Euroangličtina

Pro jakékoliv informace volejte Marcelu Mitanu na tel. +420 775 092 296.

Obecné informace
Průběh výuky
Plán výuky
Obecné informace

Kurz euro angličtiny je vhodný pro pracovníky v oblasti státní správy, samosprávy a pro další, kterých se týká problematika Evropské unie a mají úroveň angličtiny alespoň B1. V kurzech euroangličtiny se naučíte specifická slova, které se v EU používá.

 

Výuka euro angličtiny obsahuje slovní zásobu z oblastí ekonomických a měnových záležitostí, podnikání a průmyslu, zemědělství, vzdělávání, zaměstnaneckých a sociálních záležitostí, životního prostředí, justice a vnitřních věcí a regionální politiky.

 

Jazyková škola Pelican Brno

 

Kurzy Euro Angličtiny Brno

 

Výuka je vedena dle učebnice EURO English a slovníku EURO ANGLIČTINA, který je dostupný ve formátu pdf a vydaný Národním orgánem pro koordinaci. Slovník slouží zejména k výuce terminologie vztahující se ke strukturálním fondům a k politice soudržnosti.

 

Absolventi kurzu budou umět množství frazeologických spojení a kontextualizovaných výrazů používaných v EU dokumentech a v korespondenci současné administrativní euro angličtiny.

 

Reference klientů kurzu Euro Angličtiny

Průběh výuky

Každá hodina euro angličtiny se specializuje na poslech, čtení a následnou konverzaci o tématech týkajících se Evropské unie. Další cvičení se zaměřují na pochopení terminologie používané v textu a umožňují tak zaměstnancům procvičit si novou slovní zásobu, frazeologii a gramatiku.

 

Zaměstnanci budou umět používat obecné i odborné termíny euro angličtiny ve správném kontextu a naučí se vyjadřovat o problematice EU ústně i písemně. Lektor ve výuce využije autentických dokumentů EU, příkladů z reálných rozhovorů s pracovníky EU a poskytne zaměstnancům zdroje, kde je možné čerpat další terminologii a orientovat se v pojmech euro angličtiny.

 

Tlumočník

 

Příklady euro angličtiny a její využití

 

Znalost euro angličtiny hraje roli nejen v odborné komunikaci v angličtině, ale i ve velkém množství EU textů v češtině. Mnoho pojmů se dnes nepřekládá do češtiny a zůstávají ve své anglické podobě, pouze dochází k jejich skloňování. Proto se zaměstnanec pohybující se v oblastech spojených s EU strukturou musí v těchto pojmech orientovat.

 

Specializované kurzy euro angličtiny Brno

 

Příklad využití euro angličtiny v praxi

 

Jasným příkladem využití euro angličtiny je text ze článku týkající se klasických podílových fondů:

 

„Řada studií se věnuje srovnání výkonnosti aktivně řízených podílových fondů s jejich benchmarky.“ Slovo benchmark patří dnes mezi často používaný pojem v oblasti EU a velmi výjimečně se překládá. Podle jednoduché definice je benchmark metoda srovnávání hodnot určité veličiny, avšak s kontextem se může význam tohoto výrazu mírně lišit.

 

Příkladem jsou také pojmy dumping a antidumping, které se týkají celní správy a ochrany domácího průmyslu. Tyto pojmy jsou v dnešní době potřebné a aktuální, zejména v případě dovážení výrobků z Číny do EU.

 

Dumping je druh cenového podbízení, ve zkratce se jedná o vývoz zboží za ceny, které jsou nižší než ceny na trhu země dovozu, za účelem odstranění konkurentů.

 

Antidumpingová opatření jsou pak ochranná opatření namířená proti dumpingu, spočívají v uvalení dodatečného (protidumpingového) cla na dumpingový dovoz v takové výši, aby byl dumping vyrovnán, anebo vyrovnávacího cla, jež má vyrovnat prémie nebo jiné podpory poskytnuté na výrobu zboží. 

 

Lektor školy PELICAN představí v kurzu variace terminologií euro angličtiny, v kontextu jednotlivých oblastí a pomůže státním úředníkům a ostatním zaměstnancům státní správy se mezi nimi orientovat.

Plán výuky

Popis plánu výuky euro angličtiny Brno

 

Euro angličtina je vyučována v průběhu 10 lekcí. Každá lekce se skládá ze čtyř vyučovacích hodin. V každé lekci se budete učit terminologii i gramatiku angličtiny a budete se soustředit na daná témata. Seznámíme vás se zdroji informací jako jsou např.:

 

  • EUR-lex – umožňuje přístup k zákonům EU, ke smlouvám, nařízením atp. v mnoha jazycích,
  • Linguee – nabízí jednoduché hledání v dokumentech EU v mnoha jazycích,
  • Eurostat – nabízí nahlédnutí do statistik EU.

 

V rámci lekce vám bude poskytnut slovník odborné terminologie EU ve formátu pdf na webu strukturálních fondů.

Kurz euro angličtiny může probíhat samostatně nebo jako součást obecné či obchodní angličtiny nebo angličtiny pro státní správu.

 

 

 

IMG_6456
IMG_6926
IMG_7543 (2)
IMG_7415
IMG_7428 (1)

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 775 092 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.