POHLED DO BUDOUCNOSTI / A GLIMPSE INTO THE FUTURE

Jednou v našem životě nastane okamžik, který nás změní, a my se na svět začneme dívat z jiného úhlu pohledu. Stala se mi nehoda, kdy jsem byla na pokraji smrti. Dostávala jsem se do bezvědomí, a hlasy mých blízkých začali slábnout, až nakonec utichly úplně. Stála jsem na tmavé vlhké silnici. A viděla rozbité auto, sanitku a na zemi ležící manželský pár. Když jsem se konečně vzpamatovala, pochopila jsem, že ti lidé na zemi jsou moji rodiče. Vraceli se z dovolené, kterou si tak dlouho plánovali. Vše začalo dávat smysl. Ne! Já nejsem v nebi ani v pekle.  Ocitla jsem se v budoucnosti, kde moji rodiče mají umřít. Zavřela jsem oči a chtěla jsem utéct pryč, ale místo toho jsem stála v nemocnici, vedle moji sestry, která plakala a chtěla zpět rodiče a svoji malou sestřičku. Byla jsem bezmocná. Měla jsem jen touhu znovu žít a probudit se z toho zlého snu. V tom okamžiku jsem otevřela oči. Ležela jsem v nemocničním pokoji a doufala jsem, že to byl jen zlý sen ... a nebo ne? Proto se ptám. Chtěli byste vědět, co se stane v roce 2014? Možná ano. Možná ne. Jisté je, že života bychom si měli vážit.

Soutěžní článek o druhou polovinu školného v Jazykové škole PELIKÁN.

img_0731-623x415

At some point in our life there comes a moment that changes us and after that we start to perceive the world differently. I had an accident in which I came close to death. I was becoming unconscious and the voices of my immediate family were growing weaker and weaker and in the end they faded away completely. I was standing on a dark wet road. And I saw a destroyed car, an ambulance and a married couple lying on the ground. When I finally gathered my wits I realized that those people on the ground were my parents. They were returning from vacation they had planned for so long. Everything started to make sense. No! I was not in heaven, nor in hell. I was in the future where my parents were about to die. I closed my eyes and wanted to run away, but instead I was standing in a hospital next to my sister, who was crying and wanting her parents and little sister to come back. I was helpless. My only desired was to become alive again and to wake up from this nightmare. At that very moment I opened my eyes. I was in a hospital room a hoped that all that was just a bad dream…or was it not? And therefore I ask: Would you like to know what will happen in 2014? Maybe yes. Maybe no. It is however certain that we should value life.

One thought on “POHLED DO BUDOUCNOSTI / A GLIMPSE INTO THE FUTURE”

Comments are closed.