Firemní angličtina – informace

Pro jakékoliv informace volejte Marcele Mitaně na tel. číslo +420 775 092 296. 

Proč studovat angličtinu s Jazykovou školou PELICAN

 • Jsme jazyková škola s dlouhou tradicí – škola PELICAN sbírá zkušenosti s organizací firemních jazykových kurzů angličtiny již od roku 2002.
 • Víme, že každá firma je jiná. Vyjdeme Vám vstříc ve Vašich náročných požadavcích a díky individuálnímu přístupu budou mít Vaši zaměstnanci jazykovou výuku ušitou na míru.
 • Zaměstnáváme pouze kvalifikované a zkušené lektory. Naše lekce jsou moderní, zábavné a přesně odpovídající potřebám Vašich zaměstnanců.
 • Firemní lekce angličtiny uspořádáme v sídle vaší firmy nebo kdekoliv jinde dle Vašeho přání. Neztrácejte cenný čas dojížděním do jazykové školy a vzdělávejte se přímo na pracovišti.
 • Vyjdeme Vám vstříc. Délku i čas konání lekcí přizpůsobíme Vašim potřebám. Naši lektoři za Vámi přijedou kdykoliv během vaší pracovní doby, ráno před jejím začátkem i večer po jejím skončení.
 • Firemní výuku angličtiny zajišťujeme po celé České republice - nejen v Brně, ale také v Praze, v Pardubicích, ve Zlíně a v dalších městech.
 • Získejte zdroje na úhradu nákladů za firemní kurzy angličtiny. Projekt POVEZ II podporuje odbornou jazykovou výuku zaměstnanců, která zvýší kvalifikaci pracovníků firmy. V případě zájmu poskytujeme konzultaci v oblasti žádosti o státní podporu jazykového vzdělávání zaměstnanců v rámci programu POVEZ II.

Firemní kurz angličtiny zahrnuje:

 • Osobní otestování jazykové úrovně zaměstnanců a jejich rozdělení do skupin podle pokročilosti a pracovního zařazení.
 • Podrobnou analýzu Vašich potřeb a návrh optimální studijní osnovy.
 • Stanovení cílů jednotlivých kurzů a jejich účastníků - např. zlepšování gramatiky, prohlubování slovní zásoby apod. Naším cílem je zlepšení jazykové úrovně každého účastníka kurzu o jednu pokročilost evropského referenčního rámce.
 • Průběžný monitoring a vyhodnocování docházky zaměstnanců do kurzu. Každý měsíc pro Vás vypracujeme analýzu docházky jednotlivých zaměstnanců do lekcí.
 • Zajištění možnosti složení státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a C1 zdarma.

Průběh kurzu

 • Metodik Jazykové Školy PELICAN se zaměstnanci realizuje vstupní rozhovory v anglickém jazyce a na základě jejich výsledků rozdělí uchazeče do skupin odpovídajících jazykových úrovní - od A1 po C1.
 • V rámci iniciační fáze zjistíme Vaše potřeby a požadavky. Na základě těchto podkladů sestavíme osnovu kurzu každé studijní skupině na míru, a to s ohledem na pracovní zařazení i stávající jazykovou úroveň účastníků.
 • V průběhu kurzu vedeme záznamy o docházce účastníků do lekcí, odučené látce a studijních výsledcích zaměstnanců.
 • Každých 6 měsíců provádíme kontrolní testování dosažené jazykové úrovně účastníků kurzu a posuzujeme tak jeho efektivitu.
 • Po ukončení kurzu budou účastníci požádáni o vyplnění dotazníku, v němž budou tázáni, zda kurz splnil jejich očekávání. Na základě výsledků zpětné vazby, analýzy účasti a míry zlepšení se v angličtině navrhneme případné úpravy kurzu.

Cíle kurzu

 • Cílem firemního kurzu angličtiny je zlepšit jazykové dovednosti zaměstnanců kvalitně a nenásilně za co nejkratší dobu, a to především s ohledem na mluvený a písemný projev.
 • Naše kurzy jsou navrženy tak, aby se znalost angličtiny účastníků kurzu zlepšila o jednu úroveň za jeden rok výuky. V případě Vašeho zájmu je možné kurz nastavit také jako zrychlený, v rámci něhož bude progres Vašich zaměstnanců rychlejší.
 • Účastníky kurzů motivujeme k tomu, aby  po jeho dokončení získali osvědčení o složení státní jazykové zkoušky.
 • V případě spokojenosti pro Vás navrhneme navazující kurz angličtiny a pomůžeme Vám tak dále prohlubovat jazykové znalosti Vašich zaměstnanců.

Pro jakékoliv informace volejte Marcele Mitaně

na tel. číslo +420 775 092 296. 

img_1536