Profesní kvalifikace

Pro jakékoliv informace volejte Marcelu Mitanu na tel. +420 775 092 296.

Informace
Kurzy
Informace

Profesní kvalifikace

Přemýšlíte, jak Vaše zaměstnance posunout v jejich pracovním oboru? Chcete je více motivovat nebo rozšířit jejich schopnosti? Kurzy profesní kvalifikace PELICAN vám s tím pomohou.


Kurzy profesní kvalifikace
pro jednotlivce i skupiny.

 

PELICAN kromě jazykového vzdělávání, překladatelských a tlumočnických služeb je také školícím centrem, které nabízí kompletní servis v oblasti profesního rozvoje zaměstnanců Vaší firmy.

 

Díky kurzům profesní kvalifikace PELICAN budou mít Vaši zaměstnanci ucelený přehled o dané problematice. Kurzy jsou zakončeny zkouškou před autorizovanou osobou.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností

Po úspěšném vykonání zkoušky získá každý absolvent kurzu osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností, která mimojiné zvýší produktivitu práce zaměstnance. Zkoušku před autorizovanou osobou mohou Vaši zaměstnanci vykonat i bez absolvování celého kurzu, pokud mají potřebné znalosti k vykonání této zkoušky a je tedy pro ně účast v kurzu bezpředmětná.

Kurzy profesní kvalifikace mohou probíhat v našich učebnách v prostorách školy v Brně nebo přímo ve Vašem sídle. Veškeré materiály jsou studentům poskytovány v rámci výuky zdarma. Našim zákazníkům vycházíme maximálně vstříc, proto výuku přizpůsobíme Vašim potřebám.

 

Po domluvě s vedením školy je možné kurz přizpůsobit - zkrátit nebo se věnovat pouze Vámi vybrané problematice. Kurzem Vás budou provázet zkušení lektoři disponující pedagogickým vzděláním a mnohaletou praxí v oboru. Závěrečnou zkoušku před autorizovanou osobou vykonají Vaši zaměstnanci před komis, která bude složena z autorizovaných licencovaných zástupců.

 

Všechny kurzy profesní kvalifikace jsou akreditovány Ministerstvem školství

Všechny námi nabízené kurzy profesních kvalifikací jsou akreditovány Ministerstvem školství podle § 108 zákona 435/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že u všech kurzů disponujeme rovněž autorizovanou osobou podle § 9 a 11 zákona 179/2006 Sb., je bezesporu velkou výhodou vykonat závěrečnou zkoušku spolu s kurzem pod záštitou jedné organizace.

 

Výuka může být realizována pro jednotlivce jako individuální výuka nebo formou skupinové výuky od pěti osob. Pokud si zvolíte skupinovou výuku kurzu profesní kvalifikace, PELICAN Vám poskytne slevu 30%.

 

 

Škola Pelican Brno je tu pro vás – zvyšte si s námi svou profesní kvalifikaci!

Kurzy

Stručný přehled nabízených kurzů profesní kvalifikace

 

Vyberte si z našich 8 kurzů profesní kvalifikace.

 

 

Administrátor projektu

Naučíte se pracovat v projektovém týmu, osvojíte si průběh práce na projektech a budete se orientovat v projektech podporovaných Evropskou unií.

Lektor dalšího vzdělávání

Naučíte se učit. Budete umět identifikovat potřeby účastníků vzdělávacích programů, definovat cíle, sestavit obsah a strukturu vzdělávacího programu a zhodnotit jeho účinnost.

Účetnictví a daňová evidence

Naučíte se evidovat příjmy a výdaje, zpracovat rozvahu, účtovat pokladnu a banku, evidenci dlouhodobého majetku, odpisy, výpočet daně z příjmů a budete umět tvořit a čerpat rezervy. 

Obchodník s realitami

Budete se orientovat v prodeji a pronájmu nemovitostí, v základních právních předpisech, ve výkresové dokumentaci, budete umět vytvořit inzerát a budete úspěšným realitním makléřem.

Obchodní zástupce

Naučíte se orientovat v základních principech marketingu, vysvětlit podnikatelské koncepce, popsat podstatu tržního hospodářství, vymezit podoby trhu, charakterizovat jednotlivé funkce obchodu a základní principy dodavatelsko - odběratelských vztahů.

Správce IT

Naučíte se, jak navrhnout hardware a software, propojení počítačů, připojení k internetu, parametry instalace operačního systému, nakonfigurovat vstupní a výstupní zařízení, jak nastavit sdílení a zabezpečení dat, základy programování.

Specialista marketingu

Budete se orientovat v základních principech marketingu, provádění marketingových analýz, marketingového výzkumu a marketingového mixu a budete vědět, jak optimálně využívat sociální sítě pro potřeby marketingu.

Specialista pracovněprávních vztahů

Naučíte se tvořit pracovněprávní dokumenty, poznáte tvorby vnitřních norem a předpisů, naučíte se orientovat v pracovněprávní legislativě a v legislativě soudních sporů.

 

Ceny kurzů profesního vzdělávání Brno