučovaný jazyk: ruština

Vzdělání: Nižegorodská státní univerzita N.I.Lobačevského, obor Ruský jazyk a literatura, Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, obor Ruský jazyk a literatura

Kompetence: firemní výuka, individuální a skupinové jazykové kurzy, konverzace, příprava na jazykové zkoušky, překladatelství

pelican-logo

Pronenko Tatiana

Vyučovaný jazyk: ruština

Vzdělání: Volgogradská státní pedagogická univerzita (RU), obor Učitelství ruštiny a angličtiny

Kompetence: individuální a skupinové jazykové kurzy, firemní kurzy, konverzace, příprava na jazykové zkoušky

rosendorfova

Rosendorfová Andrea, Mgr.

Vyučovaný jazyk: francouzština

Vzdělání: Fakulta Lettres Modernes (FR), obor Francouzská filologie, Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, obor Učitelství francouzského jazyka

Kompetence: individuální, skupinová a firemní výuka, konverzace, výuka a doučování dětí, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: 12 let studia a práce ve Francii

foto (3)

Sedláčková Hana, DiS.

Vyučovaný jazyk: němčina

Kompetence: individuální a skupinové jazykové kurzy, firemní kurzy, obchodní němčina, konverzace, výuka a doučování dětí a mládeže, tlumočnictví

Zkoušky: Goethe-Zertifikat C1

Zahraniční stáže: pracovní pobyt v Německu a Rakousku

pelican-logo

Sedlická Eliška

Vyučovaný jazyk: španělština

Vzdělání: Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, obor Španělský jazyk a literatura

Kompetence: individuální a skupinové jazykové kurzy, firemní kurzy, konverzace, příprava na jazykové zkoušky, výuka a doučování dětí a mládeže

Zkoušky: DELE B2

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Španělsku

Sovová Tereza

Vyučovaný jazyk: francouzština

Vzdělání: Biskupské gymnázium, studentka Masarykovy univerzity (Lékařská fakulta)

Kompetence: individuální a skupinové jazykové kurzy, pomaturitní studium, firemní kurzy, kurzy on-line, konverzace, příprava na jazykové zkoušky

Zkoušky: CAE (C1), DELF (B2)

Sroková Zuzana

Vyučovaný jazyk: němčina

Vzdělání: Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, obor Německý jazyk a literatura

Kompetence: individuální a skupinová výuka, výuka a doučování dětí, příprava na maturitu, pomaturitní studium

Zahraniční stáže: studijní a pracovní pobyt v Německu

Strnadlová Martina, Mgr.

Vyučovaný jazyk: francouzština, čeština pro cizince, polština

Vzdělání: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity: Lektorství francouzského jazyka, Ped. asistenství francouzského jazyka a literatury + Ped. asistenství výtvarné výchovy. Université Paul Valéry, Montpellier 3, Master 1: FLE - Francouzština jako cizí jazyk, Master 2: Sociolingvistika a didaktika jazyků

Kompetence: individuální a skupinová výuka, specializace na bilingvní výchovu a vzdělávání dětí

Suchomelová Silvie, Mgr.

Vyučovaný jazyk: španělština a katalánština

Vzdělání: Filosofická fakulta, UP v Olomouci, Universidad Autónoma v Barceloně – UB; státní jazyková zkouška z katalánského jazyka

Kompetence: individuální a skupinové jazykové kurzy, pomaturitní studium, firemní kurzy, kurzy on-line, konverzace, rychlokurz španělština na dovolenou, katalánština pro fanoušky fotbalu..; příprava na jazykové zkoušky DELE všech úrovní, tlumočnická a překladatelská činnost, soudní tlumočník a překladatel.

Zahraniční stáže: jazykový pobyt na UA v Madridu, roční stipendijní pobyt na UB v Barceloně, 18 let osobního a pracovního života ve Španělsku, každoroční přímý kontakt s oběma jazyky.

Šašinková Veronika, Mgr.

Vyučovací jazyk: němčina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní výuka, výuka vedoucích pracovníků, testování a hodnocení studentů, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, konverzace, obecná a obchodní němčina

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Velké Británii a na Maltě, pracovní pobyt v Německu

Zkoušky: onDaF online-Einstufungstest Deutsch als Fremdsprache

Široká Pavla

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, konverzace

Zahraniční stáže: studijní pobyt na Université de Liège, Belgie

Zkoušky: FCE (C1)

Štancl Josef, Bc.

