Jazykové zkoušky

Dokažte, že na to máte! Přihlaste se k nám a získejte možnost ozdobit si své CV o magickou položku státní jazyková zkouška.

Pro jakékoliv informace volejte do kanceláře školy
na tel. číslo +420 725 441 935.

U nás pořádáme jazykové zkoušky ze šesti světových řečí na různých úrovních (B2, C1) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. A naše státní jazyková zkouška Brno je dostupná pro všechny – nejen tedy pro ty, kteří u nás předtím prošli jazykovým kurzem.

Proč je vlastně nutné skládat jazykové zkoušky?

Z pragmatických důvodů – možná i vás čeká situace, že budete posílat svůj životopis do desítek různých firem a doufat, že získáte nějakou dobře placenou a zajímavou pracovní pozici. Zaměstnanci HR oddělení, manažeři nebo ředitelé potom dostávají na stůl stovky životopisů a probírat se jimi je pro ně úmorná činnost… svoje kvality tedy musíte umět vyjádřit, „prodat“. Že jste se anglicky učili šest let a že chápete všechny gramatické zákonitosti, tím těžko někoho omráčíte. Lepší je mít ve svém CV stručně a suše napsáno: „státní jazyková zkouška z angličtiny“.

Pokud jste si doposud mysleli, že státní jazyková zkouška představuje hezkou přidanou hodnotu k získání lepšího platu nebo pro nějaký kariérní růst, pak si vás dovolujeme poopravit – jazykové zkoušky jsou východiskem k tomu najít si vůbec práci.

Níže se podívejte na nabídku jazykových zkoušek v PELICAN

Jazykové zkoušky
Jazykové zkoušky
Státní jazyková zkouška
Státní jazyková zkouška
Státní jazyková zkouška Brno
Státní jazyková zkouška Brno

Jako takový základní „záchytný bod“ bývá považována zkouška B1, neboli zkouška z úrovně B1, jež reflektuje základní vyjadřovací schopnosti v daném jazyce a schopnost dorozumět se s rodilým mluvčím o jednodušších tématech. Certifikovaná zkouška B1, kterou Pelican organizuje, je stejně jako ostatní standardizované zkoušky řazena do seznamu vydávaného MŠMT.

Nabízíme i přípravný kurz FCE i s příslušnou státní jazykovou zkouškou. FCE neboli First Certificate in English je zkouškou uznávanou prakticky na všech univerzitách v evropských zemích a stejnou vahou je ceněna také zaměstnavateli, kteří vznášejí nárok na jazykové vzdělání. Státní jazyková zkouška je u Pelicana nabízena na úrovních B2 a C1 a platí u ní totéž co pro naše ostatní zkoušky - můžete ji u nás složit bez ohledu na to, zda jste naším studentem.

Velkému zájmu se u nás těší také zkouška TOEFL. TOEFL neboli Test of English as a Foreign language je mezinárodně uznávaná americká standardizovaná jazyková zkouška, která se považuje za vstupní bránu například pro studium v zahraničí na univerzitách, kde se přednáší anglicky. Pelican nabízí nejen státní jazykovou zkoušku všeobecnou na úrovni TOEFL, ale i přípravný kurz na tuto zkoušku.

Ale abychom nezůstávali jen u angličtiny, zmiňme také zkoušku z češtiny. Zkouška pro cizince z českého jazyka je nutností pro ty, kteří chtějí získat trvalý pobyt. I těm chceme pomoci – nabízíme vedle zkoušky rovněž přípravný kurz, kde mohou cizinci prohloubit své znalosti a schopnosti a zjistit vše potřebné k složení.

Na naše zkoušky se můžete přihlásit níže

Jazyková škola Pelican je vám vždy k dispozici - neváhejte a vyzkoušejte naše jazykové zkoušky.