ISSUE 04 / 2014 – IN NEW DESIGN

Imagine the possibility of creating a new language from the very beginning.

A language without meaningless words, empty and pompous phrases that mean nothing. Imagine that you enter the world of freedom where nothing is impossible. And that wonderful feeling of excitement when you are involved in the process of creating something new, something exceptional. We experience the same feeling when learning a new language or taking care for our mother tongue. Freedom, critical thinking, knowledge, culture with its optimism is what constitutes the soul of our civilization.

The way we work, teach and learn in PELICAN is intended to ensure that our soul is in harmony with us and is free. We create our own space without boundaries or limitations for us, who teach you, for you, who learn from us and ultimately teach us. We find the whole process very enjoyable and satisfying.

PELICAN is a language school, PELICAN is an educational institution, PELICAN is a multilingual magazine, and PELICAN is the on-line space for you and for us.

pelican_2014_cover-623x382

THE LIMITS OF MY LANGUAGE MEAN THE LIMITS OF MY WORLD LUDWIG WITTGENSTEIN

Představme si, že máme možnost vytvořit naši řeč od samého začátku. Jazyk beze slov, která nic neznamenají, bez prázdných a nabubřelých vět, které nemají žádný význam, že právě otevíráme bránu do světa svobody a neomezených možností. Při té představě zažijeme povznášející pocit, který přináší každý významný začátek. Podobný pocit zažíváme, když se učíme nový jazyk, nebo když láskyplně pečujeme o ten náš rodný. Duší naší civilizace je svoboda, kritické myšlení, vědění, kultura a její optimismus.

Ve škole PELICAN pracujeme, učíme a učíme se tak, aby naše duše žila s námi v harmonii, aby byla svobodná. Vytváříme si vlastní, ničím neomezující prostor pro nás, kteří vás učí a pro vás, kteří se od nás učí, a v konečném důsledku vy učíte nás. Celý tento proces nás baví, přináší uspokojení.

PELICAN je jazyková škola, PELICAN je vzdělávací institut, PELICAN je multi-jazykový časopis, PELICAN je online prostor k vyjádření nás i vás.

5 thoughts on “ISSUE 04 / 2014 – IN NEW DESIGN”

  1. Štefan Zábojník

    The current issue of the PELICAN is the result of hard work of all the staff, teachers and students. The magazine offers an insight into the everyday life of our educational institution. The magazine introduces the principles our work is based on and the values we believe in.

    We are proud of the magazine – we put in a lot of effort to get it published the way wanted. And it’s not just the glossy pages and fabulous photos, it’s mainly the inspiring interviews and interesting articles that fill us with the feeling of contentment. We hope you will feel the same way after reading the magazine.

Comments are closed.