Vyučovací jazyk: němčina

Vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, obor německý jazyk a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní výuka, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, konverzace

 

Šťastná Alžběta, Bc.

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, obor Antropologie; studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor Lektorství angličtiny

Kompetence: firemní kurzy, skupinová a individuální výuka, Business English, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, příprava k jazykovým zkouškám, konverzace, překladatelská činnost, tlumočení

Zahraniční stáže: studijní pobyt na Universitetet i Bergen, Norsko

Zkoušky: FCE (C1)

 

Štaudová Adéla

Vyučovací jazyk: angličtina, čeština

Vzdělání: Mendelova univerzita v Brně, obor Ekonomika a management

Kompetence:  individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, konverzace, příprava k maturitě

Zahraniční stáže: roční pracovní pobyt ve Švýcarsku v anglicky mluvící rodině

 

Šuba Zbyněk

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta 

Kompetence: individuální a skupinová výuka, příprava ke státní maturitní zkoušce, příprava ke státní jazykové zkoušce, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B2, příprava k mezinárodním zkouškám FCE, hodnocení a testování studentů, překlady

Zahraniční stáže: roční studium na Lillebealt Academy, Odense, Dánsko

Zkoušky:  OXP (English Certificate C1)

 
 
 

Tihonová Tereza, Bc.

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta, obory Anglický jazyk a literatura, Portugalský jazyk a literatura

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, konverzace, příprava ke státní maturitní zkoušce, překladatelská činnost

Zahraniční stáže: letní pracovní pobyt ve Velké Británii

Zkoušky: státní bakalářská zkouška (úroveň C2)

 
 
 

Topolářová Ester, Bc.

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Colby College (USA), obor Kulturní antropologie

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, konverzace, příprava ke státní maturitní zkoušce, příprava k jazykovým zkouškám

Zahraniční stáže: studium v Itálii a v USA, pracovní stáž v Kyrgyzstánu a v USA

 
 
 

Vanerová Veronika, Bc.

Vyučovaný jazyk: francouzština, angličtina

Vzdělání: Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, obor Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod; Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, obor Překladatelství francouzského jazyka

Kompetence: individuální, skupinová a firemní výuka

Zahraniční stáže: pracovní stáž ve Francii, roční studium na Université Bretagne-Sud, Lorient (Francie)

Zkoušky: DALF C2

Vencálková Eva Světlana, PhDr.

Vyučovaný jazyk: španělština, francouzština

Vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Romanistika), obor francouzština a španělština, učitelství pro jazykové školy

Kompetence: skupinová výuka, firemní výuka, individuální výuka, překladatelská a tlumočnická činnost

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Latinské Americe, pracovní pobyty v Španělsku, Francii a Latinské Americe

Věčorková Šárka

Vyučovaný jazyk: angličtina, japonština

Vzdělání: studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, obor Dějiny umění

Kompetence: skupinová a individuální výuka, konverzace, příprava na mezinárodní zkoušky KET, PET, FCE, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, překladatelská činnost,  testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Japonsku, dobrovolnická stáž v Jižní Koreji (Project H.U.G)

Zkoušky: CAE

 

Vignatiová Jana, Mgr.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor anglický jazyk a literatura – český jazyk a literatura – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Kompetence: skupinové kurzy, firemní kurzy, individuální kurzy, konverzace, překladatelská činnost, tlumočení

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Velké Británii

pelican-logo

Vilasová Blanka, Mgr.

Vyučovaný jazyk: italština

Vzdělání: Univerzita Karlova, obor Italský jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura

Kompetence: individuální a skupinové kurzy, firemní výuka, překladatelská a tlumočnická činnost

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Sieně a v Římě

 Viszlayová Veronika, Bc.

Vyučovaný jazyk: němčina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura, obor Překladatelství a tlumočnictví německého jazyka

Kompetence: individuální a skupinová výuka, testování a hodnocení studentů, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, konverzace, příprava k maturitě, překladatelská a tlumočnická činnost

Zkoušky:  onDaF online-Einstufungstest Deutsch als Fremdsprache

Zahraniční zkušenosti: studijní pobyt v Německu

pelican-logo

Vondráková Kateřina, Mgr.

Vyučovaný jazyk: němčina

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor Německý jazyk a literatura

Kompetence: individuální a skupinová výuka, firemní kurzy, testování a hodnocení studentů, konverzace, příprava k maturitě a jazykových zkouškám

Zkoušky: Mittelstufe II. (C1), Zentrale Oberstufenprüfung (C2)

Zahraniční zkušenosti: studijní pobyt na Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Německo

Vysloužilová Markéta, Bc.

