MEDICE

V září 2018 jsme spustili nový vzdělávací projekt, jehož cílem je seznámit ženy migrantky se systémem českého zdravotnictví a současně jim pomoci osvojit si základní českou terminologii z oblasti péče o zdraví. Do dvouletého projektu jsou zapojeny organizace z Islandu, Kypru, Polska a Velké Británie.

 

Ženy cizinky žijící na území České republiky mají ztížený přístup ke zdravotní péči. Vyplývá to z výsledků výzkumu Světové zdravotnické organizace. Důvodem je často jazyková bariéra a neznalost zdravotnického systému v České republice. Výsledkem je pak to, že tyto ženy nejsou často schopny zajistit sobě a svým potomkům adekvátní péči, což se dlouhodobě podepisuje na jejich zdravotním stavu.

 

Cílem projektu MEDICE  je usnadnit přístup příchozích žen a jejich dětí ke zdravotním službám v pěti evropských zemích. V rámci projektu vznikne mj. i elektronická mapa zdravotnického systému v České republice, na Islandu, na Kypru, v Polsku a ve Velké Británii, která bude k dispozici celkem v 15 jazycích, včetně jazyků nejpočetnějších národnostních menšin na území těchto států, jako je ruština, ukrajinština, arabština, arménština nebo rumunština.

 

Tato mapa poskytne ženám základní přehled o typech zdravotnických zařízení, jejich službách a formálních náležitostech zdravotní péče, včetně informací o zdravotním pojištění a poplatcích.

 

Dalším plánovaným výstupem projektu jsou výukové materiály, které ženám pomohou osvojit si výrazy spojené s návštěvou lékaře, nemocemi, příznaky a léčebnými postupy. Tyto materiály budou dostupné jak v textové, tak v audiovizuální formě, a budou ženy seznamovat s pečlivě vybranými pojmy a frázemi z oblasti zdravotnictví. 

 

Tyto nástroje jim umožní samostatně jednat při návštěvách lékaře a při řešení dalších záležitostí spojených s péčí o zdraví. Jejich součástí bude i mobilní aplikace, která ženám umožní se k těmto informacím v případě potřeby rychle a jednoduše dostat.

 

Veškeré materiály, které vzniknou v rámci projektu, budou zdarma k dispozici také učitelům češtiny pro cizince a pracovníkům organizací věnujících se integraci cizinců, kteří je tak mohou využít při práci se svými klientkami.

 

Pomoci mohou také pracovníkům ve zdravotnictví, kteří díky nim snáze překonají komunikační bariéry mezi nimi a pacientkami a poskytnou jim tak odpovídající lékařskou péči. 

 

Partneři projektu:

ASTOFAN (Island)

Spolek PELICAN (Česká republika)

Mosaic Art and Sound (Velká Británie)

SYNTHESIS Center for Research and Education (Kypr)

Społeczna Akademia Nauk (Polsko)