WeR1

The project aims at creating a platform for continuous language improvement through CLIL, e. g. a method of teaching a second language as a medium of classroom instruction. Through this method, unemployed, low skilled migrants and refugees can study the subjects of their real interest, i.e. cultural adaptation and work-related content.

 

Cílem projektu je vytvořit platformu pro soustavné zdokonalování znalosti cizího jazyka prostřednictvím integrované metody CLIL. Tato metoda umožňuje výuku jiného předmětu v jazyce, jehož znalost si student chce osvojit. Projekt je zaměřen na cizí státní příslušníky, kteří touto metodou budou informováni o právním, ekonomickém a pracovním prostředí dané země.