Čeština / Czech for foreigners

Přijímáme přihlášky do jarních kurzů!

You may now enroll in the spring courses!

Půlroční kurz.

20 lekcí

1 semestr

20 lessons

Možnost přistoupit kdykoliv během roku – cena kurzu bude adekvátně snížena.

You may join the course at any time during the year – the price of the course will be reduced accordingly.

Otevření kurzu při minimálním počtu 4 účastníků.

The course opens with a minimum of 4 students.

Zobrazeny 3 výsledky