Státní jazykové zkoušky

Pro jakékoliv informace volejte Olgu Kovácsovou do kanceláře školy
na tel. číslo +420 725 441 935.

Pořádáme statní jazykové zkoušky z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny na úrovních B2 a C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Organizujeme také přípravné kurzy k státním jazykovým zkouškám.

Ke státní jazykové zkoušce se můžete přihlásit i když nejste naším studentem.

Přihlášky ke zkouškám najdete zde.

Průběh zkoušky

 • Každý typ státní jazykové zkoušky se skládá z písemné a ústní části.
 • Typy testů mohou zahrnovat tvořené odpovědi, výběr z několika možností, doplňování chybějících slov do textu, částečný překlad, dávání slov do správných tvarů a další.
 • Délka trvání písemné části zkoušky je cca 4 hodiny. Délka trvání ústní části je cca 30 minut.
 • K ústní části uchazeč přistupuje minimálně 14 dní po úspěšném složení písemného testu. Její úroveň je garantovaná státem.
 • V případě, že se uchazeč nedostaví v řádném termínu ke zkoušce, nemá nárok na náhradní termín, ani na vrácení úhrady za zkoušku.

Písemná část

 • Test porozumění čteným slovům
 • Volný písemný projev na dané téma v délce 300 slov
 • Test porozumění slyšenému slovu
 • Test gramatických a lexikálních struktur

Ústní část

 • Losování otázky
 • 10 minutová příprava
 • Dialog se zkoušejícím

Písemná část

 • Test porozumění čteným textům
 • Volný písemný projev na dané téma v délce 600 slov
 • Test porozumění vyslechnutému textu
 • Test gramatických a lexikálních struktur

Ústní část

 • Losování otázky
 • 10 minutová příprava
 • Dialog se zkoušejícím
 • Rozhovor o přečtených knihách
 • Zkouška z historie a reálií

Certifikace

 • Vysvědčení o státní zkoušce obdrží uchazeč ihned po úspěšném složení ústní části.
 • Na základě vysvědčení o státní jazykové zkoušce může student žádat o uznání jazykových předmětů na vysokých školách v ČR.
 • Vysvědčení o SJZ všeobecné je nutným předpokladem pro možnost ucházet se o překladatelské a tlumočnické zkoušky.

Poplatek za zkoušku

 • Poplatek za obě části státní jazykové zkoušky je nutné uhradit jednorázově nejpozději tři týdny před konáním písemného testu.
 • Kandidátovi, který nevyhověl u písemné části a nepostoupí tak k části ústní, bude vrácen poplatek v hodnotě ústní části.

Typ zkoušky

Jazyková úroveň

Písemná část

Ústní část

Základní

B1

1 000 Kč

500 Kč

Základní

B2

2 500 Kč

500 Kč

Všeobecná

C1

3 000 Kč

600 Kč

Termíny zkoušek najdete ZDE

Více informací můžeš získat na tomto telefonním čísle 

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na ulici Lidická 9, Brno