STĚHOVAT SE DO ŠPANĚLSKA! ANO NEBO NE?

Teplo, moře, jídlo, svátky, fotbal a víno když všechny tyto znaky spojíme dohromady, vznikne nám Španělsko, země, která svou bohatou kulturou a odlišným lifestylem, přitahuje ročně miliony lidí na celém světě. Ale co se skrývá pod slovem Španělsko, pokud se do této země chcete přestěhovat? Španělsko neboli oficiálně Španělské království s hlavním městem Madrid leží na Pyrenejském poloostrově a je mnohem větší než ČR. Je to země velmi různorodá, každý region je odlišný, ať už v historii, tradicích, ekonomice, přírodě, lidmi a také jazyky. Úředním jazykem je samozřejmě španělština, ale existuje mnoho jiných jazyků a nářečí, například katalánština, galicijština, baskičtina. Život ve Španělsku je ovlivněn náboženstvím, především křesťanstvím.

Španělsko je mnohem lepší pro lidi, kteří nejsou workoholici a preferují oslavy a svátky a volný život, protože ve Španělsku mají velice odlišný harmonogram než v ČR. Například obědvají ve dvě, potřebují na to jednu nebo dvě hodiny. Malé obchody a kanceláří zavírají od dvou do pěti. A večeře? Tu mají také pozdě. Večeří v 9 nebo i později. Obchody zůstávají otevřené od 20:00 nebo od 20:30, bary a restaurace do 24:00. Mnoho lokalit bývá otevřených i do 3:00. Opravdový život končí hodně pozdě oproti Česku. A není neobvyklé večeřet v 10 nebo v 11 včetně všech víkendů. Nevím, jestli  tento rytmus života je lepší než v Česku. Možná že večeřet a chodit tak pozdě spát není pro naše zdraví dobré. Ale dávám přednost dlouhému obědvání beze spěchu jako ve Španělsku.

Mnohem zajímavější ve Španělsku je jejich různorodá a bohatá kuchyně, a to je hlavní důvod proč se přestěhovat do Španělska. Při našem studiu španělštiny jsme se setkali s typickými španělskými jídly. A naše dojmy jsou spektakulárně uspokojivé, neboť lehkost a harmonie španělských jídel nemají nikde jinde na světě konkurenci. V každém regionu, městě můžeme ochutnat různé typické produkty a typická jídla. Například v Galicii jsou hodně tradiční ryby a mořské plody a také se tam jí hodně maso. Dále v Baskicku se vaří typické jídlo bacalao al pil-pil, což je jídlo z ryby s typickou omáčkou. Na jihovýchodě Španělska mají středomořskou dietu, říká se, že je to nejzdravější dieta na světě. Další krásou Španělska jsou svátky a tradice, nejzajímavější jsou například, La Semana Santa, Vánoce, býčí zápasy a La Tomatina. Lidé si tyto svátky užívají, hodně jí, pijí víno.

Španělsko je z hlediska kultury velmi významná po Itálii a Číně je Španělsko třetí zemí na světě nejvíce památkami UNESCO, například La Segrada Familia v Barceloně od Antonia Gaudího. Ve Španělsku je mnoho míst s kulturním významem a kulturních artefaktů včetně obrazů, literatury a hudby. Například Las Meninas od Diega Velazqueze v Muzeu del Prado v Madridu nebo Don Quijote de La Mancha a Sonar nebo Benicassim, což jsou letní hudební festivaly. Dalšími výhodami Španělska jsou památky, kterých je ve Španělsku mnoho. Například v Madridu se nachází Plaza de Cibeles a Palacio de Communicacione a Palacio Real de Madrid a Santiago de Compostela je jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v Evropě.   Myslíme, že jsme vám dostatečně představili důvody proč se do Španělska přestěhovat. Teď už je jen na vás, jestli je Španělsko vaše vysněná země.

