Tlumočník informace

Pro jakékoliv informace volejte Marcele Mitaně do kanceláře školy
na tel. číslo +420 775 092 296 nebo vyplňte objednávkový formulář.

Tlumočnické služby
Jaký je tlumočník nebo tlumočnice z jazykové školy PELICAN
Jaké tlumočnické služby nabízíme
Proč si zvolit tlumočnické služby PELICAN
Tlumočnické služby

Do jakých jazyků tlumočíme

Jazyková škola PELICAN se soustředí na tlumočnické služby do nejvíce poptávaných jazyků v regionu střední Evropy. V naší nabídce se dá tak najít zkušený tlumočník pro Brno a jeho okolí do celkem 17 světových jazyků. Těchto 17 jazyků dělíme dále do tří skupin.

Jazyky nejvýznamnějších evropských států angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština  
Další významné evropské jazyky polština, maďarština, portugalština, novořečtina, bulharština, ukrajinština  
Klíčové jazyky asijských států čínština, vietnamština, korejština, japonština, arabština  

Jakým způsobem si účtuje tlumočník svoji práci?

Pokud je pro realizaci zakázky potřeba odborná konzultace, účtujeme si poplatek ve výši 1000 Kč. V ceně konzultace je veškerá nezbytná příprava, kterou musí společnost PELICAN a tlumočník anebo tlumočnice před samotným tlumočením splnit. Poté se účtuje hodinová sazba za každou započatou hodinu, po kterou tlumočník překládá. Hodinové sazby jsou uvedené v ceníku.

Reference na tlumočnické služby PELICAN

Reference zákazníků na tlumočení pro Brno a zhodnocení našich služeb naleznete zde.

Jaký je tlumočník nebo tlumočnice z jazykové školy PELICAN

Tlumočník anebo tlumočnice z jazykové školy PELICAN je v prvé řadě zkušený. Je to hlavně díky tomu, že již od roku 2006 pracujeme na celoevropských jazykově vzdělávacích projektech se zahraničními partnery a z této spolupráce vzešla hustá síť kontaktů na rodilé mluvčí.

Jazyková škola PELICAN je vám schopná zajistit nejen tlumočení pro Brno, kde sídlí, ale i kdekoliv po celé České a Slovenské republice. Naši tlumočníci jsou dokonce tak flexibilní, že vyžaduje-li to situace, náš tlumočník Brno opustí a vydá se s vámi i do dalších evropských zemí.

Náš tlumočník anebo tlumočnice je také bilingvní, což znamená, že oba jazyky (ten, ze kterého i ten do kterého tlumočí) ovládá jako rodilý mluvčí. Díky tomu máte jistotu, že tlumočení bude nejen plynulé a svižné, ale tlumočník bude také znát idiomy, hovorové varianty jazyka a kulturní i historický kontext dané země.

Jaké tlumočnické služby nabízíme

Jazykovou školou PELICAN vám bude zajištěno kvalitní tlumočení z Brna, které se bude nejlépe hodit na níže vyjmenované tlumočnické služby:

Konsekutivní tlumočení vhodné pro obchodní jednání či pracovní schůzku

První z námi nabízených služeb je konsekutivní tlumočení a jedná se o tlumočení následné. Tlumočník anebo tlumočnice při něm projev řečníka nepřekládá celý zároveň, ale je tlumočen po úsecích. Konsekutivní tlumočení je vhodné např. pro obchodní jednání anebo pracovní schůzku několika partnerů.

Konferenční tlumočení vhodné pro pořádání konferencí, kongresů, seminářů, školení anebo přednášek

Druhým typem tlumočnické služby je konferenční tlumočení a jedná se o tlumočení současné. Tlumočník anebo tlumočnice při něm překládají projev řečníka současně s projevem řečníka za pomoci tlumočnické techniky. Je nejvhodnější pro mezinárodní konference, kongresy, semináře, školení anebo cizojazyčné přednášky.

Simultánní tlumočení vhodné při účasti na cizojazyčných seminářích či školeních

Třetím typem tlumočnické služby, kterou jazyková škola PELICAN nabízí, je simultánní tlumočení bez techniky. Tento typ tlumočení je určený pro jednoho, maximálně dva posluchače, při seminářích anebo školeních. Simultánní tlumočení bez techniky znamená, že tlumočník anebo tlumočnice překládá šeptem souběžně s tím, jak hovoří řečník.

Proč si zvolit tlumočnické služby PELICAN
  • Zkušenosti – Náš tlumočník z Brna je poskytován už od roku 2002
  • Vlastní síť tlumočníků – tlumočník anebo tlumočnice z naší sítě je navíc rodilým mluvčím
  • Rychlost - expresní tlumočení pro Brno i zbytek Evropy zajistíme i na poslední chvíli
  • Flexibilita – Náš tlumočník anebo tlumočnice pracuje i přes víkendy a státem uznávané svátky
  • Pro-klientský přístup - přizpůsobíme se specifickým požadavkům klienta
  • Celoevropské působení – zajistíme tlumočnické služby v rámci celé Evropy

Jazyková škola PELICAN už od svého vstupu na trh v roce 2002 poskytuje nadprůměrně kvalitní tlumočnické služby.

Za tu dobu se jí podařilo, i díky spolupráci na zahraničních projektech, vybudovat hustou síť rodilých mluvčích. Náš tlumočník anebo tlumočnice je tak bezkonkurenčně nejlepší v překonávání kulturních a jazykových bariér.

Působíme po celé České a Slovenské republice i Evropě. Jsme tudíž schopni zajistit tlumočení ve Vámi požadované zemi. Díky husté síti tlumočníků a tlumočnic jsme schopní velmi rychle vyřídit Vaši objednávku a v rámci expresního podání jsme také schopní zajistit vhodného tlumočníka na poslední chvíli. Tato služba se nazývá expresní tlumočení. Pokud je náš tlumočník z Brna objednán 48 hodin a méně před začátkem samotného tlumočení, jedná se o expresní tlumočení.

S rychlostí souvisí i naše flexibilita a pro-klientský přístup, díky kterým jsme schopní rychle reagovat na specifické potřeby zákazníků. Naše tlumočnické služby Brno tak patří mezi ty nejvíce variabilní na celém trhu.

Ve snaze vyjít našim klientům vstříc může náš tlumočník anebo tlumočnice pracovat i o víkendu a ve státem uznávaných svátcích.

O kvalitách tlumočení PELICAN svědčí i naše celoevropské působení, kdy jsme navázali širokou škálu spolupráce se zahraničními spolupracovníky a institucemi. Díky tomu jsme schopní nabízet bezkonkurenčně nejlepší tlumočení pro Brno a společnosti sídlící v něm a v jeho okolí.