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání:   Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Lektorství anglického jazyka

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, firemní kurzy, výuka dětí a mládeže,  konverzace, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, příprava k jazykovým zkouškám, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1

Zahraniční stáže: pracovní pobyt ve Velké Británii

Wagnerová Petra, Mgr.

Vyučovaný jazyk: španělština a katalánština

Vzdělání: MU obor Španělský jazyk a literatura, Universidad Autònoma de Barcelona (Španělsko) a El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM (Mexiko)

Kompetence: individuální a skupinová výuka, pomaturitní studium, firemní kurzy, konverzace, tlumočnická a překladatelská činnost, příprava na zkoušky DELE, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1, tvorba didaktických materiálů, testování a hodnocení studentů

Zahraniční stáže: jazykový a studijní pobyt ve Španělku a Mexiku, pracovní pobyt ve Velké Británii

Zkoušky: Certificát del Centro de Lenguas Modernas (C1), DELE (B2), Certificat del Institut Ramon Llull (A1 Bàsic)

Wawrosz Artur

Vyučovaný jazyk: japonština, angličtina

Vzděláni: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Japanistika

Kompetence: skupinové kurzy, individuální kurzy, firemní výuka, konverzace, příprava k´jazykovým zkouškám, příprava ke zkoušce pro získání Osvědčení ze základní znalosti jazyka B1 (angličtina) a N3 (japonština), překladatelská a tlumočnická činnost, pomaturitní studium, 

Zahraniční stáže: studijní pobyt v Kjótu (Japonsko)

Weinštuk Marek, Mgr. 

Vyučovaný jazyk: angličtina, čeština pro cizince

Vzděláni: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Chemie

Kompetence: Skupinová a individální výuka, technická angličtina (obor chemie, biologie, farmacie), příprava na jazykové zkoušky, překlady z anglického jazyka, čeština pro cizince A1.

Zkoušky: FCE (First Certificate of English)

Wojnar Beata 

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzděláni: Newton College Brno - Globální podnikání a management

Kompetence: Skupinová a individuální výuka, firemní kurzy, pomaturitní studium, příprava na jazykové zkoušky, překlady z anglického jazyka, konverzace

Zahraniční zkušenosti: pracovní pobyt ve Velké Británii, roční pracovní stáž v Austrálii

 

Zatloukal Radek

Vyučovací jazyk: angličtina

Vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, anglický a ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kompetence: individuální a skupinová výuka, příprava ke státní jazykové zkoušce či zkouškám KET, PET, FCE, překlady

Zahraniční stáže: pracovní pobyt v New York, USA, pracovní stáž v Baku, Ázerbájdžán

Zkoušky: CAE (Certificate in Advanced English)

Zatloukalová Martina, Bc.

Vyučovaný jazyk: čínština

Vzdělání: Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, obor Kulturní studia Číny /// Filosofická fakulta, Univerzita Palackého, obor Čínská filologie

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka

Zkoušky:  HSK 5

Zahraniční zkušenosti: studijní pobyt na Zhengzhou University a Guizhou University, ČLR

Závodská Ľubomíra

Vyučovaný jazyk: čínština

Vzdělání: Pedagogická a sociální akademie Turčianske Teplice, odbor Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství  

Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, obor Kulturní studia Číny 

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, výuka dětí, hodnocení a testovaní studentů

Zahraniční zkušenosti: Erasmus San cesario di Lecce

Zemanová Iveta, Bc.

Vyučovaný jazyk: francouzština

Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Učitelství francouzského jazyka

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, konverzace, firemní kurzy

Zahraniční stáže: studijní pobyt ve Francii, pracovní pobyt v Anglii

Zlámalová Anna

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, obory Anglický jazyk a literatura a Obecná jazykověda

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, příprava k přijímacím zkouškám a k maturitě, výuka dětí a mládeže, konverzace, příprava k jazykovým zkouškám (FCE, CAE), korektury diplomových prací, výuka „chronických začátečníků“, firemní kurzy, překladatelská činnost 

Zkoušky: CAE

isic-fotka

Zrůstková Lucie

Vyučovaný jazyk: angličtina

Vzdělání: Vysoké učení technické Brno, obor Ekonomika podniku

Kompetence: individuální výuka, skupinová výuka, konverzace, firemní kurzy 

Zahraniční stáže: pracovní stáž ve Velké Británii