Státní jazykové zkoušky

Pro jakékoliv informace volejte Olgu Kovácsovou do kanceláře školy
na tel. číslo +420 725 441 935.

Pořádáme statní jazykové zkoušky z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny na úrovních B2 a C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Organizujeme také přípravné kurzy k státním jazykovým zkouškám.

Ke státní jazykové zkoušce se můžete přihlásit i když nejste naším studentem.

Přihlášky ke zkouškám najdete zde.

Praktické uplatnění SJZ
Průběh zkoušek
Ceník
Praktické uplatnění SJZ

Státní jazyková zkouška B2 a C1 a uplatnění certifikátu v praxi

Jazyková škola PELICAN pořádá jazykové kurzy Brno, jejichž hlavním cílem je dosáhnout žádoucího jazykového pokroku a následné získání uznávaného certifikátu, který dokládá znalost jazyka na určité úrovni.

Měřítko pro srovnání obtížnosti zkoušek určuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky, podle kterého je od roku 2016 upravena úroveň státních jazykových zkoušek v České republice. Dosažené certifikáty SJZ se tak staly srovnatelné s mezinárodními certifikáty.

Praktické uplatnění vysvědčení o SJZ začíná už na střední škole, využít jej můžete na přijímačkách i jako student na vysoké škole, při cestách do zahraničí i v následujícím pracovním životě.

Využití certifikátu na střední i vysoké škole

Na středních školách je možné vysvědčením o SJZ nahradit profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka. Zatím je tato možnost v kompetenci ředitelů středních škol, proto je potřeba se na uznávání informovat přímo na vedení vybrané střední školy.

Znalost některého z cizích jazyků je velmi častou podmínkou pro úspěšné studium na vysoké škole. Certifikáty bývají obvykle uznávány při přijímačkách na VŠ, některé školy jazykové certifikáty automaticky bonifikují poměrně velkým počtem bodů. Pokud to posvětí garant oboru, je možné díky SJZ uznat na vysoké škole zkoušku či zápočet z daného jazyka.

Certifikát jako vítaný přínos do životopisu

Ucházíte-li se o pracovní místo, je v dnešní době znalost cizího jazyka vhodná, často přímo požadovaná. Vysvědčení o SJZ je důkazem, že jazyk na požadované úrovni skutečně ovládáte. Jestliže jste držitelem certifikátu, zvyšujete své šance na trhu práce. Tato položka ve Vašem životopise personalistu rychle a jednoduše přesvědčí o Vašich kvalitách.

Znalost jazyka otevírá dveře do světa

Velmi oblíbené jsou v dnešní době pracovní stáže či studium v zahraničí, pro které je často certifikát o znalosti jazyka nutným předpokladem. Velkým trendem je taky sbalit si batoh a odjet „na zkušenou“ pracovat do zahraničí. Jak v případě kratší pracovní cesty, tak delšího zahraničního pobytu Vám certifikát o SJZ pomůže najít v zahraničí dobré uplatnění!

Certifikát jako motivace

Ať už s PELICANEM studujete v pomaturitním studiu nebo navštěvujete libovolný jazykový kurz, je jistě velmi praktické zakončit studium vybranou státní jazykovou zkouškou, která může být skvělou motivací a dobře zvoleným cílem. Jazyková škola Pelican totiž ví, že dělá-li student něco s vidinou konkrétního cíle, je daleko větší šance, že to skutečně dotáhne až do konce!

Tvůj PELICAN!

 

 

 

Průběh zkoušek
 • Typy testů mohou zahrnovat tvořené odpovědi, výběr z několika možností, doplňování chybějících slov do textu, částečný překlad, dávání slov do správných tvarů a další.
 • Délka trvání písemné části zkoušky je cca 4 hodiny. Délka trvání ústní části je cca 30 minut.
 • K ústní části uchazeč přistupuje minimálně 14 dní po úspěšném složení písemného testu. Její úroveň je garantovaná státem.
 • V případě, že se uchazeč nedostaví v řádném termínu ke zkoušce, nemá nárok na náhradní termín, ani na vrácení úhrady za zkoušku.

Písemná část

 • Test porozumění čteným slovům
 • Volný písemný projev na dané téma v délce 300 slov
 • Test porozumění slyšenému slovu
 • Test gramatických a lexikálních struktur

Ústní část

 • Losování otázky
 • 10 minutová příprava
 • Dialog se zkoušejícím

Písemná část

 • Test porozumění čteným textům
 • Volný písemný projev na dané téma v délce 600 slov
 • Test porozumění vyslechnutému textu
 • Test gramatických a lexikálních struktur

Ústní část

 • Losování otázky
 • 10 minutová příprava
 • Dialog se zkoušejícím
 • Rozhovor o přečtených knihách
 • Zkouška z historie a reálií

Certifikace

 • Vysvědčení o státní zkoušce obdrží uchazeč ihned po úspěšném složení ústní části.
 • Na základě vysvědčení o státní jazykové zkoušce může student žádat o uznání jazykových předmětů na vysokých školách v ČR.
 • Vysvědčení o SJZ všeobecné je nutným předpokladem pro možnost ucházet se o překladatelské a tlumočnické zkoušky.
Ceník
 • Poplatek za obě části státní jazykové zkoušky je nutné uhradit jednorázově nejpozději tři týdny před konáním písemného testu.
 • Kandidátovi, který nevyhověl u písemné části a nepostoupí tak k části ústní, bude vrácen poplatek v hodnotě ústní části.

ZÁKLADNÍ SJZ B2 - 3000 KČ  | z toho ústní část 500 Kč
VŠEOBECNÁ SJZ C1 - 3600 KČ  | z toho ústní čaát 600 Kč

Termíny zkoušek najdete ZDE

Termíny zkoušek najdete ZDE

Více informací můžeš získat na tomto telefonním čísle 

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na ulici Lidická 9, Brno