KRÁTCE O OČEKÁVÁNÍCH

Říká se, že učitel se pro své povolání musí narodit. Pokud toto tvrzení přijmeme, omezujeme tím faktory určující úspěch učitelů pouze na rozměr jejich osobnosti. Ti, kteří rádi vidí dobrého učitele především v roli baviče, určitě s tvrzením nebudou nesouhlasit. Bohužel však opomenou zástupy kvalitních učitelů, kteří nedisponují schopností rozesmát své publikum na počkání. Je pravda, že studenti většinou mají rádi učitele, kteří je dokážou zabavit. Zábavná hodina však nemusí být nevyhnutně zároveň i hodinou přínosnou.

Posuzujeme-li učitele podle schopnosti učit, tzn. podle schopnosti předat studentům znalosti, můžeme tím snadno přehlédnout efektivitu výukového procesu v prostředí, ve kterém studenti přejímají zodpovědnost za své vlastní vzdělávání. Bude tedy možná lepší zvyknout si na jev, který se objevuje stále častěji. Role učitele netkví v předávání informací studentům, ale ve vytvoření vhodných podmínek pro učení. Centrem výuky se místo učitele stávají studenti a jejich individuální potřeby. Učitel je v třídě spíš od toho, aby aktivitu studentů vhodně usměrňoval. Pokrok je tedy přítomen i v tomto rámcovém uspořádání třídní výuky.

MG_4652_HDR1H-1024x683

V takovémto prostředí by tedy zdrojem zábavy měly být především vhodným způsobem navržené aktivity. Osoba učitele je spíše upozaděna, učitel se stává průvodcem studentů ve světě jazyků. Je tedy logické, že uniká z centra pozornosti žáků ve prospěch prostředků a nástrojů výuky.

V naší škole mají studenti podobných nástrojů a prostředků k dispozici více než dost. Oni sami vyjádřili svůj názor na to, jakou roli by měli učitelé zastávat tím, že se v průběhu roku zcela přirozeně zapojili do celé řady aktivit, které jim PELICAN nabízí. Psali články do školního časopisu a na školní blog, zpovídali známé osobnosti ze světa českého šoubyznysu, natáčeli videa pro mezinárodní projekty a zúčastňovali se zahraničních studijních a vzdělávacích pobytů. Je zřejmé, že jejich potřeby a cíle daleko překračují povinnost získat certifikát o absolvování studia. Chtějí komunikovat, být součástí toho co se děje, co se nabízí. A jsou v tom úspěšní.

Jak se tedy u nás vyučuje? Naši učitelé už dávno opustili zdánlivě bezpečný prostor ohraničený studijním plánem v učebnici. Pochopili, že je i pro ně lepší vydat se do neprobádaného terénu autentických příkladů využití cizího jazyka.  Tento způsob konfrontace studentů s jazykem umožňuje vybavit je zásobou větších, či menších fragmentů jazyka ve své přirozené formě, použitelných ve velkém množství různých situací. Poskytuje jim také možnost přirozeně absorbovat zvukové vlastnosti jazyka, a to intonaci, frázování a rytmus. A v neposlední řadě tu máme gramatiku, prezentovanou v kontextu lexikálních jednotek a frazémů.

10307179_584525231663505_5165130981122856079_n-623x416

Je v tom však jeden háček. Jelikož významnou část výukového obsahu v těchto podmínkách určují studenti, jejich otázky, zájmy a potřeby, je těžké kurz naplánovat přesně do posledního detailu. Tato volnost a možnosti jsou však zároveň tím úplně nejlepším, co tento způsob výuky přináší.

5 thoughts on “KRÁTCE O OČEKÁVÁNÍCH”

 1. Yan

  Učitelů, kteří opustili “bezpečný prostor ohraničený studijním plánem” je pořád zoufale málo! Učitelé učí pořád stejně, studijní plány jedou v zajetých kolejích, ale dnešní studenti se diametrálně liší od generace před nimi…můžeme po starších učitelích chtít, aby se změnili? Podle mě musíme…

  1. Martina

   Naprosto souhlasím! Jen se obávám, že změnit zajeté koleje u starších kantorů bude dost těžké…

 2. Klára

  Myslím, že nové prostředky a formy výuky obohacují celý proces učení, a to nejen z pohledu studentů, ale i učitelů. Za mě tedy palec nahoru.

 3. Štefan Zábojník

  Absolútne presne. Je to tak jednoduché, samostatný prístup študentov k riešeniu probémov, učiteľ/lektor skor v úlohe moderátora aktivít než v úlohe neomylnej autority.

  Veľa aktivít v PELICAN smeruje práve k podpore tejto role učiteľa. Sme presvedčení, že akokoľvek sú osobnosť učiteľa a jeho skúsenosti doležité, ochota pracovať na svojom vzdelávání a raste a prijímať nové metódy a formy práce sú nezastupiteľné. Projekty aPLaNet, VIDEOforALL a Pools-3 ako aj ďalšie sú skvelým zdrojom informácií pre pedagógov, ktorí chcú zmeniť a zlepšiť svoj sposob práce. Všetky naše skúsenosti a znalosti sa odrazia v novej metodike Pelican Active Learning System, na ktorej v súčasnosti pracujeme. Budeme radi, ak svoj názor na metodiku prejavia aj lektori našej školy. Budeme vás včas informovať.

 4. Dušan Koloděj

  Autor mi mluví z duše, učitel musí být takovým progresivním operativním nástrojem, takovým Googlem na nohách s atraktivitou Youtube a Facebooku. Naše mladé operační systémy jsou na to dostatečně vhodné, o čemž se studenti mohou sami jednoduše přesvědčit =)

Comments are closed.