Multijazyková knihovna jako prostředek rozvoje transverzálních kompetencí dětí

Hodnoceno 5.00 z 5 na základě 2 hodnocení zákazníků
(Hodnocení: 2)

 

Workshop vznikl jako jeden z výstupů projektu MultiLib: The Multilingual Library for Children in Europe. Cílem tohoto mezinárodního projektu bylo reagovat na potřebu úspěšné integrace příchozích cizinců do evropského společenství. To je spojeno se zvyšujícím se podílem multietnických tříd, což klade nové nároky na pedagogy nejen na základních školách. Cílem workshopu je nabídnout jim nástroje, s jejichž pomocí si s diverzitou dětí a přístupů poradí.

Cíl studia

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou zapojeni do procesu integrace nezletilých potomků imigrantů a uprchlíků pobývajících na území Evropské unie. Účastníci programu se seznámí s hlavními výstupy projektu a osvojí si základní metodické postupy při práci s cílovou skupinou, včetně možností zařazení uvedených aktivit do své běžné práce. Zvláštní důraz bude kladen na propojení pohádek z multijazykové knihovny se souborem aktivit, které jsou určeny k rozvoji tzv. transverzálních kompetencí dětí.

Uplatnění

Po absolvování programu budou účastníci schopni:

 • Identifikovat kulturní a sociální rozdíly mezi jednotlivými žáky a uplatnit ve výuce kulturně citlivý přístup
 • Efektivně rozvíjet smysl dětí pro sociální začlenění, a to navzdory jejich odlišnému původu
 • Pomoci rozvinout mezikulturní porozumění v dětském kolektivu
 • Rozvinout dovednosti přispívající k budoucímu uplatnění dětí z etnických menšin za využití kooperativních vzdělávacích aktivit založených na tvořivosti a zábavě

 

Obsah kurzu

Výuka je rozdělena do celkem 3 tematických bloků:

Blok A: Prezentace materiálů projektu MultiLib

Cílem prvního bloku je seznámit účastníky s materiály a učebními pomůckami vyvinutými v rámci mezinárodního projektu MultiLib. Představíme okolnosti vzniku projektu, partnerské organizace, cíle projektu, použité metody a souhrn aktivit v rámci projektu. Součástí prvního bloku je i prezentace výstupů projektu, kterými jsou:

Blok B: Výukové moduly a aktivity projektu MultiLib v praxi 

Cílem druhého bloku je představit účastníkům semináře výukové moduly projektu. Výukové moduly obsahují doporučený postup při zařazování a realizaci aktivit ve výchovně-vzdělávacím procesu. Aktivity částečně vycházejí z META Competences Framework, jenž byl vytvořen za účelem identifikací klíčových kompetencí rozvíjených v rámci interkulturního vzdělávání. Mezi tyto kompetence patří především:

 • Schopnost pochopení a přijetí odlišné kultury
 • Kreativní myšlení
 • Komunikační dovednosti
 • Sebeúcta a schopnost seberealizace
 • Odpovědné rozhodování
 • Kritické myšlení a schopnost řešit problémy
 • Schopnost přizpůsobit se kolektivu a spolupracovat

Blok C: Pedagogicko–psychologická východiska projektu v teorii a praxi 

Cílem třetího bloku je představit hlavní pedagogicko-psychologická východiska projektu, na kterých je vystavena jeho metodika. Součástí bloku je i praktická ukázka konkrétních technik práce s dětmi, na které ukážeme, jak využívat vybrané aktivity, hry a cvičení pro rozvoj personálních a osobních kompetencí potřebných pro život v kulturně a etnicky diverzifikované společnosti.

V rámci tohoto bloku se účastníci postupně dozví, jak vybrat vhodnou vzdělávací aktivitu, jak ji nastavit tak, aby vyhovovala složení skupiny a pedagogickému záměru, jak řešit případné problémy vzniklé v průběhu její realizace a jak efektivně zhodnotit její dopad na kompetence žáků.

 

Forma kurzu

Kurz je veden prezenční formou semináře.

Hodinová dotace

Hodinová dotace je 8 vyučovacích hodin 

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Maximální počet účastníků: 10

Cílová skupina: Cílovou skupinu jsou pedagogičtí pracovníci (učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelé, pedagogové volného času atd.). 

Způsob vyhodnocení akce

Na základě aktivní účasti bude účastníkům uděleno osvědčení o úspěšném absolvování programu Multijazyková knihovna jako prostředek rozvoje transverzálních kompetencí dětí.

Zájemce prosím, aby se přihlásili přes e-mail mitana@skolapelican.com.

 

Studium doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie:

2 recenze Multijazyková knihovna jako prostředek rozvoje transverzálních kompetencí dětí

 1. Hodnocení 5 z 5

  Alena H.

  Jsem moc ráda, že jsem se měla možnost zúčastnit kurzu, který se věnuje tématu multikulturního vzdělávání a integrace. Společně s ostatními účastníky jsme se seznámili s výukovými metodami, které lze využít ve třídách s multietnickým složením. Těším se, až některé z metod vyzkouším ve svých hodinách. Kurz ve mně zároveň posílil motivaci věnovat se problematice více do hloubky a průběžně se v ní vzdělávat.

 2. Hodnocení 5 z 5

  Renata

  Jelikož pracuji s dětmi, které jsou z různých zemí, hledala jsem metodické pomůcky a aktivity, pomocí kterých bych mohla pracovat se smíšenými kolektivy. Přitom jsem narazila na tento jednodenní kurz, který mě zaujal zejména využitím práce s příběhy. Kromě zajímavých podnětů pro výuku ze strany organizátorů kurzu se mi líbila i možnost sdílet své pedagogické zkušenosti s ostatními účastníky a účastnicemi kurzu.

Přidat recenzi

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Objednávka

Pokladna