Nezisková činnost

Co je smyslem spolku?

Organizace je založena na přesvědčení, že jediným způsobem, jak přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v České republice, je zvýšit obecné povědomí o současných trendech v oblasti vzdělávání a podporovat jejich zapojení do vzdělávacích aktivit na všech úrovních a typech škol.

Máme zkušenosti a jsme inovativní!

Členové sdružení mají zkušenosti se vzdělávacími systémy v zahraničí. Nebojíme se ani inovativních výukových metod a nástrojů!

Jak to děláme?

Naším posláním je sloužit potřebám studentů a vzdělávací komunity formou podpory, spolupráce a partnerství s místními, regionálními a národními neziskovými organizacemi a poskytovat jim kvalitní produkty, vzdělávací programy a profesionální služby.

Nezisková činnost
Nezisková činnost
Nezisková činnost