Nicole Stašková, Dana Leová, Michal Bednařík

Studenti jazykové školy PELICAN

Korekturu překladu textu zajistila Petra Štantejská, lektorka španělštiny pomaturitního studia organizovaného školou PELICAN. PELICAN organizuje pomaturitní studium a kurzy angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, němčiny a dalších.

spain-379535_640

¡MUDARSE A ESPAÑA! ¿SÍ O NO? El calor, el mar, la comida, las fiestas, el fútbol, el vino,... Cuando combinamos todos los signos surge el país llamado España. Un país que con su rica cultura y diferente estilo de vida atrae a milliones de personas de todo el mundo. Pero, ¿qué se esconde bajo la palabra España? España o el Reino de España con la capital ciudad de Madrid es un país que se halla en la Península Ibérica. España es grande, mucho más grande que la República Checa. Es un país muy variado y cada región es diferente: la historia, las tradiciones, la economía, la naturaleza, la gente y también la lengua. El idioma oficial es el español pero existen más lenguas oficiales; el catalán, el gallego, el vasco. La vida en España está fuertemente influenciada por la religión, principalmente la cristiana.

Es una paradoja que su estilo de vida no se refleja del estricto cristianismo, sino de lo contario, viven la vida liberamente. España es conveniente para la gente que no está adicta al trabajo y  prefiere muchas fiestas y una vida libre porque en España tienen los horarios diferentes de la Republíca Checa. Por ejemplo, el almuerzo es sobre las dos. Nesesitan una o dos horas para comerlo. Por eso pequeñas tiendas y muchas oficinas cierran de dos a cinco. Tienen la pausa llamada la siesta. ¿Y la cena? Pues también es muy tarde. Se cena a las nueve o más tarde. Por eso las tiendas están abiertas hasta las ocho u ocho y media y los bares y restaurantes hasta las doce. Y muchos locales abren hasta las tres de la madrugada. La vida nocturna en la ciudad termina mucho más tarde que en Chequia. Y no es raro cenar a las diez o a las once, sobre todo los fines de semana. No sé si este ritmo de vida es mejor que el checo. Creo que cenar tan tarde, antes de dormir, no es bueno para la salud. Pero si nos gusta comer mucho tiempo, sin prisa, así ocurre en España.

  Lo interesante en España es su heterogénea y rica cocina que es el primer motivo del porqué mudarse a España. Durante nuestro estudio del español nos encotramos con comidas típicas de España. Nuestra impresión es satisfactaria porque sabor de la cocina española en ninguna parte del resto del mundo no tiene concurrencia. En cada región, hasta en cada cuidad se pueden probar diferentes productos y platos tipícos. Por ejemplo, en Galicia son muy tradicionales el pescado y el marisco y también se come muy buena carne. En el País Vasco se cocina un plato típíco que se llama bacalao al pil-pil. Es un tipo de pescado con una salsa. En el sur y este de España tienen la dieta mediterránea. Se dice que es una de las dietas más sanas del mundo. Otras bellezas en España son, por ejemplo, las fiestas. Las más importantes son la Semana Santa, la Navidad, la corrida de Torros y la Tomatina. La gente se divierte durante las fiestas, baila, toma vino y come mucho.

España es un país con un gran significado cultural. Después de Italia y China, España es tercer país en el mundo con la mayoría de monumentos pertenecientes en la lista del Partimonio de la Humanidad. Por ejemplo la Sagrada Familia de Antoni Gaudí en Barcelona. En España hay muchos sitios con ese significado cultural y artefactos culturales incluso los cuadros, libros o música. Por ejemplo Las Meninas de Diego Velázquez en Museo del Prado en Madrid o Don Quijote de La Mancha y Sónar o Benicassim que son dos festivales musicales de verano. Otra ventaja de vivir en España son numerosos monumentos. Por ejemplo, en Madrid está Plaza de Cibeles, Palacio de Communicaciones, Palacio Real de Madrid y Santiago de Compostela con su catedral - esto son solamente unos pocos ejemplos de los lugares más significativos en España significativos también para Europa. Pensamos que  os hemos presentado sufisiente las razones del porqué mudarse a España, ahora ya depende sólo de vosotros si España es vuestro país ideal.

Nicole Stašková, Dana Leová, Michal Bednařík

Escuelas de idiomas Estudiante PELICAN

4 thoughts on “STĚHOVAT SE DO ŠPANĚLSKA! ANO NEBO NE?”

Comments are closed.