Meeting projektu Don´t give up 2009 – Janáčkovo divadlo